• Zušlechtiti se může výkon polibkem…

  Došel jsem tak daleko, že mám knihovny už i ve sklepě. Tam odkládám knížky, do kterých bych někdy o dovolené rád nahlédl. Ale už to tak je, musím si to přiznat chtě nechtě: Do většiny  nenahlédnu. Musel bych žít dvě stě let. A přitom jsou to poklady, svědkové času většinou dávno minulého, který ale nebyl tehdy pro naše dědy a babičky o nic méně „současný“, než si domýšlivě sugerujeme o tom dnešním…

  ***

  Jsem na chalupě. Kamarád mrkne na název knížečky v mé ruce: „Proboha, proč tohle čteš?“ A určitě si myslí něco o senilitě… Proč to čtu?

  Důležité poučení o manželství
  Napsal doktor V.K. Tiskem a nákladem Augusta Geringera, Chicago, Illinois, (bez vročení, někdy začátkem 20. století)

  „Účelem spojení tělesného (obcování obou pohlaví) jest zúrodnění vajíčka ženského semenem mužským, po dosaženém cíli tom odlučují se jednotlivci od sebe.
  Odlučování semene z těla mužského do těla ženského spojeno bývá s jakýmsi rozčilením pohlavním…
  U člověka, zvláště u muže bývá spojen tento výkon s rozčilením značným, časem nastane otřesení obou stran. S odloučením semene ukončí se výkon a rozčilení zmizí.

  Zúrodnění ženy?
  Že příroda přesvědčila v té věci se tak štědrou a vložila v símě takovou hojnost vláken, to má hlavní příčinu tu, že mnohé a velké překážky staví se v cestu těmto tlupám na jejich obtížné cestě… Z té příčiny také příroda, aby si zabezpečila plození, vždy při každém sejítí se vysílá celé houfy zvířátek semenných…

  Vůbec pozorovati lze změnu neb zvýšenost u veškeré téměř činnosti životní, a sice jeví se s prudkostí větší u muže nežli u ženy. Oba spoluúčinkující pociťují horkost a pot se na nich vyráží; čidla a smysly pozbudou časem vjímavosti a nastanou klamné vidy, blouznění či hallucinace, u ženské přidají se k tomu ještě úkazy jiné, křečovité zjevy, zvláště křeče žaludkové, ošklivost i vrhnutí.  Zjevy tuto líčené mohou i nebezpečnými státi se, a to zvláště u muže; stalo se, že následovala okamžitá smrt, buď mrtvice zasáhla mozek nebo prasklo srdce. Arciže zjevy tyto jsou velice řídkými…

  Mladým žínkám při mírném obcování s mužem daří se výborně, a kynou jak se říká, přibývá jim těla, nabývají barvy, jsou veselejší a veškerý zjev jich prozrazuje blaženost…

  Přílišné obcování neškodí ani tak ztrátou semene, jako přílišným otřásáním vniterného života…
  Příliš časté obcování považovati lze za známku zvířeckosti. Vilníci trpí jakousi předrážděností a nejmenší a sebe nepatrnější podnět zavdá příčinu k výkonům pohlavním a rozčílí veškeré dotyčné ústroje. Jsou příklady, že prostopášnost v obcování měla za následek stálou erekci bez vykalování nebo že nevěstky zahynuly uprostřed zvířecí rozkoše své neb obcovavše s dvaceti muži, druhého dne zemřely krvotokem.

  U mužských stalo se i zlomení údu zhovadilým obcováním, úd vztyčený praskl s rachotem a následek toho byla smrt nebo stálá nemohoucnost obcování …

  K výkonu samému mohou se posilniti sklenkou vína, ale ne prudkými prostředky, jakož i vystříhejž se při výkonu všeliké prudkosti…“

  Co se týká stavu duševního při tomto výkonu, líčí jej přírodozpytec jeden řka: „Při vystřikování semene pronikne muže všeobecné prudké zachvění čili otřesení, pocit vnitřního proměnění, a také žena jakýmsi mražením zachvácena bývá… Vidíme z toho, že ducha zmocní se jakési unešení okamžité; on zabloudí v krajinu cizí a neznámou i pozbude všelikou schopnost a vjímavost pro vliv zevnější.Veškeré tyto zjevy jsou plodem činnosti muže a sice dosti namáhavé, z toho jde také, že rozčilenost jeho větší jest než ženina. Mužnosť unavena jest či vysílena po činu tomto, síla jeho, která se tlačila navenek, objevila se v úplnosti své a dospěla cíle…

  Mírné požívání i v této věci neškodí, nýbrž naopak jest i prospěšnější veškerému ústrojí lidskému nežli úplná zdrženlivost.
  Není divu že nemírným obcováním v těle nastanou veliké změny, bujný a divoký býk ochabne a zemdlí po skoku.

