Rozpočet by měl být vyvážený

“Státní pokladna by se měla znovu naplnit,

 veřejný dluh by se měl snížit,

 arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem,

 pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu.

 Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory.”

Marcus Tullius Cicero v roce 55 před Kristem

Komentáře

  1. Lex napsal(a)

    Jako citát jistě oslovující. Leč trpící nedostatkem, jako všechny anachronické citáty. Některé věci se od dob autorů změnily. Dogmatické lpění na učení jistých “klasiků” (kteří jakkoliv vizionářští, nemohli daleko překročit stín své doby a svého empirického poznání) dokonce přivedlo k společenskému a ekonomickému krachu celou jednu historickou a geografickou skupinu, která se sama nazývala “tábor míru a socialismu”.
    To, jak je třeba hospodařit, aby se nezkrachovalo, věděl každý obchodník, nebylo třeba ani aby to byl Kohn nebo Roubíček (kteří sice ekonomickou “teorii” obohatili zásadou, že i prodělek je kšeft).
    Co se od dob Ciceronových změnilo k nepoznání, je organizace a produktivita práce (díky vědě, technice, technologii, vzdělání, i koloběhu kapitálu). Dnes už nejde o to jen pracovat aby “se produkovalo”. Dnes lze produkovat jen tolik, kolik je schopen absorbovat trh. A ten trh je schopno nasytit dost menší procento lidí, než kolik je k dispozici pracovní síly. To za Cicerona (ani mnohem později za bolševika) nebylo.
    Co s tím, milý Marcusi Tulliusi Cicerone?!

Napsat komentář