Drábovské triky ministra Drábka

Čas, zdá se , opravdu oponou trhnul!  Chce  se mi  říci  -konečně: Konečně  dvacet  let  němí,  či a aspoň jejich  část  vyšla  do  ulic a sdělila  vrchnosti, kterou si  po hříchu  mnozí  z nich  před  pár  týdny  sami zvolili,  že  už  jí nehodlají  jen tak trpět to, co jí trpěli  dosud.  A že  mají  dost  oškubávání.  Bylo jich  40 tisíc  a prošli  celou podstatnou Prahou.

Více  psát  o  demonstraci ani o  obecných důvodech  k ní  psát nehodlám.  Zbytečně  bych  totiž  dubloval přítele  Lexe, který  to už obojí popsal se svou  tradiční  bravurou.

Budu  se věnovat  tomu,  jak  asi bude pokračovat  „dialog“  škrtvláda  versus  odbory. Protože  soudím, že  se zde máme  opravdu na  co těšit  a  že  drama  bude velmi  rychle  gradovat, protože  Kalouskova  partička / on je  de  facto premier/ musí  co nevidět předložit  konečnou verzi  rozpočtu  i  balíku  doprovodných zákonů  předložit  co nevidět  sněmovně. Která je  , díky  většině  118  nepochybně hladce  prohlasuje a  tudíž  vyšle do  našich kapes.

Oposice  je  v trapně marginálním postavení.  Může  v parlamentu  sebeplameněji  protestovat, může  navrhovat  sebelepší  a  sebeoriginálnější  řešení, nebude to nic  platné.  Hlasovací  mašina  118  bez mrknutí oka  schválí  jakýkoli  brutální nesmysl  z  dílny  našich  rozpočtových  Khmerů.

Budou  tedy kráceny  všechny  možné  dávky, porodným počínaje a pomoci v bezmoci !!!! /sic!!/  konče.A  nikdo  nemá  šanci  to zvrátit.

Jediné,   co se hraje  zcela  vážně a  kde  to  nemají  rozpočtové Khmeřl  zcela jasné, je  ulice. Míním  tím  ulici  plnou  odborářů   státního sektoru. Kteří  si nechtějí  dát  líbit  to,  že  by

1-      Jejich platy  měli  jít  o 10%  dolů

2-      Že  by  se zásadně měly  snížit  jejich  tarifní  mzdy  a    to  až  o  pětimístné  částky,  s tím, že  by byla  „posílena“  netarifní  část mzdy, rozuměj  tzv. osobní  ohodnocení.

Když  jsem  zjistil ,  že  Drábek  komunikuje  tyto  dvě  věci  spolu  dohromady, doklaplo  mi,  že  tohle  měli  připraveno  už  dávno  dopředu.  Primární  cíl  – ušetřit  na platech státní  správy  byl nahrazen jiným, daleko  širším a daleko nebezpečnějším  záměrem-  totiž  otevřít  si  zadní  dvířka  jednak  k libovolnému budoucímu  snižování platů  u  těch,  co pracují  pro stát a  to tak, aby   nikdo  už  budoucnu  nemohl nic  namítat   nemohl stávkovat. A  navíc  – je  to způsob  ,jak  zkomunikovat  s veřejností  to,  že  ta  bezvadná  sestřička  v nemocnici, co se starala  o maminku  na  JIPce nebo  ten  hasič,  co  u nás  doma  zasahoval  při povodních,  nebo  ten policista,  co  při nich také  obětavě  pomáhal  nebo  pan  doktor , co vyléčil  rakovinu  dědečkovi , proč  každý z nich  by  měl  mít menší plat.  To by  nám přece vadilo,  i když  se nás  to netýká. Že nějaká zapisovatelka  u soudu  nebo  paní  z muzea  či knihovny  nebo  nějaký  voják  nebo  ta  otravná  ženská  z berňáku , co nám vyměřila  daňový nedoplatek  budou  mít  méně, tak  to je nám buď  jedno nebo jim to přímo přejeme. To víte – vojáci  žoldáci  a  ouřadové..  …

Tohle  všechno  Drábek  věděl  – že minimálně  u  části  státních zaměstnanců  se snížení  mezd bude těžko vysvětlovat  i laické veřejnosti!