  Ženština mladá, která se chce vdáti a míti potomstvo zdravé a silné, vyvol si manžela postavy prostřední, silné a zavalité. Mužové velké a hubené postavy nehodí se k plození řádných a schopných dětí…
  Jestliže pud pohlavní dostavil se s prudkostí velikou, poměry však nepřipouštějí řádné ukájení jeho, dá se tomu odpomoci rozličnými prostředky, jako jsou v první řadě změna práce a změna bydliště…
  Nikdo, komu jest milým jeho zdraví, ať se nenutí k tomu, by výkon tento opětoval bezprostředně dvakráte neb snad i vícekrát. Také vystříhej se výkonu toho stoje, což velice unavuje tělo. Nejpřirozenější spůsob jest výkon ten při vzájemném objetí prsa na prsa, přičemž zušlechtiti se může výkon polibkem.
  Jak lze zploditi zdárné dítky? Manželé mají se připraviti k výkonu řádně, poněvadž se pak tím lépe vydaří; dobrá strava, teplá lázeň, mírné procházení a vystřihání se všech vášní; žerty a laškování má předcházeti, žena zvláště ať hledí, by obraznost její zabývala se předměty krásnými, a proto vhod jest, by měla kolem sebe sošky neb vyobrazení krásných dítek. Obraznost má při této věci kouzelnou moc.

  Kamarád se ušklíbl a se spikleneckým mrknutím podotknul: “O šukání znám lepší knížky…”

  Určitě jsou takové. Ale jestlipak ví, že zušlechtiti se může výkon polibkem…

  Celý článek

 • Historie sexuálních pomůcek


  Je léto, snad dovolíte i poněkud frivolnější téma. Kolega Jarda Večerníček poslal následující výklad, o který vás nemohu připravit:

  Všechna ta hejblata a strojky na rozkoš vypadají velmi moderně, i jejich použití si spojujeme s dnešní sexuální svobodou. Málokdo z nás si umí představit babičku Boženy Němcové s venušinými kuličkami pod sukní anebo samotnou spisovatelku s umělým penisem.
  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Některé otázky sexuální výchovy

  Sexuální příručky pro školáky se vyznačují buď tím že jsou anatomicky technicistní, nebo presentují sex jako neškodnou oblast naprosté svobody a nekončících romantických požitků. Bohužel chybí jim zemitá realističnost partnerských vztahů.

  Pohlavní choroby v praxi

  I když se zmíní pohlavní choroby, tak se nadmíru presentuje HIV na úkor jiných chorob. Navíc chybí to žité, co znamenají pohlavní choroby. Například že AIDS je možno diagnostikovat až čtvrt roku po nakažení. Co to v praxi znamená?

  Partner odjel do Thajska. Prý s kamarády potápět a rybařit. Chtěla jsem jet s ním. Prý je to výlučně pánská jízda. Řekla jsem mu, že po návratu s ním budu spát s kondomem, dokud si po čtvrt roce neudělá testy na AIDS. Řádil jak černá ruka. Co jiného mám dělat? Mám strach, že mě nakazí.

  nebo

  Mám holku, ale vyspal jsem se s jinou. Teď mi řekli známí, že má prý AIDS. Mám to partnerce říci? Když s ní teď začnu spát s kondomem, tak jí to bude divný. Používá hormonální antikoncepci. Nechci o ni přijít! Prosím poraďte!

  nebo

  “Už měsíc spím s novou přítelkyní, která bere hormonální antikoncepci. Teď jsme zjistili, že její předchozí partner má AIDS. Co mám dělat? Jak poznám, zda mám AIDS? Mohu s ní spát alespoň s kondomem? Myslím, že ji nedokáži opustit…”

  nebo

  Nakazila jsem partnera herpesem. Podle doktorů jsem sice už zdravá, ale on má podlomenou imunitu. K doktorům nechce jít, ale v obdobích, kdy se mu to zhoršuje, tak má na mě vztek, chová se ke mně hnusně a chce se se mnou rozejít. Chtěla bych mu nějak pomoci. Nedokážu si bez něho život představit.

