Sbíráme autogramy (2)

Dělení a způsob vedení sbírky záleží na sběrateli. Já ji mám rozdělenu na domácí a zahraniční osobnosti, ty podle oborů na film, divadlo, hvězdy hudebního nebe / zpěváky, hudební skupiny, dirigenty, operní pěvce, skladatele…/, spisovatele, politiky, státníky, výtvarníky, sportovce… Vlastním i několik autogramů  astronautů, církevních hodnostářů, šlechticů.

Kartičky i podepsané fotografie řadím abecedně, ukládám do průsvitných fólií na papír A4 a ukládám do šanonů.

Další část mé sbírky tvoří knihy s dedikací autorů, korespondence, grafické listy, novoročenky…

Kde se dají získat podpisy osobností? Od kolegů sběratelů, z internetu, časopisů, , telefonních seznamů, náhodně z televize a novin,  na autogramiádách, v divadlech, prostřednictvím Fan Clubů…

Nedílnou součástí poštou posílané žádosti o autogram je obálka s nadepsanou zpáteční adresou a nalepenou známkou,uvnitř čitelně a slušně napsaná prosba o podpis.

Získané autogramy můžeme ukládat do archivu /krabice, obálky, desky/, do fotoalb nebo na sbírkové  listy. Poslední se mi osvědčilo nejvíce.

Je pravda, že sbírce se musíte věnovat, dělat ji s láskou a pochopením, sbírání autogramů musí být koníčkem, ne otročinou či ledabylým sháněním něčeho, co se vám za čas zprotiví a necháte toho.

Sběratelství není nijak izolovaná záležitost jen sama o sobě, ale zasahuje do celé řady dalších oborů lidské činnosti. Vlastně se setkáváme s krátkými exkurzemi do různých vědních oborů, jejichž poznání nám nemůže být ke škodě, poznáváme mnoho nových zajímavých lidí, jejich osudy, názory, radosti i bolesti a velice často navazujeme krásná celoživotní přátelství.

Foto: Martin Salajka

Napsat komentář