Kdo za to může?

S dojetím jsem sledoval Otázky Václava Moravce na téma solární elektrárny. Pan ministr trpělivě vysvětloval, co všechno udělá pro to, aby elektřina v důsledku velkého boomu těchto ekologických zdrojů nezdražila. S dojetím proto, že až do konce besedy pan ministr neřekl: „Omlouvám se, jsem jedním z těch, kteří tento průšvih způsobili.“

Byl v tehdejší vládě, v tehdejším parlamentu v době, kdy se o věci rozhodovalo. Rovněž mnoho dnešních poslanců a senátorů v rozhodující době mohlo vstát a říci:“ Je to blbost, nedělejme to!“ Nevstali, neřekli, dnes se tváří, jako by měli napravit chyby někoho jiného. Někoho, kdo za to může, ale zmizel.

Každý člověk chybuje. Ale když udělám chybu za volantem, zaplatím. Když dělník znehodnotí materiál, zaplatí. Pan ministr a desítky dalších způsobili neuváženou podporou solárních elektráren škodu velkého rozsahu, škodu, která přivede do úzkých kapsy všech občanů, která může způsobit krach malých i velkých firem, přispět k dalšímu zadlužení České republiky. Za škodu velkého rozsahu bývá vyšetřování, soud a vězení. Proč se to netýká politiků? Snad proto mají imunitu, aby byli nepotrestatelní a mohli škodit dál? Byť neúmyslně, byť z nedbalosti, byť z blbosti (všimněte si, jak jsem tolerantní).

Komentáře

 1. vlk napsal(a)

  Je do nebe volající , jakna sobě necháme dříví štípat!
  Jak to prostě těm grázlům prochází. Tenhle si klidně řekne :
  „Omlouvám se, jsem jedním z těch, kteří tento průšvih způsobili.“

  Protože ,naprosto neuvěřitelně je znovu ministrem…

  Že je fotovoltaika zlatý důl s e vědělo obecně i v parlamentu někd y od začátku roku 2007. Kdy začala výrazně padat cena komponent solárních elektráren. Zejména panelů a střídačů.
  Vědělo se to.Obecně s eo tommluvilo. V parlamentu také.
  Nicméně.. no nicméně s tímnikdo ic neudělal. Do dneška. Jo pardon -chlapcia děvčata, co si hrabou v našich kapsách přijali lonizákon, který říká, že Klondyke na Slunci skončí 31.12.2010. Kdo do té doby postavía uvede do provozu, rejžuje. Kdo to nestihne,má smůlu.
  Tenhle zákon evokoval nutně pár zákaldních otázek:
  1- proč parlament minimálně tři roky nedělal vůbec nic, ač bylo zřejmé, že jd e o finanční průšvih velkého rozsahu?
  2- proč přijal naprosto imbecilní novelu zákona, jejíž platnost nastavil na 1.1.2011 místo aby platnost střihnul od 1.1.2010?
  3- proč teď zcel a ostentativně nic nedělá v téhle věci, při jasné vládní většině 118 a naopak předhání s e v tak důležitých věcech, jako je zrušení bezplatných jízdenek v tramvajích pro poslance?
  Proč partae stejně nesoutěží o to, kdo předloží zákon, kterým se bude nějak rozumně regulovat cenový exces o solární energie a tím i zatížení firem a domácností novými účty za elektřinu?

  Odpověď je myslím trapně jendoduchá. Zdroje, které obvykle bývají velmi dobře informované tvrdí, že proto, že v tom jeli téměř všichni členové minulé vlády a hodně poslanců ze všech stran. Ted y vlády minulé -Topolánkovy a parlamentu také minulého.
  A protože současná vlád a i parlament zas až tak nový není.. no tak máme podivuhodnou nečinnost v oblasti zásahu proti slunečním baronům.
  Kdo by zasahoval sám proti s obě, že? Když lidem může předhodit kost v tom, kdo víc e a rychleji omezí bezplatnou poslaneckou dopravu v tramvajích?

  Ten problém hodně drahé elektřiny není tak banální ,aby s e nad ním mávlo rukou. Čísla a poměrně věrohodná, byla publikována včera.

  A člověk si vedle těch otázek, které jsou výše , musí položit i otázka další:
  -Opravdu je tak těžké s tím něco rozumného udělat , jak tvrdí vláda?

  a totiž na jakoukoli otázku po efektivních opatřeních ohledně snížení výnosů z fotovoltaik instalovaných do 31.12.2010 říká, že nelze prakticky nic dělat s výkupní cenou, protože by šlo oretroaktivitu zákona a ta je jednak nepřípustná a jednak by český stát byl zatažen do mnohamiliardových arbitráž ohledně zmařených investic. Protože majitelé téměř všech velkých instalací u nás jsou zahraničí společnosti, zejméan z Kjypru, Německa, Holandska,Panamy atd.a td.