  Sice je hezké, že se dětem v příručkách říká, že homosexualita je normální, ale děti potřebují především rozřešit vlastní pochyby: “Zdál se mi erotický sen a byl v něj nahý muž. Jsem nebo nejsem buzna?” Ani tyto praktické otázky jim příručky nepomáhají dětem zodpovědět. Odpověď: “Vždyť je to jedno, všechno je normální!” děti ani jejich rodiče opravdu neuspokojí.

  Záludnost prodejného sexu

  V příručkách se málo varují děti, že přes veškerou liberalitu dnešního prostředí je stále sexuální kariéra neslučitelná s mnoha jinými, zejména politickou kariérou. To dokládá například nedávný trapas s pornoherečkou na kalendáři KDÚ-ČSL.

  Po filmech ala Pretty woman se mezi mladými často setkáme s naivním přesvědčením, že by bylo fain si sexem vydělávat. Tyto holky mají lákavou představu, že si budou držet vybranou klientelu. Jenže stávající praxe, jak mi barvitě líčí klienti, je jiná. V posledních letech prudce narůstá nabídka prodejného sexu, takže podle pravidel mikroekonomie jde jeho cena dolu. Dívky si tedy tolik nevydělají, ale hlavně musí brát vše, co se jim nabídne. Což je často pořádný hnus. Největší problém je však s tímto řemeslem přestat a být následně schopná stabilního partnerského vztahu.

  Pohlavní triviality

  Při četbě sexuálních příruček zůstává rozum stát, jaké technické detaily rozebírají, aby jiné základní a běžné problémy přeskakovaly. Například jedna příručka takto informuje o vejcovodech: malé hadičky, jejichž horní konce jsou trychtýřovitě zvětšené a roztřepené. Tyto trychtýře visí normálně zcela volně v břišní dutině. Mohou se jako kloboučky přiklopit na vaječníky, které leží napravo a nalevo od dělohy. Ta samá příručka však ani náznakem neprobírá, co mají holky dělat, když mají bolestivé měsíčky. Mohou žádat omluvenku od učitele, zajít za lékařem, co pomáhá, aby tyto bolesti byly menší či snesitelné ap.? Chybí běžná doporučení, co se může a nemůže při měsíčkách dělat – “Mohu jít plavat?” Chybí i upozornění, že menstruační cyklus provázejí změny nálad a jak se s nimi vypořádat. Zejména výzva pro muže, aby v tomto období byli tolerantnější než jindy a nebrali si všechny citové reakce ženy osobně. Podobně je třeba upozornit na změnu tělesného pachu, na kterou někdy partneři reagují.

  Neplodnost, potraty a antikoncepce

  Příručky sexuální výchovy by nepochybně měly varovat před metlou moderního rodičovství, kterou je neplodnost. Přes veškeré úspěchy lékařské vědy trvalá neplodnost postihuje stále narůstající procento párů a je velmi záludná. Deformuje bezděky vnímání vytouženého dítěte i následnou výchovu, jakož i postoje vůči náhradní rodinné péči. Proto je třeba, aby se děti s náhradní rodinnou péčí seznámily mnoho let před tím, než s hrůzou zjistí, že neplodnost zkroutila všechny jejich adolescentní sny o vlastním životě.

  Vzdělávací příručky pro školy bohužel nereflektují alarmující demografický vývoj porodnosti. Přirozený přírůstek se dlouhodobě pohybuje okolo, ale spíš pod 1,5 dítěte na matku, což znamená, že za každou generaci matek nám vymře či ubyde čtvrtina české populace.

  Tento úbytek představuje z větší míry neplodnost ne biologická, ale psychická – různé zábrany, které nám brání mít optimální počet dětí na rodinu. Tímto počtem nejsou stávající jedno maximálně dvě děti na rodinu, ale tři až čtyři. Školní příručka, která má na mysli zdar celé naší společnosti, by tento prostý fakt měla alespoň konstatovat.

  Záludnost antikoncepce není v tom, že může být zdravotně závadná, ale že lidi tak dlouho oddalují početí děti, dokud nebudou optimální podmínky, až zjišťují, že jim ujel vlak a že se jim rozpadají dříve krásné vztahy jen proto, že jsou přechozené. Na okraj, o tom, jak fungují přechozené vztahy, se v příručkách sexuální výchovy též nedočteme.

