Konce českých iluzí /1

Poznámka redakce Brejlí: Tento článek našeho stálého autora Michala Černíka vyšel v Literárních  novinách s následující opatrnou redakční poznámkou:
“Redakce je si vědoma, že razance autorových názorů může vzbudit nesouhlas, a proto vyzývá k diskusi na téma ztracených českých iluzí. ”
Cítíte z ní také onu předpos..nost? Ó, ta  odvaha redakce! My to tedy otiskneme, ale vlastně od toho dáváme ruce pryč, protože co kdyby nás někdo klepnul přes prsty…
Ale takhle se to přece dělávalo před pětadvaceti lety! Vzpomínáte?
Nechápu… Souhlasíš s tím, tak to otiskni a stůj za tím! Nesouhlasíš? Proč se za to tedy schováváš? Bojíš se “razance”? Tak jdi do háje, literární novino!

Lev a šašek Jiřího Slívy. Pochopitelně nehledejte jakékoliv souvislosti...

M.Černík: Konec českých iluzí /1
Nebudu mluvit o tom, jak jsme přicházeli o iluze za minulého režimu, když se nádherné všude hlásané socialistické ideály deformovaly a vzdalovaly od realizací. Zůstanu v době, která následovala od listopadové revoluce roku 1989. Byli jsme opět znovuzrozeni nadějemi demokracie a svobody. Někteří hlasatelé národu slibovali, že za dva roky budeme na úrovni Rakouska. Ta většina občanů, která se zbavila kritického myšlení a víc věřila, než pochybovala, slibům uvěřila. Opět jsme svou budoucnost začali stavět z iluzí.

Od revoluce do dnešní doby bylo iluzí požehnaně a přišly nás velmi draho. Zpočátku jsme si dělali iluze, že teď, když máme svobodu, máme všechno a bude nám už jenom hej. Svobodu si velmi rychle přivlastnily hospodářské a politické elity a kriminální živly a demokracii udělily prozatímní prázdniny. Při malé privatizaci jsme začali živnostničit a podnikat a živili se iluzemi o tom, jak zbohatneme. Touha po zbohatnutí je nádherným hnacím motorem k činorodosti, ale jen někomu se podařilo sen naplnit, ostatní snaživce v dílničkách a obchůdkách po letech převálcovaly zahraniční společnosti.

Kniha Francise Fukujamy Konec dějin se stala světovým bestsellerem intelektuálů v devadesátých letech minulého století, a zvláště pak v postkomunistických zemích je utvrdila, že vítězství liberálního kapitalismu je definitivní. Fukujama tak udělal ohromnou službu nadnárodnímu velkokapitálu, prezentovanému především Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou, jejichž liberální politika staví na vyznávání jediné formy vlastnictví – a to privátního, včetně strategických komodit jako jsou finance, výroba a distribuce energií, vody, strategického průmyslu, ale také oblasti sociální, zdravotní a důchodové. Dosud jsme si nebyli schopni přiznat, že jejich požadavek totální privatizace v postkomunistických zemích je pouze rafinovanější formu neokolonialismu a že liberální politika je ve své chamtivosti pro slabé státy záhubná a i pro ně samé sebezáhubná.

***

Velká kuponová privatizace valnou většinu občanů zbavila soudnosti. Ve frontách na kuponové knížky se opájeli iluzí o tom, že teď budou všichni akcionáři, zbohatnou, anebo alespoň vydělají desetinásobek, jak přesvědčovala média. Vydělal jen někdo.

V té době ovšem jen pár vědoucích tušilo skutečnou pravdu, k níž se až v televizním v seriálu ČT 2 Labyrintem revoluce o patnáct let později přiznal mozek kuponové privatizace Dušan Tříska. Přiznal, že se tehdy počátkem devadesátých let radili, jak to udělat, aby se majetek státu, tedy majetek všeho lidu, lidem vzal a privatizoval tak, aby lidé měli dojem, že i oni se stali kapitalisty. Došli k poměru 97: 3. Tento poměr v témže pořadu potvrdil i V. Klaus. Tedy tři procenta pro občany, ostatní pro zahraniční kapitál. I Dušan Tříska v televizním pořadu korektně přiznal, že šlo o vytvoření iluze, a sám tak obnažil klam.

