Abeceda astrologie (2)

 Miluju mapy. Mapa ale není terén sám.

Astrologie je také taková, popisuje terén lidské mysli, ale mapa pořád není terén sám.Pokud chceme prožít to, co astrologická mapa zastupuje, budeme zkoumat.Odložíme horoskop a začneme čelit vlastní mysli, mapu dáme do kapsy, přemůžeme strach a vydáme se na cestu.

Ted´ ale potřebujeme vědět co nejvíc o mapě, kterou máme s sebou.

Je to abeceda, která nás naučí číst v astrologické mapě.

Písmena z abecedy jsou astrologické symboly, planety, domy a znamení, je to jako bychom se učili novému jazyku.

Horoskop je stejně složitý jako člověk kterému jej děláte, rozdíl je ten , že horoskop se nebrání aby jej lidé prokoukli.

Je důležité se naučit a důvěřovat symbolům. Nikdy nelžou, pouze mohou být nesprávně vyloženy. Znáte-li však přesné údaje narození

  jedince , můžete se spolehnout na pravdivost výkladu

– chyba může být v našem pochopení, nikdy však v symbolu.

Netroufnu si tvrdit, že astrologie je dokonalá, ani není důležité, zdali je uznána jako vědní disciplína, přesto, i když není dokonalá, funguje!

My všichni chceme prožívat zázraky, vnímat mystiku a sílu kosmického řádu a astrologie nám to  může zprostředkovat, aniž bychom se měli vzdát rozumu.

Je naprosto jedno, co si ve svém vesmíru vymyslíme, protože universum, v němž skutečně žijeme se tím nikterak nemění.

Ptáme-li se po smyslu života, astrologie , či jakákoliv esoterická disciplína hledají odpověd´ na tuto a podobné otázky.

Astrologie na rozdíl od  metafyziky není teologická, je přímá, reálná, založená na zkušenosti, snaží se vnést do naší osobnosti funkční řád.

Astrologie je pouze větší sebeuvědomění člověka, nic víc. Z astrologického pohledu má každá osobnost svou ideální podobu  určenou pozicí planet, domů a znamení v okamžiku zrození.

Můžeme se snažit cokoliv ze své osobnosti uhladit, naše já  přesto vyleze na povrch kdykoliv se mu zachce.

 Znamení, planety a domy jsou tři odlišné systémy symbolů a každý z nich odpovídá na odlišné typy otázek.

 Znamení je proces, odehrávající se uvnitř mysli, je to identita , jsou to naše potřeby, obavy, postoje k životu. Toto nám má pomoci uvědomit si své potřeby, rozvíjet pochopení, zbavovat se závislostí.

Domy jsou jeviště, kde se představí co je v mysli, je to scéna pro vnější aktivity. Každý dům představuje roli, kterou v tom kterém domě hrajeme, pole naší působnosti, atˇuž se jedná o intimní vztahy, materiální podmínky, společenskou roli, aktivitu či pasivitu, ale také v jakém prostředí jsme.

Planety představují mysl. Každá z nich má svou funkci, emoce, intelekt. Pochopit planety můžeme pouze , když si uvědomíme jejich souvislost se znameními a domy. Pro pochopení planet je důležité, v jakém znamení jsou – tedy jejich funkci, v jakém domě – tedy pole působnosti, a v jakém aspektu – tedy jak působí, prostě co, jak, proč a kde !

Co – planeta, proč – znamení, kde – dům…

Podobně, jako je naše mysl spojena s tělem, jak psychika ovlivňuje fyzično, stejně u planet, které nejsou ve vyváženém postavení, působí tak i znamení a dům, proto je důležité nevytrhovat jednotlivosti z kontextu, důležitá je celistvost horoskopu, jinak také radixu.

Vše je věc souvislostí, nikoliv jednotlivých věcí. Umět astrologii je schopnost interpretace, vzájemného propojení znamení domů a aspektů.

Až se naučíme významy, budeme lépe chápat souvislosti, symboly nevisí ve vakuu. Astrologie je také umění – umění interpretace s tvořivostí, intuicí, inspirací.

