Základní povinnosti sekretářky


Začít, pokračovat, dokončit, psát, nadepsat, zapsat, podepsat, přepsat, zaškrtnout, podškrtnout, přeškrtnout, zvýraznit, vygumovat, zatrhnout, korekturovat, nalinkovat, ošifrovat, označit, parafovat, nadiktovat, orazítkovat, zalepit, poslat, odfaxovat, odmailovat, tisknout, namnožit, rozlepit, odtrhnout, rozmnožit,


 připravit, rozčlenit, přidělit, rozdat, vyretušovat, opravit, vymazat, vylepit, vyluštit, zmačkat, zahodit, archivovat, založit, vyzvednout, přeložit, probrat, postoupit, podstoupit, podstrčit, dojít, doběhnout, doskočit, doprovodit, dostihnout, stihnout, oběhnout, přijít, odejít, zpomalit, zrychlit, pospíchat, předejít, následovat, vystačit, půjčit, vrátit, najít, ocenit, odměnit, vzdělávat se, školit se, učit se, rekvalifikovat se, uskrovnit se, přivítat, rozloučit se, představit, reprezentovat, zabavit, zaujmout, oslovit, poděkovat, popřát, poradit, poprosit, nabídnout, zaťukat, oslavit, uvádět, uklidnit, moci, muset, chtít, být, mít, vědět, věřit, důvěřovat, zkusit, odpouštět, objednat, obstarat, doplnit, zásobit, vybrat, koupit, odnést, přinést, odvézt, odevzdat, přivézt, uvařit, nalít, donést, umýt, utřít, uklidit, dávat, udělat, pracovat, najít, nanosit, vrátit se, hlásit, hovořit, informovat, konzultovat, obhájit, napovědět, navrhnout, špitnout, tajit, mlčet, zeptat se, vyzvědět, vyřídit, vyprávět, vyprosit, zjistit, projednat, promluvit, propagovat, podřídit se, urgovat, vyrušit, připomenout, telefonovat, rezervovat, rozdělit, slíbit, svědčit, zamluvit, navázat, zdůvodnit, zdůraznit, přemluvit, zhodnotit, zaslechnout, zapomenout, zajistit, zařídit, oznamovat, odřeknout, odvolat, obvolat, opakovat, odmítnout, objasnit, odpovědět, poslouchat, zabránit, vystát, dodržet, vybojovat, zavolat, svolat, sehnat, sesbírat, shromáždit, sledovat, pamatovat si, podívat se, počkat, myslet, vymyslet, umět, rozmyslet se, vynalézt, ovládat se, pochopit, spolehnout se, rozumět, rozvážit, rozhodnout, předvídat, prominout, vcítit se, vyhovět, znát, zvážit, zkvalitnit, vylepšit, prověřit, uschovat, zamknout, odemknout, rozsvítit, zhasnout, větrat, vyleštit, vychladit, vyfasovat, zalít, zavřít, otevřít, otočit, probrat, porovnat, vyrovnat, zarovnat, spustit, posunout, pověsit, vyzkoušet, vypracovat, vyúčtovat, spočítat, zaplatit, očíslovat, kontrolovat, hlídat, zobrazit, roztřídit, svázat, rozvázat, sešít, rozešít, rozstříhat, roztrhat, změřit, vyměnit, přišroubovat, přibít, nainstalovat, odmrazit, přečíst, překopírovat, zkompletovat, zkontrolovat, zorganizovat, zúčastnit se, líbit se, milovat svou práci a šéfa…

… a   HLAVNĚ

 SE   USMÍVAT   !!!

Komentáře

  1. Emma napsal(a)

    Paní Dolejšová, za těch více jak dvěstě základních povinností sekretářky velkou kytici a palec nahoru!
    Hezkou sobotu i dny příští 🙂
    Em

  2. Holzelova napsal(a)

    vtipné a nápadité… líbí moc…

Napsat komentář