Za kolik je nezávislost?

 Lekl jsem se, když jsem si přečetl výrok Městského soudu v Brně, že „snížení platů je útokem na soudcovskou nezávislost“, a vzápětí podpůrná slova soudce Ústavního soud Stanislava Balíka: „Soudce potřebuje pro svoji práci patřičný čas, aby mohl promýšlet věci, o kterých rozhoduje, a neměl obavy zejména o nějaké otázky existenční.“

S tím, co říká soudce Balík, musím souhlasit, neboť nejde o žádný objev. Totéž se vztahuje takřka na všechny profese, od lékaře rozhodujícího o nejlepším a nejšetrnějším způsobu záchrany života pacienta, po řidiče, jehož autobus se dostal na zledovatělé dálnici do smyku. Lékař a řidič ovšem na rozhodování nemají tolik času, jako soudce.  Následky jejich nesprávného rozhodnutí už žádné odvolání umírajících pacientů či cestujících k vyšší instanci nevyřeší. Podle soudce Balíka by se však lékař mohl hájit tím, že při rozhodování musel přemýšlet o tom, jak ze svého platu splatí hypotéku, řidič nezvládnutí smyku odůvodnit tím, že právě myslel na to, jak vyjde s blížícím se nízkým důchodem.

Podle řady rozsudků se zdá, že i při stávajících slušných platech mají soudci existenční starosti, které je  při  práci rozptylují. Jinak by se nemohlo stát, že by odvolací soud změnil rozsudek soudu nižší instance z pěti let natvrdo na rok s podmínkou.  To, že soudy vyšší instance tak často mění rozhodnutí soudů nižších, však na druhé straně dokazuje, že Balík má pravdu. Vyšší soudci mají platy vyšší, než soudci nižší, tudíž nejsou natolik rozptýleni existenčními obavami. Kolik by tedy bylo třeba soudcům platit, aby se soustředili? Jaká je úměra mezi výší platu soudce a jeho „patřičným časem, aby mohl promýšlet věci“?

A hlavně, jak může být snížení platu útokem na soudcovskou nezávislost? Znamená to snad, že nezávislost soudce je úměrná jeho platu? Že když mu snížíme plat o pět procent, bude o pět procent méně nezávislý a o pět procent víc zkorumpovatelný? Kolik bychom měli platit za nezávislost policistů, hasičů, učitelů…zkrátka všech profesí, v nichž by se lidé neměli rozptylovat existenčními obavami.

Za kolik je nezávislost?

Napsat komentář