V astrologii najdeme dva fyzikální pohyby, oba jsou kruhové. První je rotace Země kolem své osy, která produkuje astrologické domy, druhý pak obíhání Země po její dráze kolem Slunce, to je vlastně vznik znamení, zvěrokruh , skrz který se symbolika promítá na Zemi.

Znamení

B e r a n  

představuje životní sílu, vůli existovat, představuje i schopnost vůle vítězit nad jakoukoliv překážkou, nad pochybnostmi, je to část osobnosti, která si dělá co chce, co sám uzná za vhodné, je odvážný, smyslem jeho činů je existence, není necitelný ani úzkoprsý, je sobecký, chce svobodu, umí vázat přání a čin, chce žít život podle svého.

Je bojový, vitální s pudem sebezáchovy, upřímný, nezávislý, má odpor k vnějším autoritám. Potřebuje oheň aby si vzal co chce, pokud svůj oheň uhasí, mohl by svou odvahu promrhat v banálních problémech a taky ho pak může napadnout: Pročpak asi se přede mnou se každý chce bránit?

B ý k

je v klidu, má svět pod kontrolou, Býk prostě j e … Chce nalézt klid a udržet jej. Učitelka Býka je naše matka Země. Druhá učitelka je Ticho. Pro Býka je důležitá hudba, je vlastně díky ní ponořen ve vnitřní ticho. Býk je velmi tělesné znamení, veškeré napětí by nejraději uzemnil.

Chce dotek těla na tělo, miluje dotek rukou se zemí a vlastně všemi přírodninami, dřevem, kamenem, velmi dobře cítí zem pod svýma nohama, pro Býka je život tento okamžik!

Je schopen úcty, nemá rád složitosti ani dramata. Pokud Býk přežene svůj klid a vnímavost k okamžiku jako takovému a pocitu bezpečí, pak nastoupí stabilita co ubíjí ducha, pohodlnost, lenost a Býk stagnuje, možná i na mentální úrovni.

B l í ž e n c i

Mluvení či naslouchání jsou klíčová témata Blíženců. Blížencům, kterým je vlastní velmi bystrá inteligence, je myšlení pouhým průvodním jevem. Nejde tolik o intelekt, jde o vidění.

Jde hlavně o  n e z p r a c o v a n é vjemy, údaje, nejde tolik o význam. Chce vidět, odhalit tajemství světa, chce informace, chce klíče od všech dveří!

Je schopen a žije zpravidla několik životů najednou, měl by dokázat žít intenzivně a rozmanitě. Každému z nás zapadají do obrazu našeho Vesmíru představy o světě. Blíženec tyto představy kdykoliv napadne, i kdyby bylo jeho vidění nepochopitelné pro ostatní…Blíženec ví, že nic nemusí dávat smysl! Prostě a jednoduše: informace, které nashromáždil, přesahují smysl pochopit je.

Je to stav naprosté otevřenosti a přístupnosti. Navíc, je- li Blíženec zmaten, zpravidla se trefuje do černého. Svět je plný lidí a skutečností a Blíženec se umí ptát. Jsou zrozeni k mluvení, naslouchání je pro ně obtížnější, při poslouchání totiž je třeba dát pozornost druhým, atˇuž ti přímočaří, kteří za nás dopovídají věty, či ti citliví pro mezilidské vztahy, u kterých to není tak vidět, jejich mysl nás už dávno předběhla. Dávno si vydedukovali, co jim chceme říct, takže to, co říkáme je nezajímá, vypadají, že poslouchají a přitom hodnotí v duchu třeba naše oblečení.

Blíženec ví, že fakty lze podložit cokoliv, takže je velmi adaptabilní. Bohužel, pokud je adaptabilní z nečestných motivů, vede to k dost špatným důsledkům.

Blíženec mívá také dost napjatou nervovou soustavu neschopnou se uvolnit, takže někteří trpí nespavostí a tím bez uvolnění i emoční vyčerpaností.

Napsat komentář