Dítě na vylití

Němci přinesli světu mnoho užitečných vynálezů, od automobilu, přes pojízdný hasičský žebřík, trolejbus až po Trabant, aspirin, první počítač, zubní pastu, ale vysoko nad všemi těmito banalitami ční objev hry člověče nezlob se, gumových medvídků a především od roku 1512 historicky prověřený návod jak zacházet s malými dětmi při koupeli.

     V satiře nazvané Narrenbeschwörung vylil první dítě s vaničkou Thomas Murner (werfen das Kind mit dem Bade) a proto se ani nedivím, že česká Wikipedie o něm napsala: „Murner byl aktivní a vášnivý charakter, ale vyrobení nepřátelé kdekoli on šel“. Já bych ho také hnal sviňským krokem, kdyby mi takhle řádil doma. Nápodoba jeho počínání bohudík zůstala dlouho omezena na německy mluvící kraje, ale tam řádila neúprosně a neušetřila ani vědecké kruhy. Kepler při úpravách Koperníkova modelu odolal tomuto pokušení, alespoň se o tom zmiňuje v jednom svém traktátu.

     Trvalo více než 300 let, než se tento zvyk dostal do konzervativní Anglie (throw out the baby with the bath water), kam jej údajně uvedl Thomas Carlyle ve své stati Occasional Discourse on the Negro Question. Se zájmem jsem si přečetl jeho plamennou obhajobu otroctví, které „romanticky“ modernizoval do nevolnictví, našel jsem tam také výzvu k novému chápání svobody, blížící se marxistickému, ale mezi jejími atributy nebylo ani zmínky o hygienických návodech a procedurách týkajících se batolat.

     Nicméně jak nás poučují etymologické manuály, z Velké Britanie nejspíš prostřednictvím BBC se již jako epidemie šířily tyto manýry Evropou. Nejprve do Francie (jeter le bébé avec l’eau du bain) a pak dále na východ, dokonce až do Ruska (выплеснуть ребёнка вместе с водой). Všichni aktéři měli volnou ruku, co se týče načasování samotného výkonu, pouze Italové tak činili teprve poté, co bylo dítě omyto a voda byla uznána za špinavou (buttare via il bambino con l’acqua sporca). Druhou možností je, že dítě vkládali do již špinavé vody.

     Je chvályhodné, že všude se snažili především ZAMEZIT tomuto počínání, i když v moderních bytech a domech, by se asi nic děsného nepřihodilo, kdyby se jim to nepovedlo, protože dítě by odtokem ve vaně či v umyvadle určitě nevyteklo dál a zůstalo by k dispozici pro další postupy (osušení, oblečení do pyžama, atd). To zřejmě věděl inspektor z Havlovy Asanace, když prohlásil: „Nepřišel jsem vylít s vaničkou i dítě. Chci dítě naopak z vaničky vyjmout, osušit a ošetřit, aby mohlo dál zdravě žít a rozvíjet se do krásy“.

     Chápu, že nezkušení mladí rodiče se mohou tohoto přehmatu snadno dopustit a věřím, že EU záhy vydá příkaz, aby dětské vaničky byly vybaveny bezpečnostními postroji na způsob autosedaček pro nezletilce, a že ve všech zemích proběhnou rozsáhlé vzdělávací akce v úhrnné ceně řádově miliard euro, na což bude vypsána příslušná daň, přičemž rodiny s dětmi, které se koupou, obdrží jednorázové „vanovné“, pokud bude u vesla sociální demokracie. O příspěvcích těm rodinám, které špinavé děti raději zahodí a udělají si nové, rozhodne zvláštní – k tomu speciálně zřízený – státní úřad, na počest Noemovy (záchranné) archy nazvaný KOCÁBKA.

     Co však je daleko větší a dosud ještě ani nereflektovaný problém, je ne/vylévání dětí z vaniček ve veřejných institucích. Jak je možné zjistit byť jen z letmého nahlédnutí do jakéhokoli media, potýkají se s ním všude a je lhostejné, jde-li o privátní či veřejnou sféru. Nejhorší stav je na všech úrovních státní správy.

     Například v Brně to musí být akutní, když se problému intenzivně věnuje radnice: „Nikdo nezpochybňuje to, že je potřeba tento fenomén posledních brněnských let začít řešit, nicméně nelze s vaničkou vylít i dítě. Primátor města se vyjádřil, že si uvědomuje potřebu nějak žebrotu na brněnských ulicích regulovat…“ Není sice jasné, zda tam žebrají o vaničky, o vodu, o děti, nebo o povolení k vylejvání, ale naléhavé to je. Jakýsi blogger sice radí: „Někdy stačí jen cesta tramvají a ani nemusíte vylít dítě i s vaničkou…“, ale protože je příspěvek nadepsán DENÍČEK A NOČNÍČEK, vnucuje se otázka, co chce jeho autor vylévat.

