Kdo byl kdo – Jan Křtitel

Narodil se půl roku před Ježíšem matce Alžbětě, příbuzné Panny Marie a jeruzalémskému knězi Zachariášovi. Po završení třetí desítky let odešel do pouště u Mrtvého moře a žil jako poustevník. Oblékal se do velbloudích kůží a jedl údajně kobylky upražené na kamenech. Posléze odešel k řece Jordán a tam se stal oblíbeným kazatelem. Předpovídal příchod Krista – Vykupitele.

 Přesvědčoval své posluchače, aby se dali pokřtít (očistit od hříchů) vodou z řeky a když k Jordánu přišel i Ježíš, Jan pokřtil i jeho. Bible říká, že tímto aktem začala Ježíšova činnost jako vyvoleného Božího syna.
Už tehdy platilo, že kdo vystoupí z řady a stane se terčem pozornosti, neujde na jedné straně přízni davu, ale často nepřízni mocných. Janova popularita popudila proti sobě vládce Galileje – Heroda Antipu. V té době ovládali Palestinu Římané. První dosazený král Herodes Veliký, proslulý tím, že ze strachu před Ježíšem dal krátce po jeho narození preventivně vyvraždit všechny malé chlapce v Betlémě.

Na scénu vchází proslulá Salome…
Herodes Antipás si vzal za manželku ženu svého zemřelého bratra. Jan Křtitel považoval takový sňatek za nemorální a začal krále v kázáních kritizovat. Králova žena Herodiada využila krásy své dcery Salome, která před králem zatančila tak svůdně, že jí slíbil vyplnit jakékoliv přání. Dostala Křtitelovu hlavu.

Ježíš po Janově smrti řekl: „Mezi těmi, kteří se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.“ Toto byl základ uctívání Jana Křtitele, i když první zprávy o církevních oslavách tohoto svátku pocházejí až z roku 506.

Herodes Antipás vládl až do roku 39, kdy byl Římany sesazen. Za své vlády ale ještě stačil odsoudit a ukřižovat Ježíše.

I svátek Jana Křtitele byl církví situován záměrně do doby, která měla překrýt prastaré pohanské obyčeje. Tak se během staletí svátek světce prolnul se starými pohanskými zvyky.

Čas pokročil, ale i naše generace pamatuje, jak ideologie úřadovala před několika desítkami let. Místo pálení čarodějnic jsme se u školy museli seřadit do dvojic s lampionky a pochodovat na jiný kopec, než kde se pálily čarodějnice. Tam vzplála Vatra míru. Nicméně než se vartující soudruh ředitel (donedávna řezník) vzpamatoval, my jsme ve tmě prchali na druhý kopec, kde už jsme měli připravené „fagule“ – staré hadry namočené v oleji a svázané dráty do koule na klacku, a to, co jsme směrem k rychlokvašenému řediteli povykovali, je nepublikovatelné dodnes 🙂

Jan (Křtitel) Krůta

Komentáře

  1. Eva napsal(a)

    Můj tatínek se jmenoval Jan a vždycky zdůrazňoval, že on není Jan Nepomucký ani Jan Hus, on je Jan Křtitel. Můj syn se jmenuje po mém tatínkovi a samozřejmě je to Jan Křtitel. Co se týká pálení čarodějnic, měli jsme asi rozumného ředitele. Sice jsme se seřadili do dvojic s lampiónky, ale pochodovali jsme k jednomu ohni, kterému vévodila pěkně hnusná čarodějnice. 🙂

Napsat komentář