1.1.1881: Dále!

Báseň Dr.G. A. Lindnera v časopise Paedagogium k 1.1. 1881:

Aj! jak Čas veletok se valí,
dále nesa vod svých břemena,
jež ni Alp, ni Andů temena
nezastaví, ni titánské svaly.

Jak třtinu příval jeho svalí,
co mu v odpor klade ramena;
nové dráhy on si znamená,
když mu prostor počíná být malý.

A tín proudem myšlénky též plovou,
vynálezy, světa pokroky,
ti též, co nám spasitelé slovou.

Běda smělci, ve proud jenž se vrhá,
chtěje stavit jeho odtoky:
Utone, než kohout zakokrhá!

Napsat komentář