Kuponová privatizace otevřená všem občanům byla svým způsobem zakončena schválením zákona v obchodním zákoníku, kdy většinoví vlastníci s 90 a více procenty akcií mohou drobné majitele přimět k tomu, aby jim své akcie odprodali třeba i hluboce pod cenou, případně je vyvlastnit. Stalo se tak v létě roku 2005, docela tiše, bez většího zájmu médií a téměř bez odporu menšinových akcionářů. Prostý občan jako akcionář už de facto neexistuje. Můžeme to nazvat zákonem požehnaná krádež. Tím skončila jedna veliká iluze založená na grandiózním podvodu.

Brzy po velké privatizaci se rozplynula iluze o rovnosti a společnost se začala stále víc rozdělovat na bohaté a chudé. S iluzí o rovnosti se i rozplynula iluze o spravedlnosti a rovnosti před zákonem. Občané poznávají, že zákony se dají koupit a že se dá koupit beztrestnost. Arogance bohatých, kteří přicházeli k majetku podvodně, v lidech budí hněv. Ten hněv se sbírá na všech stranách lidstva všude tam, kde luxus jedinců bují z chudoby ostatních.

***

Taky jsme si namlouvali iluze o volném trhu, o jeho zázračných samoregulačních schopnostech, zatímco takové věci jako plánování, koncepce a strategie jsme pohřbili s minulostí. Opět jsme dávali na dobré rady velkých hráčů ekonomické globalizace. Tržní fundamentalismus se stal náboženstvím.

Když na jedné konferenci pořádaném naším ministerstvem práce a sociálních věcí nizozemští ekonomičtí oborníci mluvili o fungování Centrálního plánovacího úřadu, zavládlo v sálu mezi posluchači obecné veselí. Tento úřad funguje v zemi s jednou z nejvyšších životních úrovní na světě, v zemi s nejmenší mírou nezaměstnanosti, s vypracovanou sociální politikou a velkým přerozdělováním bohatství založeném na progresivním zdanění, kdy nejvyšší zdanění z příjmů dosahuje šedesáti procent.

Zatratili jsme plánování či koncepce a naše země se vydala cestou chaosu. Pojmy jako hospodářská politika, zemědělská politika, sociální politika, zdravotní politika, bytová politika, školská politika, kulturní politika byly až příliš dlouho vysmívané.

***

Nějakou dobu jsme se utvrzovali v iluzi, že jediný a nejlepší vlastník je privátní, a navíc zahraniční, zatímco stát je ten nejhorší hospodář. Proto se bezhlavě privatizovalo i to, co v jiných evropských zemích drží ve svých rukách stát a mnohde chrání i příslušnou legislativou na obranu národních zájmů. Zatratili jsme veřejné vlastnictví, ale i družstevní či zaměstnaneckou spoluúčast, tedy vlastnické formy, které jsou v zemích EU zcela běžné. Zatímco firmy se stoprocentní zaměstnaneckou spoluúčastí patří v evropských zemích a USA mezi prosperující, my jsme je zavrhli jako příliš socialistické.

Zahraniční společnosti, které u nás vlastní strategické komodity, jakými jsou banky, distribuce plynu, energie či voda, nyní sahají hlouběji a hlouběji do našich peněženek. Ještě jim zbývá zprivatizovat oblast sociální a zdravotní, aby nám v peněženkách zůstalo už jen prázdno.

***

Rovněž jsme si velice rychle vytvořili iluze o výhodách kapitalismu, aniž bychom připustili, že kapitalismus je nejlepším systémem jen pro bohaté. Zprvu jsme si dokonce pochvalovali nezaměstnanost jako kapitalistickou vymoženost, která nás naučí úctě k práci. Naučili jsme se vážit si práce tak, že se o ni bojíme.

Stejně rychle jsem vystřízlivěli z iluzí, jak bohatě zúročíme své peníze, když je svěříme některému z mnoha finančních ústavů, ať to byly banky, kampeličky či všemožné investiční fondy. Jejich majitelé v mnoha případech peníze důvěřivých občanů sprostě ukradli. Krádeže jsme decentně nazvali tunelováním.

