Podvod podle Ústavy?

Podvodu se dopouští ten, kdo jiného uvede v omyl s cílem získat neoprávněný prospěch. Jestliže u benzínky natankuji nekvalitní palivo a platím je jako kvalitní, stávám se obětí podvodu a čerpadlář podvodníkem. Jasné jako facka!


Proto si taky ze svých daní platím Českou obchodní inspekci, od níž očekávám, že mě na ČOI  zjištěné  pumpaře-podvodníky upozorní. Neupozorní! Nesmí! Podle (dnes už odvolané) ředitelky ČOI brání zveřejnění jména a adresy podvodnické pumpy zákon o kontrole, zákon o ochraně osobních údajů a dokonce i Ústava ČR. Stát prý už kvůli poskytnutí jména pokutované čerpací stanice médiím musel této firmě zaplatit několik miliónů odškodného. Ministerstvo průmyslu a obchodu však prý připravuje zákon, podle něhož už v příštím roce bude ČOI moci podvodnické pumpy zveřejnit.

Troška logiky: 1. Chrání-li lumpy Ústava ČR, nemůže stačit změna zákona. 2. Platí-li stát odškodné podvodníkům, měl by platit odškodné i majitelům vozů poškozených nekvalitním palivem za to, že je na podvodníky neupozornil, byť o nich věděl. Protože podle jiného zákona je občan (proč ne ČOI?), oznámit podezření z trestné činnosti (podvod u benzínového čerpadla je trestným činem velkého rozsahu, pravděpodobně i v organizované skupině). Oběti podvodů by pro ten účel rády svá jména zveřejnily. 3. Patří oprávněné označení zloděj, podvodník, násilník, vrah atd. rovněž mezi chráněné osobní údaje?

Že přeháním? No, jde o úhel pohledu. Zloději a podvodníci byli vystavování na pranýři už ve středověku. Je fakt, že se stejně kradlo a podvádělo, ale kolem pranýře jdoucí poctivci věděli, na koho si dát příště pozor.

Komentáře

 1. Lex napsal(a)

  Pár poznámek k uvedení některých věcí na pravou míru:
  Na uvedené jednání “čerpadlářů” dopadá jiné ustanovením trestního zákoníku, a to ustanovení § 253 o “poškozování spotřebitele”, které zní “Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.” Jde o trestný čin “hospodářský”, protože jde o zvláštní druh podvodného jednání, které se děje v obchodním styku.
  Slovo čerpadlářů mám záměrně v úvozovkách, protože ti jsou sice přímými prodejci pančovaných pohonných hmot, podle zákonů ručí za kvalitu prodávaného zboží, ale nemusí být jisté, že oni jsou pachateli uvedeného delikventního jednání. Sami totiž mohou být oběťmi těch lumpáren od dodavatelů a dopravců, tj. těch, kdo jim ten sajrajt dodává a rozváží. Ti čerpadláři v takovém případě o tom ani nemusí vědět.
  Nicméně o to je, podle mého názoru, odsouzeníhodnější jednání vedení České obchodní inspekce. Nebudu rozvádět, jestli zveřejňování čerpacích stanic s pančovanými pohonnými hmotami by bylo v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, zřejmě to bude složitější, když už to trvá tak dlouho a nikdo s tím zatím nehnul.
  Ale jedno vím naprosto jistě. Pan Fischer píše “Protože podle jiného zákona je občan (proč ne ČOI?), oznámit podezření z trestné činnosti…” Trochu mu možná vypadla nějaká slova, ale rozumím mu, i když se mýlí. Občan NENÍ povinen (ve smyslu trestního zákoníku) oznamovat “podezření z trestné činnosti”, je jen povinen, “pokud se hodnověrným způsobem dověděl, že jiný spáchal trestný čin vraždy”… – a pokračuje výčet těch nejzávažnějších trestných činů konče pleněním v prostoru válečných operací, podvod ani poškozování spotřebitele mezi nimi nejsou – je povinen to oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, a voják nadřízenému.
  Naproti tomu – a v tom je jádro pudla – podle § 8 odst. 1 věta druhá trestního řádu “Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.”
  Je to tedy přesně naopak, než jak předpokládá pan Fischer, občan “podezření” oznamovat povinen není, zato státní orgán – a ČOI je státním orgánem jako hrom! – tuto povinnost MÁ!
  Jenže v ČEZsku mají papaláši jiné starosti. Jak se napakovat.

Napsat komentář