  Potrat versus darování dítěte do adopce

  Ani v jedné sexuální příručce, kterou jsem četl, se neuváděla možnost darování dítěte do adopce jako jedno z východisek z nechtěného těhotenství, a to i přes alarmující demografický pokles naší populace a fakt, že mnoho neplodných rodičů marně čeká na dítě, kterému by mohli nabídnout veškerou svou lásku a péči. Darování dítěte má mnoho výhod:

  1) dítě přežije, bude adoptováno a bude mít přiměřeně šťastné dětství

  2) žadatelé o adopci se dočkají vysněného dítěte

  3) matka se vyhne chirurgickému zákroku, nebezpečí neplodnosti, zažije těhotenství

  4) matka bude mít mnohem otevřenější postoje vůči náhradní rodinné péči

  5) matka a její okolí bude mít jedenáct měsíců na to si rozmyslet, zda by si raději dítě nenechali

  Hlavní překážkou této praxe v dnešní době je především veřejné mínění. Veřejnost odsuzuje víc matku, která dala dítě do adopce, než tu, která šla na potrat. Obecně platí, že člověk by neměl zabíjet, když nemusí. A tady opravdu zabíjet nemusíme. Máme stohy žadatelů o adopci, kteří by dali nevím co, aby toto dítě dostali. Jestliže se odbourávají předsudky vůči homosexuálům, tak tím spíš bychom měli bojovat vůči předsudkům a ostrakizaci žen, které darovaly své děti jiným párům, jež děti mít nemohli.

  Postabortivní syndrom pro příručky neexistuje

  Bylo pro mě zklamáním, že žádná ze sexuálních příruček neuváděla jedinou ukázku postabortivního syndromu. Například jedna žena se nechala dokopat přítelem k potratu – klečel před ní s pugetem růží, že jí to zaplatí. Od té doby ho sice není schopna opustit, ale už nikdy s ním nezačla chodit. Nikdo neví, že spolu spí, protože oficiálně má někoho jiného. Bývalý byl přesunut do role odbývaného a ponižovaného milence. Navíc si nedávno uvědomila, že každý rok v říjnu se s ním cca na měsíc rozejde. Vždy je to přibližně na výročí toho potratu. Všech těch šest let jede to samé podvědomé chování – dočasný rozchod, jehož logiku si uvědomila po letech. Kdyby si tenkrát to dítě nechala, tak on by se k ní přes veškeré kecy vrátil, protože i teď, když jí dělá víceméně otroka, ji není schopen opustit. Ona by jistě měla dítě a možná i jeho otce. On by překonal neurózy svého dětství. Takhle ne že nikdo nemá nic, naopak každý má o pár zbytečných traumat navíc.

  Nová média a internetová stopa

  Stanisław Jerzy Lec kdysi napsal aforismus: “Nemluv o člověku špatně, tajně tě v tobě poslouchá.” Osobně se tímto pravidlem řídím – o lidech, které nemám rád, nebo oni nemají rádi mě, se i v soukromí vyjadřuji tak, abych se nemusel stydět, kdyby mě náhodou slyšeli. Tento aforismus, který dříve byl jen vlídným doporučením moudrého autora, je dnes imperativ reality. Kolikrát mi dala klientka do rukou emaily, sms či vypísy z chatu manžela a jeho milenky, kde stálo: “Moje žena nezná heslo od mého email boxu.” nebo “Musím končit, žena jde.” nebo “Žena mi mobil nekontroluje.” V těch chvílích si vzpomenu na Ježíšovo upozornění: “Vše, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat se střech,” z Internetu, před soudem…

  Děti nepočítají s tím, že důvěrnosti, které zveřejňují svým “přátelům” na Facebooku budou hodně kriticky číst jejich zaměstnavatelé. Zkrátka existuje internetová stopa a Internet postrádá gradient vzdálenosti, tzn. vlastnost, že s rostoucí vzdáleností od zdroje a s časem od vzniku se informace nezamlžují a mizí. Na Internetu neexistuje soukromí – i když rozesněné dívky sedí doma v pokojíčku v růžovoučkém pyžamku měly by na Internetu vystupovat tak, jakoby stály na náměstí plném lidí.

  Dívky dále zapomínají, že po rozchodech jejich erotické fotky, které dělaly z lásky k partnerovi, začínají nezadržitelně kolovat po Internetu jako pomsta za rozchod. Proto by raději neměly erotické fotky dělat, dokud nemají partnera, se kterým to vypadá na rodinu, tedy na trvalý vztah.