Skončily i naše iluze o tom, jak své peníze budeme zúročovat v bankách, které jsme prodali hluboko pod cenou zahraničním vlastníkům, protože ti je nevytunelují. Pravda, zahraniční vlastníci své banky nevytunelovali, proč taky, pragmaticky vymýšlejí nové a nové produkty, kterými zúročují naše úspory tak, že pojde nula od nuly, případně ještě doplácíme. Vydělávají miliardy, ale ty už státu nepatří.

Nějakou dobu jsme si dělali iluze o strategických partnerech, jako by právě oni měli být tahounem našeho hospodářství. Mnozí strategičtí partneři sem přišli proto, aby nakoupili naše továrny, vzápětí jejich výrobu ukončili, a tím si uvolnili trh pro své mateřské podniky. Ale motorem prosperity se nestanou ani strategičtí partneři, ti mohou jen sekundovat. Navíc na růstu HDP se silně podílejí zahraniční automobilky, které u nás mohou zase rychle skončit. Zahraniční investoři nepřinesli do naší země tak velký kapitál, jak jsme si slibovali, nepřinesli do státní kasy tolik peněz, jak jsme si mysleli. Vedle daňových prázdnin, zrušení celních poplatků, finančních stimulů za každého zaměstnaného v uvedené firmě a dalších úlev nazvaných investiční pobídky jsme těmto podnikům podstatě nabídli daňový ráj, i když své zásadní zisky dosahované u nás realizují především ve svých mateřských podnicích. Když se našim zákonodárcům podařilo prosadit rovnou daň, začaly tu mít zlatý důl. A pokud mnohé ze zahraničních a našich podniků jsou v daňových rájích, ani minimální rovná daň jim není pobídkou k tomu, aby daně přiznávaly v naší republice.

Už nám i dochází, že zahraniční investoři sem přišli za každou cenu peníze vydělávat, nikoliv tu předvádět svůj altruismus k českému národu a jeho zaměstnancům a spotřebitelům.

Žádná vláda a naši zákonodárci se dosud nikdy nezabývali tvorbou zákonů, které by bránily únikům peněz, jako jsou například daňové ráje, praní špinavých peněz, daňové podvody, korupce, švarcsystém, předražené státní zakázky a velmi vágní zdanění hazardu. Podle odhadu jde o částku hodně přesahující tři stovky miliard korun ročně. Měli bychom se tedy ptát, proč nejsou zákony, které by únikům peněz zabránily a vrátily je státní pokladně. Také bychom se měli ptát, jaké zisky přinesla státní pokladně tak vychvalovaná rovná daň, zatímco v mnohých vyspělých demokraciích je daňová progrese až 60 procent. A nikdy se už asi nedovíme, jakou finanční částku získala státní pokladna z privatizovaného majetku, jehož hodnota v době privatizace byla přibližně 12 bilionů korun. Nedivme se tedy, proč stát nemá peníze už téměř na nic – a až nám spadnou i mosty, zavedeme přes řeky staré osvědčené brody.

V totálně vykradeném a stále vykrádaném státu skončila iluze o tom, že se staneme ekonomickým tygrem. “Naše země nevzkvétá.”

(Pokračování zítra)

Komentáře

 1. Mirdulis napsal(a)

  Ano, lze souhlasit s tím, že razance autorových názorů může vzbudit nesouhlas. Ano – ale u koho a proč? U mne spíš vzbudila lítost, že s takovými názory a kritikou nevystoupilo cca pře 15ti roky alespoň pět miliónů lidí. Mohlo se možná zabránit a předejít hloubkovému rozkradení republiky. Jenže ta vějička svobody a demokracie byla tak lákavá… téměř všichni jsme byli oslepeni jejím leskem. Pro mne je například velikým mementem bědná troska bývalé Textilany, na niž mám výhled přímo z okna už bezmála dvacet let. Smutné…

