Ještě je kde šetřit!

Nechci se dohadovat o tom, zda bylo či nebylo rozumné převést odpovědnost za bezpečné chodníky z majitelů přilehlých nemovitostí na vlastníky komunikací, jimiž jsou převážně obce. Zajímavé je spíš řešení, jakým se obecní úředníci s novou starostí vypořádali. Protože na ošetření zasněžených a namrzlých chodníků nemají v obecní pokladně dost peněz z našich daní, nechali chodníky zasněžené a namrzlé, a z našich daní pojistili proti odpovědnosti za zmrzačení svých voličů úřad i sebe.  Ukázali tím nevědomky cestu k možným úsporám ve výdajích státu.

Je možné zrušit drahou armádu. Nahradí ji jediný ministr sebeobrany s jednou sekretářkou, která dohlédne na to, aby bylo včas zaplaceno pojištění proti odpovědnosti za případné škody na životech a na majetku občanů při napadení země nepřítelem. Profesionální hasiči by se mohli pojistit proti následkům požárů, které neuhasili, protože nebyly peníze na stříkačky a na naftu. Nakonec by zůstali  jen  dobrovolní hasiči organizující vesnické bály. Ministr zdravotnictví by se nemusel trápit s nespokojenými lékaři a sestřičkami. Klidně by je mohl všechny poslat do světa a dožít ve své funkci s pojistkou za následky neléčení nemocných a umírajících. Ministr financí by nemusel čarovat s rozpočtem, jen by sebe a republiku pojistil proti finančnímu krachu. A samozřejmě by dohlížel na to, aby finanční úřady na všechny ty pojistky vybraly.

 Nešel bych až tak daleko, že by nám stačil jeden dobře pojištěný premiér, protože přece jen se sluší nějakou tu vládu cestující po mezinárodních konferencích mít. Nešetřil bych ani na prezidentovi. Jeho úřad zase není až tak drahý a já jsem rád, když mě někdo ve světě dobře reprezentuje. Nakonec, prezident se ani nemusí pojišťovat, protože podle Ústavy skoro za nic neodpovídá.

Vzato do důsledku: Možná bych ani nemusel platit daně. Pojistil bych se proti pokutám a exekucím, do basy by šel místo mě sedět pojišťovák.  No, ono by se vlastně i na vězeňství ušetřilo. Pojišťění lumpové by od pojišťovny dostávali odškodné za dopadení a stravovali by se v okolních restauracích, protože jediný ve vězení přítomný dozorce by je nezamykal, byl by pojištěný proti následkům útěků. Za každého uprchlíka by dostal „plnění“.

A autoři podobných úvah, jakou je tato, by se mohli pojistit proti fyzickým útokům spoluobčanů. Byli by sice zboulovaní, ale bohatí.

 Foto: Maya

Napsat komentář