Reklamy na konvoj

Média jsou v těchto dnech zahlcena americkými konvoji na silnicích. V tom zahlcení jsem viděl jeden rozhovor se zbrojním analytikem, který mi vrátil kampaň kolem konvoje amerických vojsk do pro mě správných kolejí. Ten muž k překvapení a zjevnému vykolejení moderátorky řekl, že konvoj je v pořádku, že to je jedna z vydařených PR kampaní.

Moderátorka zjevně rozhozená, protože toto profesionální hodnocení se vymyká nesmyslně přehuštěné marketingové kampani.

Ale lidé reagovali naprosto podle předpokladů. Markétéři si pochvalují. Lidi konvoj jako produkt “koupili”. Stojí v dešti a vichru kolem silnic s mávátky, protože věří, že svou podporou dají Rusku najevo, co si o putinovských siláckých gestech myslí.

Někdo z nás ale dělá trochu pitomce. Nezdá se vám? Proč se nepřizná, že přesun Amerických vojáků je skutečně promotion?

Normálně se vojenské konvoje přece převážejí v zakrytých vagonech po železnici. Komplikovaný průjezd amerických vojáků částí republiky s okoukanou vojenskou výstrojí není samo o sobě ničím zvláštním na dívání. Navíc jeho organizace zaměstnává spoustu našich státních zaměstnanců a nervuje naše řidiče přes veškerou snahu po minimalizaci problémů.

Je jasné, že konvoje jsou ideologickým prostředkem, jak zmobilizovat lidi, aby si všímali toho, co se děje. Ale co se děje na východ i na západ od nás.

Letargie není na místě. Na místě jsou i vlaječky, mávátka, všechny transparenty. Lidi nespěte a dělejte si svůj názor. Se světem to jde poslední roky zase rychle z kopce. Státní investice do vojáků letí nahoru. Zbrojaři jásají a jejich akcie bourají stropy. A jestřábi lítají pod nebem stejně na západě, jako na východě. Nikdo nemůže harašení nechat bez povšimnutí. Nemůže připustit převahu, převážení na jednu stranu.

Dorovnáváme, dorovnáváme a demonstrujeme sílu. A my jsme zase uprostřed. Ale kdo není uprostřed? Kdyby to náhodou někde bouchlo, uprostřed je celý svět.

Já ty americké sympaťáky, kteří by nejradši seděli doma kdesi v Arizoně, kašlali by na Evropu a grilovali na zahradě, nepotřebuji chodit okoukávat. Jen sleduji ten tyjátr v médiích a říkám si: Dobré řemeslo. Profesionální PR. Ale já to přepnu na druhý kanál. Reklamy nemusím. Mám svou, zatím normálně myslící hlavu.

 

 

 

 

Komentáře

 1. Lex napsal(a)

  No, konvoj! Jistě máš, Honzo, pravdu s tím jeho účelem, o kterém se mlčí jako o nejhlubším státním tajemství. Ale tak už to s našimi žumpalisty a politiky chodí. Poctivě oddělují zrno od plev a ty plevy pak publikují či kážou.
  Jako před pár dny, kdy byla řeč o MZV RF Lavrovovi na Slovensku. V našich roztrubovadlech jsem se dočetl nebo doslechl jen to, kterak slovenský prezident Kiska Lavrovovi „vynadal“ ohledně Ukrajiny. Což nepochybně nikoho nezajímá, protože nějaký Kiska (raději to slovo nepřekládám z ruštiny, došli bychom zase na „pussy“) je důležitý asi jako prd v tunelu pro ekologii jeho ovzduší. Zato s čím přijel Lavrov a co kde řekl, ticho po pěšině. Ať hledám, jak hledám. Až na slovenském serveru se dočtu tohle –

  „Okolo pol jedenástej sa dostavil (na Slavín – pozn. Lex) prezident Andrej Kiska, ktorý už dopredu avizoval, že sa pietneho aktu nezúčastní po boku ruského ministra, ale sám. Dnes alibisticky prostredníctvom svojho hovorcu vyhlásil, že sa nezúčastnil preto, lebo ho oficiálne nikto nepozval. Kisku dav privítal aj vyprevádzal piskotom a výkrikmi ako: „Dosť bolo Kisku!“, „Judáš!“ či „Hanba!“ Prezident len položil veniec a bez akéhokoľvek príhovoru zase rýchlo odišiel.
  O jedenástej prišiel Lavrov, sprevádzaný slovenskou vládnou delegáciou. Z davu sa ozvali ojedinelé výkriky: „Nech žije Fico!“, ale väčšina prítomných sa k nim nepridala, viacerí reagovali rozhorčene: „Tak toto ja určite kričať nebudem.“ Zato Lavrov, prechádzajúci okolo davu a podávajúci si s viacerými demonštrantami ruky, zožal ovácie a zborové skandovanie hesiel ako „Rosíja!“, „Sposíba!“ alebo „Nech žije Rusko!“
  Napokon premiér Robert Fico i Sergej Lavrov predniesli krátke formálne prejavy. Fico zdôraznil, že hrdinstvo tých, ktorí obetovali svoje životy za druhých, ostáva hrdinstvom bez ohľadu na okolnosti a historickú dobu. Lavrov tiež spomenul dôležitosť pripomínania si udalostí druhej svetovej vojna a dodal: „Našim cieľom je, aby sa tieto udalosti nikdy nezopakovali a aby OSN bola centrom zaistenia bezpečnosti vo svete. Aby sa nikto nesnažil dominovať vo svete a podriaďovať iných svojej vôli.“ Po týchto jeho slovách dav začal skandovať: „Nechceme NATO!“ http://www.czechfreepress.cz/slovensko/lavrov-sa-na-slavine-stretol-s-ovaciami-kisku-dav-vypiskal.html