 2. Peggy napsal(a)

  Předp…osti je zase nějak víc, jsem ráda, že se o ní autor předmluvy zmínil….Osobně tento jev také pozoruji.. všeobecně…
  Článek pana Černíka jsem si přečetla se zájmem, v mnoha věcech, si nezbývá, než souhlasně přikyvovat, něčím si možná nejsem jistá, že tak bylo předem “nainstalovaný” 🙂 Ono co dnes jednoduše vypadá, asi zas tak moc jednoduchý nebylo. Vzpomenu-li si na garnituru, která obklopovala presidenta Havla, mám husí kůži už při pouhé vzpomínce. Poradci, všeumělé, naklonovaní Patové a Matové a filosofické pindy, které neměly konce, v čele s panem Pithartem( ať mi prominou ti, kteří je vidí jinak, je to jen můj názor),by dodnes řešili a stavěli nesmyslné třetí cesty, které musel i laik vidět jako naprosté paskvily. Nejstrašnější bylo, že všechno,co nás čekalo, už vymyšleno dávno bylo. Jinde a se zkušenostma. A to se nezměnilo dodnes a stejně to vládní garnitura, včetně poslanců…panebože! , už kolikátá, ignoruje a vymýšlí další kraviny a zapleveluje stát nesmyslnýma zákonama..Tak o co jde? Oškubat vlastní lidi, když se neví rady, jak a kde vzít..a nejvíc směšný je, že na všech ministerstvech, jsou čím dál větší amatéři, pro mě neuvěřitelní, třeba taen bývalý bachař, jak se sakryš jmenuje, to je šílený poslouchat, ten člověk v každým slově ve mě vyvolává absolutní smutek, že tak málo intelektu a bystrého rozumu, má ministr, co rozhoduje o vzdelání všeobecně..
  Je to téma, které je nekonečné a situace v tomto státě je čím dál horší.. jen navím, kam směřuje a jak z ní někdy ven..
  A že se tohle všechno, co pan Černík popisuje dělo a děje dál? na to jediná odpověď, politiku a tedy i hospodářsví, mají v rukou lidé, kterým ani za mák, nezáleží na tom, kdo v tom státě žije.. všem šlo vždycky jen o jejich hladové rodinky, o ně samé.. Nechce se mi ani vzpomínat už stovky těch pořád dokola omílaných kauz.. a že jich bylo!! Přemýšlela jsem, kdysi jsme s někým vedli na tohle téma řeč, jestli byl někdy v naší vládě, nebo mezi poslanci někdo, o kom by se dalo s jistotou tvrdit, že mu jde o něco, tedy o věc.. na kterou by mohl být nekdy pyšný, že se mu podařila.. Nebyl nikdo, snad nejméně se mi jeví umazaný a nejvíc s vlastním selským rozumem a charakterem, jen ministr Pospíšil, za ním je vidět alespon nějaká práce, sice také nic moc, ale ono to není jen tak, vyčistit za dvacet let chlív..
  Na stranu druhou, zlobíme se na ty, kdo jsou v těch funkcích, (tedy spíš u korýtek, nebot opustí-li je, čeká na ně někde jiné, lepší, ) ale ruku na srdce, Pert nebo Pavel jsme jací jsme a nedělám si iluze, že by se stal zázrak, kdyby tam byl někdo jinej, myslím i z těch, kdo se dnes pohoršujem.. jo, prachy jsou moc velká potvora a když si k nim člověk čuchne a vidí, co za nelze, dopadá to občas blbě.. ovšem pro jiné, pokud na to jde šikovně a ta partička, co se dala v dobách, o které píše pan Černík, je už hodně dobře sehraná, oranž, nebo modrá..je jedno, jaká barva..Každýho novýho poučí, vyučí se i sám a tžko by obstál, kdyby si naivně začal hrát na Jánošíka.. Myslím, že kdo na tohle neměl žaludek, odešel brzy, nebo mu pomohli ostatní.. Je to zvláštní svět a je to všechno smutné, protože je to takové, jaké je.. a dnes je to o to těžší, že se většina věcí už napravit nedá..Proto k volbám už nechodím, doma je dusno, prý jsem ten,kdo to dělá ještě horším, ale podrčic, je to zoufalé, když si ze mě někdo dělá srandu a já ho jdu ještě povysadit do křesla a on z něj hraje docela dobrý kus, nějakýho vladaře ze Shakespeara, jako darebák Kalousek teď.. ale je to fuk, Mirek Topol, nebo Kalousek, nebo všichni před nimi, nešlo nikomu nikdy o stát, o to nejjednodušší a nejprostčí, aby lidi byli spokojené a hrdí na ty, kdo o nich rozhodují, nečekáme nikdo milodary..
  Vzpomenu nesčíslněkrát na ty vyvěšený vlajky ve Švédsku, na každým domě, taky Dénové si v tom libovali.. je mi smutno…no nevím, kdo z vás by si vlajku vyvěsil z okna ven??? A o tom to je.. Stát, jsme zase jen my sami, jací jsme,…a z koho tedy vybrat?
  Co ale bude dál, když lidé žijí ve státě, kde vládnou paradoxně ti, koho si sami a dobrovolně zvolili, a oni na ně z výšky s…ou a je jim šumafuk, jak se jim žije…! Ale to už tady bylo kdysi v bleděmodrém.. Jinak nad tím, že jsou bohatí a chudí, to nám přece muselo být ale jasné, už když jsme žili ve skanzenu a zdá se mi ne moc fér, tvrdit, že všichni bohatí jsou ti, co ke svým penězům došli lehce, ne-li švindlem.. Znám mnoho těch, co jsou moc šikovní, umí podnikat a nikdo jim to moc neusnadnil a že se nám, většině, co jsme to zkusili také, podnikat nedařilo tak, jak jsme si naivně představovali? no jasně, věděli jsme o tom všem houby a tak nás občas ti zkušení utřeli, nebo srazil k zemi někdo, kdo to uměl líp.. a stát na ty, kdo se pokušeli něco vybudovat( (nekylo to jen o penězích a předtsvě bohatství, ale i o tom, že jsme konečně mohli okusit svobodu, něco si dokázat, dělat to, co jsme si mysleli, že umíme, v čem jsem si věřili) zvysoka kašlal, jo to byla ta ruka trhu, o který se pan Černík zmiňuje..
  Ale ví někdo jak z toho všeho dnes ven?