Proto  vymysleli a já  soudím, že s Kalouskem   dopředu  tzv. komunikační  strategii. Do pozadí  dali  původní  cíl – totiž  plošnou  platovou  redukci. A  akcentovali celkovou  revizi  a změnu  odměňování  ve  státní  správě.!  Prý – proč  by  podstatná  část  platu  měla  být  vůbec  podle  tarifů?  Proč  ne  za  tzv.  „výkon“? Aby  prý se rozlišili  ti  dobří od  těch  špatných. Ti  dobří se přece  nemají  čeho bát!  Ti  dostanou vysoké osobní  ohodnocení a neutrpí újmu. A  ti  špatní?  Ti se přeci jen  vezou,ne?

A  navíc  , proč  by  plat měl  růst  s praxí?  Od jisté  doby  praxe  už  výkon prý  prokazatelně  neroste…

Obojí  u laické veřejnosti  hodně  zabralo!  Ano,  na  co praxe? Na co by  měl být  v úřadech  automatický platový  růst s věkem,  že?  ¨Že  v privátu  , zejména ve správních  funkcích , více méně  každý  s tímhle  počítá? A když jd e žádat o zvýšení paltů  , ohání  s e zejména  svými zkušenostmi a dlouhodobou prací pro  firmu? To není  argument, privát  je privát! To sem netahejte!

A  odměňování podle  výkonu?  No  samozřejmě, přece!  Ti dobří opravdu nemusí mít  strach.. V privátním sektoru  také  máme  tuhle motivaci!

K uvedenému asi  tolik.:

Srovnání  státní správy  a privátu  je  do  velmi  vysoké míry  nesrovnatelné! Stát je tady  od   toho  aby  sloužil . Občanům a organizacím.  A  ta  služba  by  měla  mít  konstantní  a dobrou  úroveň.  Neměla  by  být  korupce, rodinkaření a neměla  by být  závislá na  tom, kdo zrovna  vyhrál  volby! Měla  by mít  konstantní  úroveň a řešit  občanovy potřeby!

Proto  téměř  všechny  rozvinuté  státy  mají  poměrrě  velmi dobře  placenou státní  byrokracii a  to tak,  že  podíl  osobní, netarifní  složky  platu je  marginální.  Zpravidla  do  10%  platu. Aby  zkrátka  úředník věděl  za  co  dělá, co může  ztratit a naopak, co mu nikdo nemůže  vzít,  ať  už  volby  vyhraje  Franta  nebo Pavel.

U nás  je  to výrazně jinak  už  teď. Osobní  ohodnocení  podle  současných předpisů  ve státní  správě  může  dosáhnout  až  poloviny  současných  tarifů.  Pokud se tak  stane , tvoří už  dnes celých 33%  z celkového platu.  Druhou  hranicí je  samozřejmě   osobní ve výši  NULA  %. Je  snad  někdo  soudný, komu by  k rozlišení  platů  mezi  dobrým a špatným  snad nestačila  1/3  celkových příjmů?  Jako diferenciace?  Myslím, že  nikoli. Problém  je  už  dávno jinde- totiž  , že  to osobní bylo  na nízkých procentech.Kvůli tomu, že na ně nebyly- PENÍZE!

Peníze, nikoli nedostatek možnosti  ocenit  ty  dobré. A  neocenit  ty  druhé.

Jenže  Kalouskův  dráb  Drábek potřeboval ty  zatracené  úspory  nějak prosadit. Takže na  to  šel  přes  ty  tarify.   A připravil  si,  aby  dosáhnul  svého,  hned  dvě  cesty –  tvrdou a  polotvrdou.  Nic nového pod  sluncem  – jen  jiná  varianta  hry na hodného a zlého policajta!  Ta  tvrdá  byla  v jednoduché podobě – zruší se všechny  tarifní stupně a bude jen  jeden. Stejný  pro  právě  čerstvé absolventy  škol bez praxe  ,,  která naprosto nerespektuje nic  – ani základní vzdělání. Takže  primář  by bral stejně  jako  čerstvý  doktor a  budou se lišit právě  jen tím osobním, A  druhá,  kde  by  se tarify  platových postupů podle  praxe zredukovaly  například na polovinu   a po deseti letech už by se opět  lišil primář  od  sekundáře  jen  osobním. V obou případech  by  část  osobního  hodnocení  posílila  na  nějakých 50%  celkové mzdy  a  v některých případech ještě  více.

A toto předhodili, po  zralé  úvaze  – odborům. A samozřejmě  ,v  té  tvrdé  verzi  Kalouskovu  drábovi  Drábkovi  bylo totiž od  začátku jasné,  že  zaměstnanci musí  být  proti. Proti oběma  variantám!  A že  ta  tvrdá  verze  je natolik nesmyslná,  že ji prostě nikdy nemohou  přijmout..  Takže  když on na ní  bude, s podporou  vlády  trvat, dosáhne  hned několika  efektů najednou:

1-      Debata  se od  primární  věci  , tedy  od  naprosto neodůvodněného platového  postihu  státních zaměstnanců  o  10% svede  úplně jinam.