  Jeden otec chtěl s dcerou probrat nějaký průšvih ve škole. Začal proslov, načež jeho třináctiletá kopretina se zvedla, vzala svůj mobil a ukázala mu prsa jeho sekretářky, se kterou měl poměr: “Ty mi tak můžeš něco říkat!” Tohle muž fakt nečekal. Jeho otcovské sebevědomí a mužská sebejistota byly rázem hluboko pod nulou. Odplazil se jak zbitý pes. Ano, ženu klidně prohlásí za krávu a pošle tam, kam i císař chodí sám, ale vůči dceři je bezmocný. Přitom dcera je naivní a vůbec netuší, co táta s mámou řeší. Počíná si jak slon v porcelánu. Jenže na rozdíl od mámy, kterou brzdím v excesech, nemá dcera ale žádné zábrany tátovi prolustrovat cokoli a později to proti němu použít.

  Poučujme děti o tom, co skutečně budou řešit

  Toto je tedy realita dnešních partnerských vztahů a na tu bychom měli realisticky připravovat své děti. Nasazovat preservativ na didlo a podávat dětem ruku navlečenou v preservativu – jak nám to navrhují příručky ministerstva školství – je pro budoucí život našich dětí asi tak smysluplná zábava, jako napouštět šprcky vodou a házet je z okna po kolemjdoucích.

  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

  Celý článek

 • Sexometr aneb Knoflíky lásky

  Pozor! Tento článek není vhodný pro čtenářky (čtenáře), kterým se při zaslechnutí slova penis dělá vyrážka!
  Pozor! Slovo penis nemá většinou žádnou spojitost se slovem, které se píše jen o fous jinak – peníz!
  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Za sexem vzhůru do schodů

  Jistá Britka zralého věku požádala po hádce přítele o polibek na usmířenou.  Asi těžko to zavinila jen vášeň, ale polibek skončil partnerovým ukousnutým jazykem pohozeným na zem, údajně s následným partnerčiným spokojeným „Hmmm…“ Tak takhle daleko s vášní určitě raději ne!

  Mnozí z nás určitě zažili od svých dospělých dětí, někteří možná už i od svých vnoučat udivený pohled, zmíníte-li se  před nimi o sexu. Neřku-li, abyste snad naznačili, že se vás tahle oblast ještě nějak osobně dotýká.

  Určitě to není nic nového.  Copak vy byste si své rodiče dokázali představit v choulostivé situaci? Proboha!

  Jenže mýty berou za své! Titulky jako Sexem k dlouhověkosti vídáte nejen v bulvárních plátcích! Sexuolog Petr Weis tvrdí: „Člověk je sexuální tvor od narození až do smrti“

  Říká se, že když tě někdo aspoň občas nehladí, vysychá ti mícha. To už je spíše lidová tvořivost, ale fakt je, že sex je životabudič i v přeneseném slova smyslu. A když momentálně partnera nebo partnerku nemáte? Pomůže i normální masáž. Kouzlo doteků a nemusí být zrovna na místech, kde to očekáváte od blízkého partnera!

  Pro muže je pravidelný sex i prevencí a léčbou potíží s prostatou a řeči o nebezpečí infarktu, jsou smíchutvorné. Povšechně se soudí, že kdo dokáže vyjít bez zastavení do druhého patra, zvládne i sex.

  Zda platí, že kdo dokáže vyjít bez zastavení do čtvrtého patra, je schopen… Tak vzhůru do schodů, přátelé!

  Celý článek

 • Žárlivost a singlemánia

  Žárlivost není mor, ani ptačí chřipka. Žárlivost je chleba s máslem. Žárlivost je tady s námi. Žárlivost je kousek pudu, kterým si chráníš to, co máš rád. Začíná to žvancem, doupětem a končí to rozplozovacím pudem, o kterém mluví část českého národa jako o „sexování“.

  Slyšíte to sami: sexování jako luxování, malování, tapetování… Už tento výraz sám ukazuje na obrovské převedení poezie do prózy, přiblížení úst (slova)  ke klínu (sex). Toto přiblížení se od první komunikace k pohlavnímu aktu je neoddiskutovatelné. Sex se potom blíží čistění zubů.

  Hovory o sexu se staly věcí veřejnou, rubriky novinách, dokonce i pro puberťáky, se hemží návody, jak „bezbolestně“ na to, čtrnáctileté modelky se novináři z bulváru ptají, jestli se dá fotit do pánských časopisů, dívka, co sedí klukovi na klíně, vyjekne na celou tramvaj, že jestli ji nenechá, tak že bude mít „orgáč“. V kavárně si třicítky živě povídají, jak a čím si kdo „kliká na myšku“. Všechno to máme nějak blíž a „neděláme ze zahnutí velký problém“.  Vypadá to, že lidský vztah se vrací k původní naturální nestálosti, přebíhavosti.

