Pojistka?

Vzpomínáte si na dobu, kdy bylo třeba uklidit pár nepohodlných politiků na pohodlná místa, z nichž nebudou kopat? Tehdy vznikl senát, instituce pro lepší pocit  odložených nazvaná komorou horní. Kdo by se z horní cpal do dolní, že?

Lidu bylo vysvětleno, že senát bude něco jako pojistka demokracie. Když například ti z dolní začnou moc blbnout, horní je zarazí, umravní, usměrní. Na rozdíl od pojistek, které vám doma vypnout proud, abyste nevyhořeli, ta senátní požár jen odloží. Když si horní odhlasují, že Země je hranatá, dolní odhlasují, že je kulatá, a vrátí zákon o hranatosti dolním. Ti znovu odhlasují, že je Země hranatá. A bude to platit!

Ještě horší je to, co nový předseda senátu řekl v nedělní televizní besedě. Volně citováno:
Když si nebudeme jisti, že nový zákon schválený sněmovnou není dobrý, nebude ho senát vůbec projednávat a odpovědnost zůstane na vládě a na sněmovně. Pragmatik, který si možná ani neuvědomil, že tím potvrdil zbytečnost dolních.

Ale, abych byl spravedlivý, narozdíl od schůzí dolních jsou schůze horních poklidné, pomalé, důstojné a tak ospalé, že je třeba často hlasitě zatroubit fanfáry, aby se aspoň na hlasování důstojní pánové a dámy aktivizovali. Nikdo nikoho neuráží,  senátor na senátora nekřičí, takže máte pocit, že bez ohledu na stranickou příslušnost jde všem o dobro české země, což je spojuje a objímá. Nevěříte? Pak tedy máte dobré spaní. Já se v noci probouzím a na usnutí si pouštím záznamy z jednání obou komor. Při dolní neusnu. Při horní usnu. Kdyby horní nerušila klid těmi fanfárami, jako lidovou ukolébavku bych ji volil.

Napsat komentář