     Trestuhodná je absence jakýchkoli hygienických norem a dalších prováděcích předpisů na úřadě, který by měl být pro ostatní vzorem, tedy na ministerstvu zdravotnictví ČR. Pan náměstek Šnajdr totiž prohlásil: „Při těch tisícovkách rozhodování úřadu o lécích se může stát, že dojde k chybám. A je taky pravda, že zákon potřebuje drobné změny. Ovšem celkově jde o správný systém, tak nechtějme s vaničkou vylít i dítě.“

     Ptám se, kde vzali – uprostřed legislativní procedury – na státním úřadu dítě? Ze siročince? Nebo je musel (dobrovolně? za úplatu?) zapůjčit někdo ze zaměstnanců? Jak staré a jak velké má být dítě připravené k vylití? Kdo dbá o teplotu vody ve vaničce? Jaký výcvik má pověřená osoba, která má tomuto činu zabránit? Kam se vylejvá na ministerstvu voda z vaničky? Kam děti? A takových otázek jsou desítky! Nezodpověditelných?? Možná. Zvláště když se k tomu vyjádří jeden z nejpovolanějších, slovutný profesor lékařské fakulty Karlovy Univerzity: „kategorické soudy medicíně nepřísluší, neboť by se mohlo s vaničkou vylít i dítě.“ Pak babo raď!

     Dítě ve vaničce se však dostává i do oblasti vysokých financí a je tam tak důležité, že je (ve srovnání s méně podstatnou inflací) tučně vytištěné: „I Blanchard uvádí, že stabilní inflace musí zůstat jedním z hlavních cílů měnové politiky – tedy že „dítě by se nemělo vylít i s vaničkou“. Myslel jsem si, že na takových místech se pouze lichvaří, ale z citátu plyne, co tam dělají. Moje rozpaky nad způsobem realizace monetární politiky ukončil příspěvek uvedený na stránkách zvaných LUPA: „Datum: 18. 9. 2006 19:37 Nový— Vložil: Jarmil Prdel—Titulek: Re: Delaji pitomosti (Celé vlákno)— U nás se tomu říká “vylít s vaničkou i dítě.” Oni je tam tedy evidentně vylili!

     Charakter lidí, kterým se přes odpor pokrokových sil daří vylévat děti (nebo to ÚPORNĚ plánují), je pod psa. Zde náhodný, leč reprezentativní výběr: Nevyčítám mu kritiku činnosti ČT, ale to, že je schopen s vaničkou vylít i dítě (týká se „nevzdělance a demagoga Knížáka“) —  na zmíněném webu prezentovaný se snaží úporně s vaničkou vylít i dítě — Jak nebrat kritiku na vědomí, zastavit se u způsobu, jakým byla přednesena a odmítnout ten způsob a tím vylít to pověstné dítě s tou vaničkou (ničemnostmi šokovaný Goldstücker se prohřešuje proti češtině a redundantně používá ukazovací zájmena; nevím, jak by uspěl ve slohové práci u státní maturity).

     Když jsme u psů, jich se to také týká. Ba i koček. Alespoň tak na svém webu soudí jejich majitel (=páníček, vylitej): „Nechci však vylít dítě s vaničkou a tak dnes začnem nacvičovat, jestli to se psem (kocourem) něco udělá.“ To zavání černou magií. Našinec ale musí zůstat stát na Zemi a teorie ověřit experimentem. Bobina (naše psa) do vaničky odmítla ohánějíc se citátem, že dvakrát nevstoupí do stejné vody. Ale zítra přijde vnučka. Ta menší. S ní by mohly jít pokusy  snáz. Ta větší už by se mohla úspěšně bránit.

