Hrusice zasněžené tichem

Hrusice jsou patrně nejznámější českou vesnicí, ale na mapě je většinou nenajdete. Leží jedenáct kilometrů jihovýchodně od Říčan, a ty už jsou kousek od Prahy. V Hrusicích se narodil Josef Lada.

Staly se jeho domovem a celý život jej nikde jinde necítil než tady. On si tu vesničku a její kraj nosil v srdci, a když maloval, vstupovala mu do obrazů a obrázků jako vzpomínka, jako vyznání, jako poděkování. Maloval své dětství. Patří k němu i jeho rodná chalupa, hrusická náves se školou a hospodou a na návrší kostel, až vám připadá, že podoba českých vesnic se zrodila právě v Hrusicích.

Tu školu zde mají jako tenkrát, hospodu taky, jmenuje se U Sejků. Její stěny před lety pan Milostný pokreslil výjevy Ladových obrázků: ponocný troubí půlnoc, vodník sedí na stavidle, kapela vyhrává na trubky a pozouny, jedou hasiči, babky a dědové se usmívají jako měsíček a voják Švejk prohlašuje, že to chce klid, zatímco kolem bouchají šrapnely. A Josef Lada ze zarámované fotografie na zdi svýma laskavýma očima pohlíží na ty, kteří si zde v sousedském poklidu popíjejí velkopopovického kozla.

Z návsi je to jen pár kroků ke kostelu. Stojí na mírném návrší už od poloviny třináctého století a je zasvěcený sv. Václavu. Nejdříve byl gotický, pak barokní, a baroko si už uchránil. Josef Lada mu vždycky uděloval čestné místo na svých obrázcích. Před kostelem roste lípa stará pět set let. Hned vedle ní si můžete prohlížet obrázkovou mapu Hrusic a objevovat tak místa zašlého světa Ladova dětství.

Ladovu rodnou chalupu však v Hrusicích nenajdete, zůstala už jen na obrázcích. Když se vydáte z návsi ulicí směrem do údolí, dívejte se pozorně. Na jednom domě spatříte cedulku s nápisem: Zde stál dům Josefa Lady. Za ním, jen o kousek níž v údolí, spatříte rybník. I on dotvářel Ladovo dětství. Pak se vydejte na opačný konec vsi k vile, kde Lada trávil svůj čas, když nebyl v Praze. Zde napsal Kocoura Mikeše. Dnes je tu památník Josefa Lady. Dvě statné lípy u vchodu do zahrady nesou jména Ladových dcer: Eva a Alena. Vila stojí na svahu, takže před sebou máte celý hrusický kraj s poli, lukami, lesy a kopci prostřený jak na svátečním stole. Vprostřed jej roztíná dálnice z Prahy do Brna. A právě z dálnice je prý nejkrásnější pohled na Hrusice a kostel. Díval jsem se tedy na ně i z dálnice a musím přiznat, že obdarované sněhovou nadílkou byly téměř stejně tak líbezné jako na Ladových obrázcích. Říkám téměř. Protože Ladovy obrázky jsou zasněženy tichem vzpomínky a prozářeny světlem poezie. Hrusice patří Josefu Ladovi. Lada nám. Je procítěně český a je geniálně prostý jako lidová píseň.

Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 v Hrusicích, zemřel 14. prosince 1957 v Praze. Manželka Hana Ladová zemřela r. 1951. Dcera Alena se narodila 29. prosince 1925 a zemřela r. 1994. Eva se narodila 18. prosince 1928 a zemřela tragicky r. 1945. Alena Ladová byla výtvarnicí, ilustrovala téměř sto dětských knížek.

Napsat komentář