Konce českých iluzí /2

Léta jsme si dělali slastné iluze o vstupu do EU. Jistě, kdo by se nechtěl stát členem spolku bohatých. Otevřeli jsme tedy na doporučení hlavních hráčů ekonomické globalizace své trhy už počátkem devadesátých let minulého století, uzavřeli jsme téměř ve všech oblastech našeho hospodářství pro nás nevýhodné smlouvy, nabídli jsme jim svou ekonomiku a oni tím získali u nás vše, co potřebovali – trhy, prostor pro výrobu a levnou pracovní sílu.
Téměř dvě třetiny průmyslu nám již nepatří. Teď nás jako své členy mohou kamarádsky poplácávat po rameni. Nyní už mohou skupovat i naši zemědělskou a stavební půdu, jak jim to umožňují nedávno schválené zákony. Stáváme se definitivními nájemníky ve vlastní zemi. Zbude nám jen ta zkratka ČR, a možná už ani ta ne.

Ale neživme se další iluzí, že bohaté státy se s námi budou dělit o svou životní úroveň, o svůj zdejší zisk, o naše problémy a finanční nouzi našeho státu. Nouze se musíme zbavit sami a stejně tak sami si musíme dosáhnout k laťce jejich životní úrovně. Bez ekonomických pák se nám to nepodaří, ale ty už nesvírají naše ruce.

***

Dělali jsme si iluze o tom, že až padnou megalomanské zemědělské podniky nazývající se družstva a státní statky, tak budou zemědělci zase hospodařit na svých políčkách a vesnici se vrátí její dávná bukolická podoba s kravičkami na návsi, jak o tom bájil tehdejší prezident V. H. Vize soukromě hospodařících zemědělců byla postavena nad moderní zemědělskou velkovýrobu. Začal proces destrukce systému zemědělství, který byl motivován předpojatostí k prosperujícím družstvům jako reliktu minulosti. Avšak i podpora soukromě hospodařících zemědělců zůstala jen u proklamací. Dovoz vysoce subvencovaných potravin s minimálními cly se stal nekontrolovatelným. Největší ironií bylo, že zemědělští odborníci z EU se inspirovali modelem našeho zemědělství a ve svém zemědělském programu mají od poloviny devadesátých let podporu vzniku družstev soukromých vlastníků a jejich sdružování ve vyšší celky. U nás se v té době ujal blud, že zemědělství nepotřebujeme, potraviny můžeme dovážet ze zemí EU, kde mají nadbytek. Nikdo se však už neptal, co uděláme se všemi velkokapacitními chovatelskými a hospodářskými budovami, co se zpracovatelskými podniky, co s výzkumnými středisky, co s výrobci strojů, hnojiv ap., co se stane s ornou půdou, kterou vyplodí a znehodnotí plevel, případně podlehne erozi. Nikdo se také nezajímal, kolikrát se nám zvýší ceny dovážených potravin, až v zahraničí skončí jejich státní subvence a ceny se srovnají s evropskými cenami. A nikdo se už nevzrušoval otázkou, že potraviny jsou strategická surovina, a že je silný jen takový stát, který je potravinářsky soběstačný a který uživí svůj národ.

Příčinou dnešního tristního stavu našeho zemědělství je naprostá dlouholetá absence zemědělské politiky. Promyšlený systém likvidace českého zemědělství započatý likvidací Slušovic již vykonal své – naši zbývající zemědělci už i rezignovali na boj o přežití. Na vině je tu rovněž vědomá absence zákonů na podporu prodeje domácích zemědělských a potravinářských produktů v obchodních řetězcích, jaké mají ve většině  zemí EU.

České vesnice dostávají podobu polozapomenutých skanzenů, vepříny, kravíny, drůbežárny, sila, hospodářské budovy či cukrovary se proměnily v ruiny a skladiště odpadů, pole zahálejí. Jako dým z bramborové natě se rozplynula iluze o bukolické vesnici, ale rozplynula se i iluze o zemědělcích, kteří se budou věnovat krajinotvorbě jako třeba zemědělci v Německu,  Rakousku a Švýcarsku.