 3. Mirdulis napsal(a)

  Jenom tak na okraj té úvodní výtvarné marginálie: pokusil se někdy někdo seriozně vysvětlit, proč je ten náš státněznakový lev dvouocasý?

 4. wbgarden napsal(a)

  Ó další zde ze spisků jistě nadčasových o všelikých nepravostech člověčích. A že už těchto jenom za posledních dvatisíce roků bylo. Pravda některé i tlustější pergameny. Někdy to dokonce připomíná oblíbené perpétuum móbile. Holt furt se krade a furt je z čeho a je čím dál tím líp vážení frustrovaní. Stačí se jenom rozhlídnout kolem. Případně otočit se drobátko a pohlídnou do jistě zlatejch rudejch časů. Plat dvtísíceštyrysta a mikina stála pětset, když ovšem byla, barevný televizor dvacet táců když byl. Chceš banány a wécélisty tak do fronty soudruhu. Zkuste opět koncem týdne nejčastější věta jistě milých spolusoudružek prodavaček. No a samozřejmě fabriky patřily nám všem, ale vyráběly to co ani koupt nešlo, to co koupit šlo se vyvezlo do spřátelených zemí, které nám dosud za toto nezaplatily atd atd. Nemusím doufám pokračovat.
  To že svět není, nebyl a nikdy nebude ideální se ví už pěkně dlouho. Tedy někteří to vědí. Jinak pochopitelně pokud nejsem pouhý sockom propagčík, tak když o někom řeknu, že je zloděj, tak na to musím mít důkazy, a pokud tyto mám, tak taky jistě vím, kde je nejbližší policejní stanice a co moje občanská povinnost. Jak nám praví dějiny jenom čin je účinný…
  Iljičovin už bylo myslím dost, vážení napravovatelé světů….