  Heslem dne se stalo: „Užij si!“  Teď, hned, okamžitě urvi, co se dá! AIDS, když jsme opatrní, zase tak moc nehrozí a dítě se rozumným narodí jen když ho chtějí. Tak co…

  Ve světě, kde nejsme odříznuti od okolí, denně potkáváme jistě deset, dvacet žen, deset, dvacet mužů, kteří se nám líbí. V práci trávíme víc času než doma a ženské ani chlapi tam nechodí oblečeni v teplákách. Za těchto okolností je pokukování i jemné harašení zcela normální.

  Normální jsou i další fáze seznamování. Musíme konstatovat fakta. Jeden z jejich výkladů je, že manželství je v této etapě života Česka institucí téměř nadbytečnou. Nebijte mě! Podívejte se na množství rozvodů (snad dokonce více než 50% ze sezdaných), poslechněte si důvody uváděné dvojicemi, které spolu žijí bez oficiálního manželského svazku. Církev sice svatosvatě hřímá pro manželství, dokud nás smrt nerozdělí, ale realita je jiná.

  Proč vlastně máme být v pevném svazku?
  Ať si namlouváme, co chceme, jsme jen chytrá mašinka ovládaná dobře seřízeným mozkem, který si opravdu hodně pamatuje. A on na rozdíl od některých z nás velmi dobře ví, že „to tak má být“, protože chceme-li své geny předat plynoucímu času, neskončí to kopulací. Naopak všechno další jí začíná. Lidské mládě je potvůrka složitá a hodně dlouho nesvéprávná. Potřebuje rodiče a samozřejmě nejlépe dva. Na jednoho je těch povinností při péči o potomka moc. Jeden je lovec, co musí přinést jídlo a druhý je strážce ohně, který to jídlo uvaří… Evoluce došla tak daleko, že v moderní džungli jsou síly partnerů v obecné rovině vyrovnány. Každé narušení svazku dvou komplikuje vývoj mláděte.

  Existenční stres, denní srážky partnerů při řešení nesčetných konfliktních situací, to všechno jsou  schůdky k zahýbání, úletům, odskokům, které většinou vyjdou najevo. Jedna blbá smska vás prozradí a vaše dítě se musí nerado smířit buď jen s lovcem, nebo většinou se strážkyní ohně a čekat, dá-li osud  a další zahnutí (úlet, odskok) naopak zase jemu přihraje náhradníka do rodičovského páru.

  Mít milenku, je v určitých kruzích málem nutnost, abyste byli in. Žít single je pro mnoho mladých terno, protože to umožňuje žít a užít si. A tomu pochopitelně nahrává ekonomicky  nestabilní doba, která velí nejdřív se tzv. zabezpečit (byt, dům, auto, chalupa…)

  Masturbace, i díky všudepřítomné erotice a pornu na internetu, je přiznávána jako relaxace a v rychlém tempu životu nahrazuje zdržující sbližovací fáze vztahu partnerů. Určitá část mužů a žen jí údajně dává přednost jako rychlou, hygienickou a dostačující.
  Kategorie “kamarádský sex” se zařadila do zcela běžných vztahů. Nezávazné sdílení sliznic je skutečnost a není na ní (při troše opatrnosti) nic nezdravého a nenormálního.

  Takže: Se zahnutím partnera počítejte. Nenastane-li gratulujte si. Jste čestná výjimka, anebo máte partnera, který by si zasloužil hrát v Národním.  Pokud to zvládnete, nepodezírejte, nežárlete, nešmírujte partnerovy esemesky ani maily. Anebo zahýbejte taky…

  Dříve bylo dál od slov k činům, nebo jak jsem uvedl od pusy ke klínu. Přemýšlím, jak teď nakonec říct, že znám jedny a ti jsou spolu šťastni a budou až do smrti. Ale znám někoho, kdo není rozvedený? Ale ano, určitě. A znám někoho, kdo je ve dvojici i přes strávená léta šťastný? No…šťastný. Ale jo, znám jednoho takového. Jarda Šťastný – čtyřikrát rozvedený.

  Celý článek

 • Manželský sex

  MÉ DRAHÉ ŽENĚ:

  Během posledního roku jsem se s tebou snažil milovat celkem 365x.
  A uspěl jsem jen 36x, což je průměrně 1x za 10 dní.

