Kolik píšťal do varhan?

DSC05457

Tříkrálový koncert v kostele sv.Havla, pořádaný spolkem pro kulturu a osvětu FAN KLUB Poříčí nad Sázavou, byl velice úspěšný a měl nádhernou odezvu nejen od návštěvníků, ale i v médiích.

Rekordní počet 221 posluchačů aplaudoval a vynutil si přídavky.
Výtěžek 6 751 Kč z dorovolného vstupného ověřili tři nezávislí kontroloři, byl zaprotokolován a do koruny vyplacen na účet poříčské farnosti.

Poděkování za pomoc při realizaci koncertu:
ing. Jolana Nováková, Šestajovice
ing. Jitka Dvořáčková, Nové Městečko
JUDr. Jan Dvořáček, Nové Městečko
SK Posázavan
Občanské sdružení Posázaví, Benešov – paní Bohumila Zemanová
místostarosta MÚ Benešov, pan Zdeněk Zahradníček
kostelník pan Vladislav Mareš
pan farář Martin Janata

Přípravy a realizace koncertu (formou zápůjček zařízení, přípravou a zajištěním občerstvení, výroby drobných dárkových předmětů a osobních darů) se zúčastnili členové spolku pro kulturu a osvětu FAN KLUB Poříčí nad Sázavou:
Ak. mal. Brigita Krumphanzlová, Elen Krumphanzlová, Karel Korbel, Jan Krůta ml., Jan Krůta st., Ondřej Krůta, Jakub Krůta, Magdalena Šorelová, Jaroslav Přenosil, ing. Iva Havlíčková, Roman Kváča, Zbyněk Suchý, Stanislav Pěkný, Margita Vlčková, Jindřich Všetečka.
Akce ve fázi příprav na schůzkách se zúčastnili další členové spolku.

Ani po písemné žádosti o rozeslání pozvánky občanům Poříčí prostřednictvím obecního Info Kanálu, vedení obecního úřadu nereagovalo a pozvánku na koncert nerozeslalo.

FAN KLUB Poříčí nad Sázavou rozeslal za pomoci přátel více než 800 pozvánek formou elektronické pošty a výlep plakátů po všech obcích v okolí. 400 barevných pozvánek bylo distribuováno prostřednictvím České pošty. Další desítky pozvánek byly rozeslány formou osobních telefonátů, textových zpráv a osobních e-mailů členů spolku.

Nepočítáme-li podzimní předvolební akci Poříčské (před)posvícení, Spolek pro kulturu a osvětu FAN KLUB Poříčí nad Sázavou uspořádal 1. mistrovství Poříčí a přilehlé galaxie v koulované (pétanque) na dětském hřišti, Tříkrálový koncert v kostele sv. Havla a za naprosté ignorace vedení obce chystá pro občany obce další akce.
Chceme sebe i Vás bavit, dozvídat se, vylepšovat naše životní prostředí,  podílet se na dění v obci.
Nenechávejte odpovědnost na jiných!
Nenechme sebou manipulovat.
Mluvme do dění v obci!
Obec je naše! Obecní peníze jsou naše!
Obecní úředník sedí v úřadě pro nás!
Myslíte, že to ví?

 

Komentáře

  1. Strejda OLIN napsal(a)

    Je to jako v celostátním měřítku – koho si občané zvolili, toho tam mají. Alespoň formální respekt a autoritu může mít jen ten, kdo byl vybrán a zvolen většinou. Většina ale není 15, 23 nebo 41 procent. Většinou není ani splácaná koalice. Většinový princip není sice zárukou, ale elementárním základem, východiskem toho, že rozhodovat bude delegát většiny, že menšina nebude vládnout většině. Druhým základním kamenem by měl být princip odvolatelnosti. I sebelepší zástupce se v průběhu volebního období může ukázat jako neschopný. Protože teprve praxe ukáže co v člověku je (nikoli podle roucha ovčího, nýbrž po ovocích jejich poznáte je).

Napsat komentář