  No, tak to už je „jiné kafe“.
  Ale zpět ke „konvoji“, anebo ani ne tak ke konvoji, ale k tomu, do čeho ta akce zapadá. A to „něco“ není nic „většího“, než válečná propaganda, která se tu odehrává už více jak rok. Asi tak dlouho, kdy Ruská federace dala najevo, že už nadále odmítá akceptovat další a další změny v poválečném uspořádání, tom, které směřuje k její eliminaci. Ukrajina (o kterou tu PRÝ běží) je jen jedním z mnoha kamínku téhle hysterické skládačky.
  Nevěříte? Připomenu vám Chartu OSN a požádám, abyste porovnali vztah Západu na čele s hegemonem USA a Ruské federace k ní. A fakta a prostředky mezinárodní politiky. Ten „konvoj“ je „jen zrníčkem písku v složitém soustrojí socialismu“ – jak se kdysi zakoktal ministr Nejedlý, je jen malilinkatým příspěvkem do přípravy lidí na válku (a kolik se najde těch, kdo to „žerou“).

  „MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI
  uchrániti budoucí pokolení metly války, která dvakrát během našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti,
  prohlásiti znova svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velikých i malých,
  vytvořiti poměry, za nichž mohou býti zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezinárodního práva a
  podporovati sociální pokrok a zlepšovati životní úroveň ve větší svobodě,
  A K TOMU CÍLI
  pěstovati snášenlivost a žíti spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé,
  sjednotiti své síly k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti,
  přijmouti zásady a zavésti metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno leč v společném zájmu, a
  používati mezinárodního ústrojí na podporu hospodářského a sociálního povznesení všech národů,
  ROZHODLI JSME SE SDRUŽITI SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM DOSÁHLI TĚCHTO ZÁMĚRŮ.
  Proto se naše vlády skrze své zástupce, kteří se shromáždili v městě San Francisku a předložili své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodly na této chartě Spojených národů a zřizují tímto mezinárodní organisaci zvanou Spojenými národy.
  Článek 1
  Cíle Spojených národů jsou tyto:
  1. zachovati mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu cíli podnikati účinná kolektivní opatření, aby se předešla a odklidila ohrožení míru a byly zkrušeny útočné činy neb jiná porušení míru a bylo dosaženo pokojnými prostředky a v shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů neb situací, které by mohly vésti k porušení míru;
  2. rozvíjeti mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činiti jiná vhodná opatření na posílení světového míru;
  3. uskutečňovati mezinárodní součinnost řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu plemene, pohlaví, jazyka nebo náboženství; a
  4. býti střediskem, které by uvádělo v soulad počiny národů při dosahování těchto společných cílů.
  Článek 2
  Organisace a její členové, jdouce za cíli prohlášenými v článku 1, budou jednati podle těchto zásad:
  1. Organisace je založena na zásadě svrchované rovnosti všech svých členů.
  2. Všichni členové plní poctivě závazky, které převzali podle této charty, aby tak sobě všem zajistili práva a výhody z členství plynoucí.
  3. Všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky, tak aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány.
  4. Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby násilím neb použití násilí ať proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, ať jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.
  5. Všichni členové poskytnou organisaci Spojených národů veškerou pomoc při každé akci, kterou podnikne podle této charty, a vystříhají se poskytovati pomoc kterémukoli státu, proti němuž organisace Spojených národů podniká preventivní nebo donucovací akci.
  6. Organisace se postará o to, aby podle těchto zásad jednaly i státy, které nejsou členy Spojených národů, pokud toho bude třeba k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
  7. Žádné ustanovení této charty nedává organisaci Spojených národů právo, aby zasahovala do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci státu, ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této charty; tato zásada však nebrání, aby se nepoužilo donucovacích opatření podle kapitoly VII.“

  No tož tak, „konvoj“, jsem se zakecal, ale dlouho jsem tu nebyl, že. Stejně to skoro nikdo nečte. Ale říct jsem to musel. Protože někdo si z Charty OSN a z mezinárodního práva dělá trhací kalendář, ale Ruská federace to není.

 2. Jan Krůta napsal(a)

  Cesta za vlastním názorem bývá klopotná. A našim psaním jen ukazujeme další cesty na kopec, odkud je rozhled.
  Lexi, díky za názor, neobyčejně pečlivě doložený. Máš pravdu, že Brejle jsou už jen blogem, nikoliv denními novinami, jako před léty. Bez investorů se nedalo pokračovat v profesionalizaci. Ale kupodivu – návštěvnost je na solidní “blogové” úrovni zvláště díky své facebookové stránce.

Napsat komentář