2-      svede se k diskusi  a nakonec  boji  o zachování  tarifů, kde veřejnost

3-      nemající  ráda úředníky  už  z principu,  skočí na  tzv.  posílení  odměňování  těch  dobrých  přes  osobní hodnocení  aniž by  si uvědomila  , že

4-      osobní  je nenárokovou  složkou platu a  rozhoduje  o něm  výhradně  příslušný  nadřízený takže

5-      v drtivé většině  – tam kde budou rozhodovat  politici a jimi dosazení gubernátoři bude státní  správa  odměňována  zejména podle míry  loajality  k momentálnímu  vítězi  voleb a  tedy, že státní  správa  nebude plnit primárně to, co potřebuje  občan, ale  co od ní potřebuje politik, protože kdo nebude poslouchat tomu se

6-      vezme okamžitě  osobní hodnocení, protože  jde o NENÁROKOVOU část  mzdy, o které  rozhoduje  výhradně  hodnotitel a  že  se

7-      to  dá  využít  kdykoliv budoucnu, když  budou ve státní  kase chybět  peníze, protože  na nízké  tarify  bud e vždycky a osobní, jak  už bylo popsáno, se dá  plošně zkrouhnout.,Osobní je přece  NENÁROKOVĚ!

Soudě  podle  reakce  odborů, veřejnosti  i tisku jim tahle  komunikační  strategie  dokonale  vyšla.  Dráb  Drábek také, podle  předem  připraveného scénáře opustil  tvrdou  variantu a  zdá se, že i polotvrdou a  nabídnul  variantu,kterou  bych označil za měkkou! Jenže  není  to nic  jiného  než  Drábkovy drábské triky.

Oč  jde?  Včera ráno na jednání s odbory dal následující  nabídku:

Milé  / rozuměj blbé/ odbory, jsem ochoten ještě  rok nechat tarifní tabulky bez  úprav. Jak jsou.  Nicméně  podmínkou pro to je, že zahájíme  jednání  o  jejich změně  a vy budete  dopředu  s tou změnou  souhlasit!  Celý příští rok budeme mít na jednání, na vzájemná  jednání , jak  ty nové tabulky  budou vypadat , ale  budete  zároveň  souhlasit s tím, že přejdeme  na tzv. pásmový  systém!  Tedy systém, který  výrazně potlačuje praxi a její  význam  pro výši platu.  A máte na  to  čas  to přijmout  do  15,00hod. Jinak….. a  to už nedodal.

Tahle  zvěst  mne potkala, když  jsme  seděl za  volantem a jel  dlouhou štreku.V ten moment  jsem málem boural.

Tohle  totiž mohou přijmout  pouze  a jen opravdu  BLBÉ odbory.A  to  z celé  řady důvodů:

1-      návrh  prostě předpokládá, že  mzdy  půjdou TEĎ o 10%  dolů. To se rozumí  samo sebou. O tom už  se ani nejedná.

2-      odbory  za  to,  že  sice budou mít  rok  zachované současné  tabulky už  dopředu  dají bianco  šek, že  tyto tabulky opustí

3-      slib o jednání mezi vládou a odbory    těm druhým  vůbec  nic  negarantuje.  Že  současné  tabulky přestanou platit,k  tomu se zaváží souhlasem a  když se partneři  nedohodnou?  Nic  se neděje. Pro  rozpočtové Khmery!! Ti se dohodnout nemusí.  Ti i pro případ nedohody  prohlasují se  118,co budou potřebovat.  Ale  vina

4-      bude jednoznačně  ležet na odborech,protože  vláda  přece počítala s tím, že  staré  tabulky  už  nebudou platit a jako vláda „ odpovědná“ přece  nějak platy  ve státní  správě  vyřešit  musela.  A  že  to  vyřešila  k obrazu  svému? No jak by ne  ,když se odbory, přes  svůj  závazek  nedokázaly  dohodnout.

5-      Odborům nezbude nic jiného  než  jít  do stávky. Ovšem  s tím,  že  na  rozdíl od  současné situace  to budou oni  , kdo  souhlasil s pásmovým systéme!! Už  dopředu. A  teď se jim to nelíbí!! To bude sousto pro provládní media!