  Proč to jsou s poelčnsoti zejméan ze zemí ,kd enelze dohledat konkrétní majitele je myslím docela jasné. Pokudmají alespoň trochu pravdy ony zpravidla většiinou dobře informované zdroje, které jsem citoval výše.
  Ano, retroaktivita je nepřípustná! kupodivu ohledně stavebního spoření s ejí Kalosuek nebál. Asi proto, že pan Vomáčka, Novák,Dvořák, paní Vopičková nebo Dolejší nejsou společnosti registrované na Kypruz..
  Tak prostě retroaktivitu střihnul. A vědomě tím poškodil 5 milioů českých daňových poplatníků. ..
  Nicméně , přiznávám, že bych tuto c estu nevolil také. Tedy speciální zpětné daně nebo zpětné cenové úpravy.
  Ale nabízí se minimálně dvě jednoduché cesty jak ty nevídané a řekněme na rovinu také -nemravné zisky – omezit.

  první bych zavedl okamžitě a bez sebemenšího váhání.
  Totiž do daně z nemovitostí bych zavedl další specialsovanou položku:
  – daň z ploch pro výrobu obnovitelné energie.
  Tam bych nasadil takový koeficient, abych prostě výnos snížil o 5 Kč na každou vyrobenou kWh a bylo by. Víc e totiž není třeba. Jediná vyjímka by byla u těch, co to mají na střechách. Tam bych neviděl důvod, protože to jsou většinou malé instalace pro vlastní spotřebu.
  Smaozřejěm , že by s emusel změnit i zákon o rozpočtovém určení daní, prootže dnes daž nemovitosti je příjmem obce,kd e nemovitost leží a to by s s e u těchto speciálních pozemků muselo přesměrovat na s tát, aby takto zíískané peníze posílal povinným výkupcům solární energie. Tím by byl problém jednoznačně a jednoduš e vyřešen.
  Když to napadlo mne , musleo to napadnout i spiutsu jiných lidí Včetně politiků.. Jak to, že stím nepříchází žádný poslancec kterékoli strqany?? Jak to, že s tím nepřichází oposice, Teď pře d volbami? Jak to, že 118 anináznakem s enechystá předložit něco takového do parlamentu? Přehlédl jsme snad něco? věřím, že nikoli. Důvod může být jen jediný – pokdu vyloučím nesmyslnou možnost, že jsem jediný v tomhle státě, kdo má mozek v hlavě-možnost u několikrát popsanou – že v tom prostě jedou zejména ti, co by takovou noveluzákona o dani z nemovitostí měli připravit a schválit!

  Podobně druhá možnost, ta je s nadn ještě snazší – totiž připravit vládní vyhlášku, podle mneby s tačila pouhá vládní vyhláška, která by stanovila ČEPSu povinnost vybírat poplatek za tranzit elktrické energie přenosovou soustavou, pokud jd e výrobce , který má zdroj, který není schopen dodávat prokazatelně dodávat kdykoli alespoń 20% instalovaného výkonu trvale 48hodin v ksue. Což žádná solární elektrárna rozhdoně není.
  A bylo by – opět.
  A zas e – jsem jediný geniální v téhle zemi? Tvrdím s naprostou jistotou , že je tad y asi tak 5milionů chytřejších než jsme já. A opět -vláda, oposice ,nikdo ani nešpitne.
  Co místo toho připravuje Nečas? Dnes jsou noviny plné dvou ěvcí – prý to vyřeší tak, že – cena elektřiny vzroste “jen” o 10% jak pro domácnosti , tak pro firmy. To prostě zacálujeme. A zybtek ? No zybtek s echystá vláda získat tak, že prostě zavede speciální daˇz jiných energetických komodit! Ted y zvedne daň z uhlí, plynu a tak podobně!!

  No není to kouzelné????!! Prostě sluneční baroni budou mít svůj klondyke nerušeně dál a blbec občan?? Blbec občan to prostě zapaltí . A dokonc e podle Nečasova návrhu ještě více, než kdyby to celé bylo promítnuto jen do elektřiny!!
  Protože jedak je spousta domácností, které elektřinu potřebují “jen” na svícení, televizi, ledničku. Ale topí plynem, uhlím, naftou a podobně nebo jsou připojeni na tzv. dálkové teplo. Tihle všichni nepsotřebovávají na teplo elektřinu,a le budou platit také.
  Za to ušetří firmy, které elektřinu potřebují k výrobě. Část jejich účtů zaplatí – kdo jiný než -blbec OBČAN. V účtech za plyna uhlí!!!!
  No nekupte to!

  To není všechno!
  Dnes je Hospodářkách také, že z božího dopuštění a lidské blbosti premier – Nečas – věru příhodné jméno!! uvažuje o změně sazeb pro mižší sazbu DPH !! KNovému roku 2012. Z dnešních 10na 16-17% . Takže zdraží potraviny, léky , knihy, zdravotnické pomlůcky, školní pomlůcky atd.a td. a samozřejmě – dálkové teplo!! IOpět.
  Už tak zdražené slunečním Klondyke.

  A zcela cudně pánové z vlády zamlčují to, že stát už , při vyšších cenách energie , díky slunečnímu proudu, bud e mít vyšší přijmy z DPH z prodeje té energie.

  Prostě necháváme na sobě dříví štípat!!
  A nikoho to nezajímá. Ve Francii by byla generální stávka a plné ulice. Tad y ,ministr cudně přizná, že za to také může. A nikoho ani nenapadne požadovat jeho demisi!!

 2. jans napsal(a)

  Perfektní.
  Jistě by se našlo i více možností, jen chtít – co takhle spotřební daň -)?.
  Ale jak takové návrhy dostat do veřejnosti?
  Nevím (vzhledem k výše uvedenému) zda existuje strana nebo organisace, která by s podobným návrhem přišla a vážně jej prosazovala.
  Snad odbory?? Ti “bossové” v tom kšeftu snad nejedou?!
  Vlku pošlete jim mail!!!

Napsat komentář