  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Šťastnou cestu! (Aneb Sex jako za volantem)

  Z hloubi internetu na mě vykoukl článek o tom, že prý se muži chovají při milování stejným způsobem, jako když jsou za volantem.
  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Nevěsta před sto lety

  Přečtěte si, milé čtenářky, jednu z kapitol knihy pro dívky vstupující
  do manželství. Před více než sto lety jí napsala Ruth Smythersová:

  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Good Luck, Mr. Gorsky!

  Americký astronaut Neil Armstrong, který stanul jako první člověk na povrchu Měsíce, zde nepronesl jen svůj legendární výrok o “malém kroku pro člověka a velkém skoku pro lidstvo”, ale (pomineme-li běžnou komunikaci s jeho druhy a řídícím střediskem v texaském Houstonu) před tím, než se vrátil zpět do modulu Apolla 11, řekl záhadnou větu, o jejímž významu se přela celá generace jeho krajanů.
  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Ústní sex /2 (Leasing)

  Je to asi ten nejčastěji provozovaný. Mám na mysli samozřejmě ten, který se provozuje jenom ústy, tedy že se o něm jen kecá. Myslel jsem donedávna, že je to převážně záležitost mužů, kteří se nad pivem chlubí počtem žen skolených na lopatky.

  S tím,  jak stárnu a vypadám,  jak vypadám, jevím se ženám asi méně nebezpečný a jako nezainteresovaný posluchač jsem občas svědkem drsného líčení sexuálních zápletek ze strany žen. V těchto pohádkách vítězí naopak silná, emancipovaná a bystrá blondýna nad domýšlivými a slaboduchými samci.

  Dopřejme oběma stranám jejich skutečné nebo vymyšlené dominance a vraťme se k tomu neprokecanému ústnímu sexu.

  Opět jsem se spojil se zkušeným publicistou v tomto oboru, který vystupuje pod pseudonymem Milan XD.  Milan umí říkat věci natvrdo. Míra jeho otevřenosti je trochu šílená. Ale znáte to. Z úst někoho zní i slovo vole jako sprosťárna, zatímco jiný mluví o některých tabu stylem, že jeho způsob akceptujete, ani by vám uši prohořely do hlavy.
  Když se mi zdá, že jeho výklad zachází  s popisem tak natvrdo, že mi to nedá, občas musím do textu s Milanovým dovolením zasáhnout.
  Jsem zvědav, jakou míru otevřenosti v těchto přivřených tématech unesete. Těším se na vaše komentáře, klidně i pod cizími jmény. komentáře můžete pod cizími jmény poslat i normálně na adresu redakce mailem, já je do komentářů zařadím pod libovolným jménem, které pod komentářem uvedete.

  Na jedné ze soukromých stanic vyučuje sex mladá žena, která říká, že je „sexkoučka“. Ví všechno, zná všechno, zažila všechno. Nevěříte jí nic… Ale sexkoučink se rozmáhá.
  Dneska ve spolupráci s Milanem XD budeme „koučovat“ ústní podání dam, kterému se říká odborně cunnilingus, ale my mu říkejme fištrónsky třeba leasing, ale ještě raději počeštěně lízink. 🙂

  Lízink je dráždění ženského pohlavního orgánu jazykem.

  (Jazzík)
  ___________________________________________

  Představte si, jak kroužíte nad dokonalou ženskou postavou (krásné dlouhé vlasy, skvělá prsa, velmi líbatelné pysky a nohy dlouhé až na zem). Pomalu přejíždíte od rtů k pupíku a už předem přemýšlíte, jak se co nejlépe ukázat, až dorazíte na “nýtek”. Protože jak jistě víte, správně vylízaná jeskyňka může být jednou z nekrásnějších věcí, které pro ženu můžete udělat. Pro mě osobně je uspokojení partnerky bodem číslo jedna. Miluji ten pocit, když máte svůj protějšek v tu chvílí „na ovládání“. Můžete sledovat, jak s Vámi prožívá každý pohyb nezbedného jazyka a přichází do transu s každým dotekem Vašich rtů. Této tématice jsem se hodně věnoval, přečetl plno knih, diskuzí a rád bych se o to podělil i s Vámi.