  FURT DOKOLA

  Je to námět velmi
  tklivý
  svět nikdy nebyl
  spravedlivý

  Však vždy dobrák našel se
  co opravit ho
  chtěl
  jak tak líbezně k nám
  pěl
  odkazů nechal
  přehršel

  A hřbitovy
  plné
  mladých
  těl…

  http://ateo.cz/f/images/m/marxism.jpg

 5. Peggy napsal(a)

  Ahoj Wb, tohle je na dlouhou debatu, to je fakt, zrovna jako to, s tím podezřením a důkazy o tom, že někdo krade.. tak jednoduchý to není a navíc, je mi to celkem fuk, nemám s tím zas takový problém..nekradu a ještě jsem neumřela hlady, tak asi tak..
  Ale myslím, že ten článek, měl kromě toho, co na něm vidíte k uzoufání opakovatelnýho, o tom zas až tak moc není. Nechce se mi v neděli věčer zaplevelit hlavu, ale jen jedno.. není nic špatného na tom, mluvit o tom,, co nám selský rozum nebere.. a co bych jen tentokrát, jako svůj přklad přihodila? Sčítání lidu.. zajímalo by mne, kolik tahle hovadina s nesmírně ubohým výsledkem, kdy nelze všechny údaje, co lidé napsali vážně, s tím, že statistici sami přznávají výsledek nadmíru diskutabilní..(nechce se mi to všechno psát!) Doma, kdy jede domácnost od výplaty k výplatě, se také nerozhodnem vrazit prachy do toho, co si myslíme selským rozumem, že může počkat, protože to peněz z kasičky ubere a nebude na jiný..a není to zas až tak moc nutný…(kromě toho, všechny údaje lze na několika místech dát dohromady, bez toho, že by si někdo něco do papírů vymýšlel..Každý z nás, upřednostní doma své výdaje neodkladné, a odkladné odloží.. je to jediný příklad,jak se rozhazovačně a neuváženě, uvažuje ve velkém, v státní kase..jsem nějak zmordovaná, nechce se mi to dál rozvádět, ale vy, bystrý kluk, mi jistě rozumíte a to jsou věci, co mi vadí, nejen že někdo asi krade.. dobrou…

 6. wbgarden napsal(a)

  Drahý Mirdulisi, představte si že byste musel koukat na tyty zříceniny..
  http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20roma%20pines/slides/wbgarden%20roma%20pines%20080.html
  Nebo dokonce na tyto…
  http://www.youtube.com/watch?v=Fn1jw7l2ZRw&feature=related
  Civilizace je pěkná potvora a jeden nikdy neví dost přesně, kterými žeto troskami proteklo víc potu, slz, lidského umu, urpení, taky kultůry pochopitelně. Noví napravovatelé světů nám to jednou určitě vysvětlí. Dozajista.
  Jinak Peggy vyjímečně souhlasím. Ano jsem bystrý kluk, ale kdybych se měl jenom furt starat o věci které mi vadí, tak bycjh se rači picnul….
  PS. Do státní kasy od nás ze Lhoty není tak dobře vidět. Od vás do jde asi lépěji. Ale jedno vím jistě, určitě bude líp. Civilzace je totiž pěkná potvora…

  SCI FI
  /mým počítačům…./

  Prosím vás
  změňme proroky
  oheň už není
  a nebude
  a pěvci citují
  že to co zbylo
  ze Slunka
  už ani dlaním
  něhy
  nepřidá
  a přece jeho unikající
  krev
  víc sluší
  červánkům
  než ornátu
  žrece

  Prosím vás
  změňme proroky
  voda není
  ani nebude
  vědci hlasují
  že ani hlt
  a tak si myslím
  že poslední slzu
  lépe propít
  než nechat vsáknout
  do oltáře

  Prosím vás
  změňme proroky
  Země není
  a ani nebude
  to zrnko prachu
  samoty
  a strachu
  až příliš dlouho
  nám dřelo podrážky
  řinčí dobyvatelé
  a přece se jim
  stýská

  Prosím vás
  změňme proroky
  láska není
  a nebude
  milenci pláčou
  a jejich výměšky
  visí nad prázdnem
  jak slepé oko
  všemohoucího

  Prosím vás
  změňme proroky
  člověk není
  a ani nebude
  a prorok bez lidí
  je vlastně
  k smíchu

  /ale komu…/

  http://www.xoxma.lv/uploads/posts/2010-04/1271662798_podborka_161.jpg

Napsat komentář