Důchodová reforma

      Minulý týden způsobili senzacechtiví novináři paniku mezi živnostníky. Napsali, že odborníci z NERVu navrhují v rámci důchodové reformy vyrovnat odvody do důchodového fondu osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a zaměstnanců na stejnou úroveň. Zaměstnanci prý odvádí mnohem více a to je nespravedlivé. Povinné odvody podnikatelů by se tak zvýšily 3,5 x. Nejprve jsem se vyděsila. Pak jsem si spočítala, jaké by po této úpravě byly povinné minimální zálohy, a uklidnila jsem se. Vyšlo mi:

Rok 2010: minim. sociální pojištění 1731 + minim. zdravotní pojištění 1601 = 3332 x 3,5 = 11.662 Kč.

Rok 2011: minim. sociální pojištění 1807 + minim. zdravotní pojištění 1670 = 3477 x 3,5 = 12.170 Kč.

      Neznám nikoho, který by dobrovolně měsíčně odváděl kolem 12.000 Kč, když by si vydělal čistého např. kolem 15.000 Kč. Takové opatření nemůže žádný soudný ekonom připustit, protože by to totálně zlikvidovalo živnostníky a většina z nich by se radši přihlásila na úřad práce.

      Pojďme se na celý problém podívat podrobněji, protože neznalost a neerudovanost některých novinářů píšících ekonomické články je až zarážející.

      Zdravotní a sociální pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu. U OSVČ tento vyměřovací základ činí polovinu základu daně. Základ daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji.

      Když budeme vycházet z čísel platných pro rok 2010, vezměme si pro porovnání čistou mzdu zaměstnance 15.850 Kč a u OSVČ příjmy po odečtu nákladů 15.850 Kč.

      Provedu zjednodušený výpočet:

Zaměstnanec: hrubá mzda              20.000

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 25 %      5.000

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 9 %     1.800

Zaměstnavatel odvede za zaměstnance

na pojištění  celkem                             6.800    

Sociální pojištění placené zaměstnancem 6,5 %       1.300

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 4,5 %        900

Zaměstnanec odvede na pojištění celkem                   2.200

Odvody zaměstnance a zaměstnavatele
celkem      6800 + 2200                                 9.000    

Superhrubá mzda             26.800     

Záloha na daň                    4.020

Slevy na dani                    2.070    

Daňový bonus                    1.950    

Celková daň                        4.150    

Čistá mzda                       15.850

OSVČ   Základ daně       15.850

Měsíční vyměřovací základ 50%      7.925    

Sociální pojištění           29,2 %          2.315

Zdravotní pojištění       13,5 %     minimální záloha  1.601                                    

OSVČ odvede na pojištění celkem        3.916

   

      Ano, z mezd zaměstnanců jsou odváděny mnohem vyšší pojistné částky. Ale když se řekne A, je potřeba říci B, a to, že 75% (zde 6.800) z této částky odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel, což je de facto většinou zase podnikatel. A že by zaměstnanci asi byli nepříjemně překvapeni, kdyby jim celou částku (zde 9.000) strhávali z platu. A že v konečném výsledku zaplatí živnostník na sociálním a zdravotním pojištění více (zde 3.916) než kolik odvádí zaměstnanec sám za sebe ze své mzdy (zde 2.200).

      Udivuje mne, že si novináři, než napíší podobný nesmysl v celostátním deníku, nezjistí potřebné údaje. Takovými polopravdami a překrucováním faktů pouze dehonestují drobné podnikatele, kteří v dnešní době nemají na růžích ustláno.

      V nedělní televizní debatě ministr Kalousek prohlásil, že se odvody živnostníků zvyšovat nebudou. Jako zodpovědný správce státní kasy ví, že je to skupina, kterou by si stát měl hýčkat, protože z jejich daní se platí mzdy politikům, učitelům, hasičům, státním zaměstnancům a dalším profesím z nevýdělečné sféry. Vojtěch Filip mu však oponoval a prosazoval zvýšení daní i odvodů v soukromém sektoru. Protože to je podstata levicové politiky po celém světě. Zlikvidovat lidi, kteří se živí sami a nic od státu nechtějí. Udělat z nich zaměstnance, pokud možno závislé na tabulkových platech, které jim levicoví politici budou milostivě zvyšovat a vychloubat se, co všechno dělají pro lidi. Masa lidí závislých na státu je lépe manipulovatelná, jsou to potencionální levicoví voliči. A že takto postupně zaniknou střední vrstvy? A kdo je potřebuje?

(psáno pro www.suvicka.cz)

Pozn. redakce: Redakční systém vzorné sloupečky rozhodil a neví si s nimi rady. Omlouvám se autorce!

Napsat komentář