***

O iluze přišli profesionální umělci z nekomerčních oblastí. U mnohých revoluční euforie pozvolna vyprchávala v 90. letech a nedokázali si přiznat, že realita tvořená pragmatickými technokraty moci pracuje proti nim.

Proces globalizace odstartoval vytváření jednotné uniformní podoby kultury – kultury komerce, pseudohodnot, bezduchosti, násilí, nevkusu, kýče, která ohrožuje kulturu malých národů, pro něž může být i likvidační, pokud si legislativně a finančně svou domácí kulturu nechrání. V našem případě k likvidaci národní kultury již dochází, zvláště silně tento dopad pociťuje domácí slovesná tvorba, celá oblast pro děti, včetně animované tvorby, kdysi tak světově proslulé.

Globalizace se naplno projevila i v oblasti mediální, především vinou špatné legislativy český tisk ovládla velká zahraniční vydavatelství, která v médiích utlumila prezentaci českého myšlení a české kultury. Tuto skutečnost naše politická reprezentace dosud ani nevzala na vědomí.

První kritické hlasy uměleckých sdružení k současnému stavu naší kultury se začínaly ozývat až po roce 2000. Ozvali se například filharmonici, divadelníci, filmaři. O tristním stavu české nekomerční kultury v prvních letech tohoto století vydala několik prohlášení Unie českých spisovatelů, týkala se především vydávání původní české krásné literatury, její podpory a prezentace v médiích. Všechna prohlášení byla mediálně embargovaná. Ve vědomí veřejnosti se živil mýtus, že kultura vzkvétá. Z iniciativy Obce spisovatelů byla vytvořena Rada uměleckých obcí sdružující všechny umělecké organizace, která roku 2003 ve svém prohlášení upozornila na velmi špatný stav české kultury a požadovala 1 % na kulturu. Dnes už Rada uměleckých obcí svůj hlas nechala zmlknout úplně. Umělecké organizace mají jiné starosti, řeší otázky vlastního přežití.

„Dnešní společnost potřebuje masovou kulturu, protože se nějak musejí zabavit masy v mezičase výrobního procesu. A reklamu – aby lidi co nejvíc konzumovali. (….) Naše civilizace vytvořila hodnotový žebříček, v němž jedinou hodnotou je to, co se dá zpeněžit. A artefakt, který se nedá zpeněžit, pro ni nemá žádnou cenu. V agonii ale není jenom umění. Soudobá civilizace zlikvidovala skoro všechno, co mělo duchovní, nebo třeba jen entuziastický, rozměr. (…) Celý náš dnešní svět je postaven na hlavu. Tak proč by mělo umění vzkvétat?“ Tak tohle řekl koncem prosince roku 2006 v Divadelních novinách Jan Švankmajer, světově proslulý tvůrce animovaných filmů, který si jistě, alespoň v cizině, nemusí stěžovat na nedostatek financí pro svou tvorbu a který nemusel přicházet o iluze. Nikdy si je nedělal.

Mocenská elita vždy dávala najevo, že kultura je zbytná. A stále se nezbavila falešného bludu, že kultura si v tržních podmínkách musí na sebe vydělat. Tento názor dnes sdílí už jen malá skupinka preferovaných umělců. Mnohé euforií omámené umělce o svobodě tvorby tržní realita už tvrdě posadila na zem, svoboda tvorby a umělecké hodnoty tržní realitu nezajímají Teď umělci ještě musí najít svůj kritický hlas a ozvučet ho.