Komentáře

 1. Peggy napsal(a)

  Nevzdělanec a demagog Knížák?…Jest myšlen Knižák umělec? Šéf galerie?
  Možná lze o mnohých smýšlet podobně, ale není právě i tohle označení o něm, vylévání dítěte s vaničkou? Nemusím Knížáka vůbec obdivovat, mohu si myslet, že je občas pako, nebo třeba jeden z těch mnoha vychytrálků,ale podle čeho autor usoudil, že je nevzdělanec a demagog, to mi fakt ušlo. Pokud jsem, a je to už nějakých pár let, co je ho vidět, (možná v jednu dobu pro některé asi moc nebylo :-),a mohu s jistotou říct, že je to člověk, který má rozhled, vědomosti, o kterých by se mnohým jiným, mohlo jen zdát. Jasně, je to exibicionista ( ale těch tu je! A ve většině případů, neumí zhola nic, ti v sukních, mají jen velké číslo obvodu hrudi, jiní barevný dres ve sněmovně),ale bylo by dobré, si jeho názory někdy pozorněji poslechnout, nebo si něco přečíst a zapomenout na jeho culík, na jeho ironii, na jeho provokace. Pokud takhle nějak vypadají nevzdělanci, je to s námi sakra dobrý!!!! Beze sporu, jeho úlety v podobě trpaslíků a koupě hňupských obrazů od Fr. R. Čecha a pod. se strávit nedají, ale nikdy nic, není černé, ani bílé a to děcko tady šplouchlo právě tímto označením. Demagogickým.
  Co bylo dobrý a co blbý, to se ukáže stejně až s dostupem doby, za pár let.
  Když je někdo rozporuplný, neznamená to, že je apriori úplně k ničemu. A ne všichni touží po tom,aby se za každou cenu jen zalíbili. Právě po takových většinou nezbude skoro nic. Asi tak.

 2. Radkin Honzák napsal(a)

  Ad Peggy:
  Je škoda, že skrz toto medium není slyšet můj líbezný tenor, který Vám pěje: “Utiš se, dívko, utiš se, utiš se a důvěřuj v slova má…”

  U svém hněvu jste přehlédla uvozovky, které znamenají, že autor (tedy já) cituje z vybraného pramene a pokud si vyklepnete do vyhledávače Google, tak jako já (tedy autor) VYLÉVÁNÍ DÍTĚTE S VANIČKOU, vynoří se Vám množství odkazů a mezi nimi i ten inkriminovaný.

  Nejde tedy ani omylem o moje hodnocení Knížáka, ale o excerpci. Je to tedy hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění a doufám, že ty falešné větičky mi nebudete nadále přisuzovat.

 3. wbgarden napsal(a)

  NA PĚKNŮ NOTEČKU

  Vaničky dětičky
  falešné jedničky
  a další řečičky
  kulantní větičky
  furt z jedné
  vodičky
  statečné
  hrudníčky

  Jo
  a taky holčičky
  holičky
  a jiné hvězdičky
  z písničky
  lidičky
  a mozečků
  culíčky

  A vůbec

  Svět
  vůkol
  celičký…

  http://ateo.cz/f/images/m/Milan-Knizak.jpg

 4. Peggy napsal(a)

  Hezký večer pane doktore, dík za váš výklad, já bych jen podotkla k tomu tenoru – Naštěstí!!!! Ale pokud jsou podobné písně, poněkud archaického a prostého textu Vaší terapií, je to vaše věc.
  Jinak věřím, že se neurazíte, když se nebudu na Vámi doporučeném Google pídit po smyslu Vašeho vylévání, ani po Knížákovi. S uvozovkami, nebo bez. Čas věnovaný tomuto skvělému vyhledávači, věnuji skutečně jen na to, co mě fakt zajímá. Ve Vašem výkladu o vaničkách, mě zaujal, tak nějak jen ten Knížák. :-)! Jinak podobně, stejně, jako doporučujete vy mně, abych četla pozorněji, dovolím si doporučit já vám, nepleťte si vyslovený názor
  s hněvem. Já uznávám, že významem uvozovek se lecos mění, ale snad o to víc, mi ani ty uvozovky dostatečně neobjasnily význam celé Vaší úvahy. Asi to bude tím mým hlubokým neporozuměním, pro příliš “intelektuální” zamýšlení.
  (Ten text tý písně, ten je ale fakt moc pěknej, taky dost hlubokej… 🙂 )
  Mějte se pěkně a přeji příjemný večer s Brejlemi.

 5. Peggy napsal(a)

  Wb, zase jste nějak moc rozpustilej!!! A co vy a culíčky? Deku máte na ně jak stvořenou.. 🙂 Hezký večer všem rozdováděnejm.. 🙂

 6. Radkin Honzák napsal(a)

  Ono to bude možná tím, že ta píseň je z Prodané nevěsty.

 7. Peggy napsal(a)

  Ok, a tak když jsme dospěli až sem, o tom to je. Nebo se domníváte, že nad texty písní z Prodaný nevěsty, je nad čím přemýšlet? Dobrou noc, pane doktore.

Napsat komentář