6-      A navíc  –  rozpočtoví Khmerové a jejich  partaje  nebudou mít  za  rok  problém,  zásadní problém!  Jménem senátní a komunální  volby. Nebudou mít  dokonce  vůbec  žádné  volby! Podle  posledního průzkumu  už  vládní strany  dnes  ztratili  asi 10%  hlasů a  oposice naopak  výrazně posiluje. A  21. října  se  bude hlasovat o tom, kdo  obsadí 1/3 senátu a  bude vládnout na  radnicích. Zejména velkých  měst. Kamarádi se třesou na  funkce, socan  by  rád  ovládnul senát, aby  házel  vládě  klacky  pod  nohy  a ty  zatracené odbory  právě  teď  dělají  virvá! Dokonce chtějí stávkovat  v den  voleb!! To  tak! . Za  rok  ať  si stávkují třeba  do aleluja.  Volby nebudou. Tak nám to nevadí a nebude nám ani vadit  propad  volebních preferencí. Ty  už budou nejspíš  stejně  někde  ve  sklepě!

Sečteno podtrženo – osobně soudím, že  odbory  nemají na  výběr.  Drábkovu   měkkou  variantu  mu musí  hodit na hlavu a  jít  do boje. Do tvrdého střetu. A jít  do něj  hned  a právě  teď.  Jednak  nevidím důvod, proč by měli státní zaměstnanci přijít  o  10% své  mzdy. Oni  v drtivé většině nic nerozkradli, oni  peníze  daňových  poplatníků / a  jsou jimi i oni/  nepromrhali.Oni o nich  totiž nerozhodují. Naopak, že  tenhle  stát  ještě  vůbec  funguje a  leckdy i dobře, není  zásluha našich  politiků,ale  právě  a jen  státního zaměstnance. Toho,co má nyní přijít  o  desetinového příjmu. Takže  nejde přistoupit na  šidítko  ročního  ponechání  tarifních tabulek. A  za  více než jisté pokládám, že  za  rok s  touhle  vládou  nemohou odbory  nic  rozumného vyjednat. Ta má jasno. Ta bude chtít  tarify, z výše uvedených  důvodů  co jevíce oslabit. Odbory  tedy  čeká  čelní střet s vrchností.  Tak jak tak.Odhaduji,  že jej nakonec  prohrají, pokud nesáhnou  ke  skutečně tvrdým metodám, které  by  hrozily  až podlomením  funkce  státu a k tomu se neodhodlají..  ale  mají li mít  vůbec  šanci na výhru musí,kvůli  volbám, jít  do toho střetu  teď.  Za  rok už  prostě  nebudou mít  čím  hrozit.

Famiglia  118 se bojí jen  jediného – že přijde o většinu v senátu a velké radnice.

A co z toho vyplývá pro normálního občana, kterého se souboj  mezi  vládou a  státními  zaměstnanci  přímo netýká?  Tedy pokud není  fanda  téhle  vlády?   Neopakovat  trapný  omyl  z května. Totiž s volbou  něčeho  „jiného“  nebo  něčeho“nového“. Jak  jiná  je  TOP  nebo  jak  jiné  jsou  VV , už  je ,myslím,  v mezičase naprosto  jasné – nijak. A když, tak jen k  neprospěchu  voliče.

Může  být  , že  současná  soc dem  se spoustě  lidí  z mnoha  dobrých  důvodů  zásadně  ekluje. Nedivím  se jim.Ale jestli chtějí  zastavit  tuhle  vládu nebo aspoň omezit  trochu její  excesy  , vede k tomu  jediná  cesta – hodit  to v senátkách  i  obecních  volbách  – socanům. Protože  každé jejich posílení  je  fatální  hrozbou pro  současné  mocné. A  ztráta  většiny  v senátě  by  už  jim opravdu určité problémy nadělala.

Jestliže  tedy chcete přispět  té  hodné  sestřičce  a šikovnému panu doktorovi  na  plat, stejně jako tomu hasiči, co vám pomohl při povodních  , aniž by  vás  to  stálo jednu  korunu,  je  k tomu snadný prostředek. Jít k volbám,  zavřít  oči,  zašpuntovat  uši  a  nos  dát hlas  oranžovým.

Tomu  už bude  rozumět  a vezme  to v potaz  jak Nečas,  tak Kalousek a  samozřejmě i John s Bártou. A  třeba  aspoň někdo z nich  dostane  trochu rozumu.

Je  čas  zatrhnout ministru  Drábkovi jeho drábovské triky.