***

Během let jsme si vytvořili tolik iluzí a stejně tolik jsme jich ztratili. Horší však na tom je, že se ztrátou iluzí mnozí zatracují i ideály demokratizmu a ideály sociální spravedlnosti. Nejspíš proto, že jsme ve své prokapitalistické euforii v devadesátých letech nebyli schopni soudnosti, propadli jsme kolektivní slepotě a kolektivním bludům. Možná také proto, že jsme nevyrůstali v kapitalismu a že jsme v počátcích ekonomických proměn neuměli myslet prioritami této společnosti, která svobodu jedince nadřadila nad společenské zájmy, nadřadila ji nad demokratické, všelidské a mravní principy. Na piedestal hodnot postavila zisk, nikoliv důstojný život člověka, posvětila egoismus a chamtivost, nikoliv solidaritu a odpovědnost. Sociální nerovnost a sociální nespravedlnost se staly společenskou normou. Oddělili jsme je od svobody, i když právě ony tvoří trojjedinost. Teprve v ní se naplňují tužby většiny a také se stávají její výsadou.

Určující silou v dnešní společnosti jsou nadnárodní korporace, globální kapitál a jeho hráči, a jsou silnější než malé státy jako ten náš. Bezostyšně nám předvádějí, že demokracii nepotřebují, svobodu chtějí vlastnit jen sami pro svůj byznys a expanzivní politiku, zatímco pojmy jako sociální stát a sociální spravedlnost jsou pro ně plevelem.

Ještě musíme přijít o tu poslední iluzi a pochopit, že soudobý kapitalismus – respektive ten antisociální, mafiánský, oligarchistický a imperiální – neumí žít v přirozeném svazku s demokracií a není ani koncovou fází lidských dějin. Je to patrně jediná iluze, jejíž ztráta může mediálně zmanipulované většině prospět a otevřít jí budoucnost. Zmanipulovaná většina však dosud nemá potřebu prozření, neboť ono ohrožuje její prozatímně pokojné žití.

Komentáře

 1. wbgarden napsal(a)

  Jako příjemně tu zmanipulovaný většina musím dát příhodu z natáčení. Kulturní jistě velmi.
  Neb mě to pudí po špelcovsku opět cosi adhocnout…
  Kdesi a kdysi na střední škole myslím.
  Soužka – blbečku k tabuli a zarecituj nám báseň od náruma…
  Blbeček – nezarecituji neb je pitomá, ale dám svoji.
  Soužka – to ať tě ani nenapadne debile…
  Jistě chápu strasti některých včíl, kteří se skoro celoživotně těšili na velkonákladové čítankové a jinak povinné státem dodotované výtisky vlastních děl, na tituly zaslum a nárum a činorodé jistě polehávání do domcích spisovatelů.
  No nekoná se. Ale jinak beztrestně si už můžete vydávat svá jistě roztomilá dílka sami, a za kultůrou si můžete kdykoliv svobodně odskočit i do Paříze, Londýna, New Yorku či Moskvy. O imrvérových a jinak nekonečných publikačních možnostech internetu raději nemluvím..
  Ovšem pokud chcete peníze, tak to si raději otevřete řeznictví. Nalevo už nikdo skákat asi nebude.
  Dám jednu dávnou třídnědůtkovou…

  POVINNĚ NEVINNÁ

  Nevinná školní
  Maryčka
  též dost ohraná je
  písnička
  samovrahů rosnička
  a po jejím užití
  chce to snad panáka
  k přežití

  Kdo míní bohatým
  bráti
  hlídačům měl by též
  dáti
  to dneska každé pako

  že brácha na mě
  když já
  bráchovi

  Ovšem skákati prý
  napravo
  kdysi bylo zcela
  nezdravo
  proto nalevo holka
  skočila
  a do čítanek tak rázem
  vstoupila…

