Podblbnuto

    Při jízdě Prahou mne vylekala velká bílá tabule s nápisem POZOR!, značkou JINÉ NEBEZPEČÍ a podtitulkem PODDOLOVÁNO! V v souvislosti s několika propady terénu při stavbě tunelu Blanka tomu rozumím. Jen jako řidič nevím, jak se mám zachovat. Přidat plyn a rychle projet, než se vozovka pode mnou propadne? To bych porušil povolenou padesátku! Mám nechat spolucestující vystoupit, aby vozu ulehčil a neohrozil tunel pod vozovkou? Ale jak dlouho vedle mě cestující poběží, když tabule vyhlašuje jen začátek a ne konec podtunelování. Nebo tu tabuli mám jen vzít na vědomí jako upozornění, že pokud se propadnu, nemám nárok na odškodné, protože jsem s takovou nehodou měl počítat. Naopak mohu být odsouzen k náhradě škody způsobené mým neodpovědným jednáním proti chabému stropu tunelu. A mohl bych taky dostat pokutu za to, že jsem nepřizpůsobil jízdu stavu pod vozovkou.

   Nevím! Což takhle instalovat před některé úřady tabuli: POZOR, PODBLNUTO! Neoznamovaly  by nic, co občan neví, ale úředníci by mohli říci: Však jsme vás varovali.

Antonín Fischer

 

 

Napsat komentář