Foto: Francesco Marino, Freedigitalphoto

Komentáře

 1. Lex napsal(a)

  Ano, vlku,
  přesný rozbor. I závěry.
  Jen pro potvrzení toho scénáře na “zlého” a “hodného” policajta přidám už jeden stejně vyvedený trik “famiglie 118”, který s úspěchem uplatnila při vyjednávání o koaliční smlouvě a programovém prohlášení. Šlo o zdravotnické poplatky. Jena partaj je chtěla jako omezit, jedna jako ponechat a jedna jako výrazně navýšit. To se předhodilo “pučmidrátu” (termín jednoho diskutéra na aktuálně.cz pro “voliče”). Voličstvo – po volbách už zase jen občanstvo – se hned masově začalo obávat toho masívního zvýšení (o tom, že by mohlo dojít k omezení nebo zrušení poplatků jim bylo jasno, že je to od této scény nesmysl), tak nakonec mělo fandit tomu, aby poplatky, když už nemohou být zrušeny či omezeny, alespoň narostly pokud možno ce nejmíň. A bylo vymalováno. Famiglia 118 slavila úspěch!

 2. vlk napsal(a)

  Lexi
  díky za vlídnost.
  Ohledně tvé poznámy -ano sedí ! Přesně tak to je. a stejnou taktiku dnes uplatňují na odbory. A státní zaměstnance.
  Ty podle mne nemají jinou možnost, pokdu jsou příčetné, než s e zkrátka pustit do boje.
  Hned teď.
  Nicméně – znám tak trochu finanční situaci odborů a vím, že by dlouho nevydržely.A stát si mlůže počkat. Nikoli ovšem před volbami. A bylo by potřeba , aby se přidaly ještě další svazy – například z dopravy. prostě – aby to bylo cítit.
  Skutečně -nění vůbec žádný důvod k tomu, aby pracovnic e v knihovně,v muzeu,na katastru , soudní zapisovatelka, školník, kuchařka v družině atd. měli o 10% menší platy. Ti nic nezavinili.

  Je zajímavé, že se stát napříkald ani nepokusil vyrazit na dodavatelské firmy outsorcingových služeb – klasika – ostraha, úklid, IT a podobně, aby také sstáhli laty svých zamětsnanců, kteří dělají zakázky pro stát – tedy hlídkují a udržují pořádek ve státních budovách a organizacích, také o 10% a provedl příslušnou změnu uzavřené smlouvy! To nenapadlo ani ústního kulturistu Bártu.

  Ten prý “donutil” stavební f rimy ke snížení cen!! Prý. V reálu to není pravda. Celkem od nich získal asi je 2,56 miliardy. A těch “slevách”. Což jsou náklad y na 3 km dálnice… V tip je ovšem v tom, že Bárta nechtěl, podle tradičního hesla , slevu zadarmo. Ty slevy budou kompenzovány napříkald použitím lacinějších /rozuměj/ méně jakostních materiálů….

  Zlé jazyky trvdí autentický komentář někoho, kdo má celkem slušné informace -že se jen potřeboval také zapojit! … Jistě jde jen o zlou pomluvu.

 3. petrpavel napsal(a)

  Přesné…! Ještě jeden , nikoli bezvýznamný, aspekt : rozděl a panuj platí od nepaměti. Daří se nadmíru i této vládě: mladí proti starším, zaměstnanci v soukromém sektoru proti zaměstnancům v sektoru veřejném, pacienti proti lékařům (ale už ne lékárníkům), rodiče proti učitelům (mají přece tolik volna..), “veřejnost “proti soudcům ( nemají snad dost?), zaměstnaní proti nezaměstnaným, bílím proti černým, bohatí proti chudým (kdo by živil ty socky!), vlastníci domů proti nájemníkům (JÁ jsem tady pánem, ty holoto plať!), zločinci, tuneláři a zloději proti Policii (zdecimované Langerem a Johnem), lidé nespořící proti spořícím (stavební spoření…), podnikatelé proti zaměstnacům (líní, neschopní, a ještě je platit?)…
  No, a jaksi mimo jsou vlastníci desetitisíců deseti(sta)milionových sídel okolo našich měst a městeček.
  Že bychom opět obohatili světový slovník o nový pojem : politická amnestie?

 4. petrpavel napsal(a)

  TOP 09 a starostové vědí, CO OD VÁS POTŘEBUJÍ. Víc, než si myslíte.
  Karel Schwanzenberg, Petr Gazdík

 5. myrta napsal(a)

  Já to nevidím jinak,než že Vlk,Lex založí novou konečně fundovanou a rozumnou stranu.Za maskota si vezmou Špidlu.A máme koho volit!

Napsat komentář