Stalo se (18.-24.10.2010)

Mýlí se politici všech stran, mýlí se veřejnoprávní i partioví komentátoři. “Stredobodom” našeho života není ani jedna z parlamentních komor, ani žádný z partajních sekretariátů, jakkoliv je to zbožné přání jejich lídrů.

Pro drtivou většinu národa je politickým i kulturním centrem všeho dění u nás obyčejná česká hospoda. Tahle nijak překvapivá informace vypadla v závěru supervolebního halasu ze dvou seriozních institucí. Jistě s chutí a elánem sledovali dlouhodobě pracovníci Centra pro výzkum veřejného mínění a Sociologického ústavu AV ČR postoje nás Čechů k pivu a tradici hospod. Potvrdili letitou zkušenost laických výzkumníků, že nejčastějším masovým shromaždištěm mužů je hospoda, kde se probírají a komentují politická i sportovní témata, řeší partnerské nebo výchovné problémy. Zcela jistě, alespoň v těchto dnech dojdou naplnění touhy politické věrchušky – hospoda je vezme na čas na vědomí, než se znovu vrátí k realitě všedních dní.

Čeká nás chladný a sychravý podzimní týden.

(Psáno pro www.nazor.cz)

Napsat komentář