Abeceda tajemna – díl III.

 Černá nebo bílá? O čem že je řeč? V abecedě tajemna přirozeně o magii. Tohle rozdělení je asi nejznámější, a tak laický svět chápe, že bílá magie je ta dobrá a černá ta zlá. Zdaleka to ale není tak jednoduché.

Dobro se zlem lze jen stěží oddělit a jejich hranice je také velmi tenká. Používat tedy terminologii barev nebo slova dobrá a zlá je velmi zcestné. Nejprve bychom si ale mohli vysvětlit, co že to ta magie vůbec je. Ve všech výkladech, které jsou k dispozici, je část pravdy. Výjimečně si vypůjčím část textu z Wikipedie (jen tu úvodní, kde se dají najít jisté pravdivé úseky). Ve všech textech zabývajících se touto tématikou jsou opravdu hodně znát zdroje těchto tezí a je nadmíru jasné, jak velký vliv měly náboženské procesy kdysi a jak je tomu dnes.

 Magie je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii střetává hermetický (okultní) a etnologický (vědecký) výklad a oba základní výklady si vzájemně odporují a popírají se.

 Etnologové magii často spojují se šamanismem a čarodějnictvím, je také chápána jako určitý druh náboženství[1], který souvisí se snahou ovládat přírodní síly, které překračují momentální poznání společnosti[2] a s vírou, že to za splnění jistých podmínek lze.

 A s čím jiným by ji proboha chtěli spojovat. Náboženství v tomto smyslu rozhodně ne a slova o ovládání přírodních sil a o víře v podmínky jsou hodně zcestná a na tomto je patrné, jak hodně je dogma katolické církve z dob dávno minulých používané i dnes. Bohužel velmi mylně.

 Hermetický výklad považuje magii za pozůstatek dávné vědy[3]. Další teorie pak považují magii za vědění, nebo schopnosti které člověk ztratil[3]. Okrajově se lze setkat i s názory, že se jedná o vědění sdělené mimozemšťany[4], s čímž prakticky koresponduje názor některých okultistů o tom, že magie byla lidem předána padlými anděly.

 Pozorně a několikrát si prosím přečtěte silně vyznačenou větu. Je pojmenována jako další teorie a dá se říci, že nejlépe vystihuje pravdu. Bohužel poté autor dodal cosi o mimozemšťanech….

 Malé shrnutí. Magie je skutečně vědění. Jenže vědění vždy vzbuzovalo závist, schopnost umět víc a vědět víc se nikdy a nikomu neodpouštěla.

Napsat komentář