  http://www.xoxma.lv/uploads/posts/2009-11/1258708842_photopodborka_062.jpg

 2. Peggy napsal(a)

  No a tohle není také jen o těch, co si můžou vydávat svý knížky,když se jim chce.. je to sice pravda, ale jedna věc mě pěkně štve.. Všechno je ovlivnitelné.. a to, že se převážná skupina našich obyvatel, ovlivňuje brakem a čtení, ze kterýho se chce blít, svěčí také o něčem.. Osobně i tady vidím vliv našich zavedených a nezničitelných kořenů, které jsme zapustili za komoušů.. kdy má zelenou ten, kdo zná toha a ten zas toho. To, že lidi kupují a stačí jim třeba k dení četbě Blesk a pídí se po zblblých a často uměle udělaných osobních story, svědčí o tom, kama nakolik jsme z té komunistické úrovně vzešli.. Nic moc a troufla bych si i říct, že přestože byli fronty na dobrou knihu, bylo jich v těch knihovnách po domácnostech víc, nežli ted.. Ale taky se mi to nechce rozpitvávat, je to na dlouho a celkový obraz kultury je smutný.. no a začíná to ve škole, doma..kdo se dnes baví s dětma, o tom, co je ok a co ne? není čas, dětem se vrazí počitač, je to dobré, to jo,ok, ale vynechává se jiné mnohé.. Ovšem nějak pochybuji o tom, že rodiče, kterým stačí přeletět Wievega a zasmát se u Pavlovské, mají na děti nároky jiné.. dobrou, příteli, v mnohém se shodnem, v něčem ne..:-)

 3. wbgarden napsal(a)

  Peggy jak se to dá zařídit bych byl též zcela dobrovolně ovlivňován brakem ??
  Jinak ročně prý vychází kolem dvaceti tisíc titulů včíl.
  Jistě víte, kde veškerá ta moudra jednou skončí.
  Děkuji.
  http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/prikol/prikol_06.10.2010_bw_011.jpg

 4. Peggy napsal(a)

  Hmmm, to jr fakt, tak teď jste mě Wb dostal…Ale i když vlastně jo, tedy vezmu to zase přes sebe..Světově uznávaný brazilský spisovatel(nenapíšu který, byla bych za ignoranta skutečného umění, kterému asi tedy vůbec nerozumím, chichi :-)), všude je ho plno, knihkupectví, noviny, reklama.. jeho každé nově vycházející dílo- bestseler! no, tak ok, sice po prolistování to nebyl můj šálek čaje, leč zakoupila jsem zrovna tři jeho dílka a těšíc na prima počtení, plné mourda, kterýsi večer jsem se vrhla do čtení.. no vrhla! brzy jsem byla docela zmohlá.. moudra plno, tj, ale byla jsem z něj udolané, ne proto, že nad ním musím přemýšlet, to mám ráda a dělám to s potěšením, ale celkově, až jsem zlomila všechny tři svazky, ptala jsem se sebe.. a co? co jako teď se silou moci, bez svého jindy krásného potěšení z četby jsem si řekla, že stačilo a nějak jsem nemohla přijít na to, v čem spočívá genialita , tak propagovaného spisovatele.. No příklad, jak já byla ovlivněna..ale asi stejně blbý, já vím 🙂 často se mi to nestává, čtu to svý, který mě posunuje a dává to, na co sama nejsem schopna tak jednoduše dospět. už zase ale kecám, tak čau, já jen, že asi i já nedokážu doat dobře vyhodnotit co je ok a co ne.. dělaj to za mě jiný, no jako mnoho jiného,ale jsem paličatá, tak jsem zase zpět, u vaší první věty, která se mi zalíbila, má logiku, souhlasím.. tady lije, jak je na severu? mějte se

 5. wbgarden napsal(a)

  Svatá pravda, kdysi jsem též říkal soužkám, že čtu zásadně jenom to, co napíšu sám. Ale pokud si pamatuji, moc velký terno jsem tím nikdy neučunil.
  Dnes zásadně po sobě nečtu už.
  Jinak samozřejmě též nemám žádný interes už kohokoliv dostávat. Kamkoliv.
  Jen když jsem silně občas inspirován vůkol moudrem, se mi chce tak po špelcovsku něco říct. Tož tak při úterku.
  Stran počasí, dám ranního ptáka, myslím hrdličáka. Zas rozhlíži se, co by sežral, aniž zasil. Dobrák jeden…
  http://wbgarden.com/wbgarden%20turtle.JPG

Napsat komentář