  Jak to začalo?
  Dráždění pohlavního ústrojí ústy tu snad bylo dříve, než člověk samotný. Avšak tato dnes již nezbytná součást milostného života byla mnohé doby opovrhována, a to zejména na Evropském kontinentě. Z hlediska ”přírody” je ovšem cunnilingus daleko přirozenější než felace (dráždění mužského pohlavního orgánu ústy), neboť jsme to my samci, kteří aktivně a žádostivě očicháváme pohlaví samičce, ne naopak. Zatímco tedy v přírodě samička samcům dodnes ”voní”, ve starověku však většině mužům pipinky vonět přestaly. Tudíž už tenkrát byly lidské ”kulturní” zvyky jiné, než přirozené vztahy v přírodě. Kdo kouřil a pak zavedl svůj úd do řiti, byl ve vůdčím postavení, kdo obojí strpěl, byl holt v podřízeném postavení. Ale zvláštní situace právě nastávala při lízání. Muž, který prováděl cunnilingus ženě, byl sice ve vůdčí pozici, ale na druhé straně vyhovoval sexuálním choutkám podřadnému stvoření. Z tohoto důvodu přišel jiným mužům k smíchu a navíc byl označován za impotenta, i když ho měl tvrdšího sebevíc. Celkově ta jejich ”kultura“ byla trochu zvláštní. Starověký muž se zřídka kdy nechal kouřit ženou a už vůbec ne manželkou, protože se tak octl v podřadné pozici. Proto kouření prováděli muži mezi sebou a vyhovovalo se vždy výše postaveným mužům. Brrr.

  Ve středověku se cunniling také uznání nedočkal, jelikož se řadí mezi nekoitální aktivity, do kterých spadá i mazlení se, dráždění rukou, využití erotických pomůcek apod., které lidé brali jako soulož proti přírodě a tudíž to bylo nepřípustné. Jenže jak to tak bývá, zakázané ovoce bylo a bude vždy žádané. Tudíž pár jedinců se v té době jistě našlo. To dnes by 85% lidstva, bylo díky katovi bez nějaké končetiny. V tom lepším případě by to odnesla jen ruka.

  Ještě však před několika desetiletími zařazoval slavný sexuolog profesor Hynie všechny kontakty úst a pohlavních orgánů mezi úchylné sexuální aktivity, které se sice na světě vyskytují, ale jejichž provozování je asi na stejné úrovni jako sexuální styky s mrtvolami nebo se zvířaty.

  Naopak indická Tantra, která začala vznikat už před dvěma tisíci lety, učí, že takovéto vzrušení ženy je základním kamenem k součastnému uspokojení obou partnerů.

  Lízání je též uctíváno v taoismu, a to proto, že cíl taoismu je dosáhnout nesmrtelnosti, nebo alespoň dlouhověkosti. Ztráta spermatu u nich odpovídá ztrátě vitality. Naopak k posilnění svého “ch´i” docházeli zachováním spermatu či požitím vaginálního sekretu. Také nástěnné fresky v Pompejích svědčí o tom, že lízání jistě není nic nového pod sluncem.

  Tak to bylo jen něco málo o tom, jak jsme se “prolízali“ historií a teď se vrhneme na samotnou techniku v současném světě.

  Poznáváme její tělo
  Jestli se na svou premiéru teprve připravujete, nebylo by od věci se na to připravit i po stránce anatomické. Aby se potom nestalo, že po úmorném hledání budete zdrceni a partnerka bude utěšovat vás. Frnda obsahuje pár centimetrů směrem dovnitř (zhruba 4 cm a v blízkosti dírky), velké množství nervových zakončení. Ať se nachází v malých či velkých stydkých pyscích nebo v poštěváčku. Díky nim se vlastně žena cítí příjemně. Ale pozor! U každé se jedná o individuální pocity a tak se může stát, že zrovna její nervíky budete hledat déle než je normální.

  Vůně a chuť
  Vůně broskvičky bývá nejlepším afrodiziakem, jaké můžeme poznat. Taky chuť je pro mnohé prostě luxusní. Ale jsou muži, kteří to prostě neustojí. Lůno jim nevoní a nakyslé chuti nemohou přijít na kloub. Dnes to však není žádným problémem, jelikož trh je plný lubrikantů či olejů s příjemnou vůní a chutí. Já osobně doporučuji  ten, co krásně voní a chutná po jahodách. Také je možno použít třeba šampáňo, šlehačku či med. Použití potravin jako součást předehry, je celkem zajímavá věc a zkušenost. Tím Vás, ale nechci k ničemu pobízet a ještě se jistě zmíním v sekci o bezpečnosti proč. Jedinou výjimkou je však bílý jogurt, který obsahuje dokonce prospěšné mikroorganismy.

  Jak si ženu připravit
  Příprava opět záleží na ženě a na tom jak bujnou fantazii máte. Jak už jsem zmínil, každé vyhovuje něco jiného a právě vy musíte zjistit co. Je celkem logické, že nějaké punkerce s piercingem všude nebudete vázat oči hedvábnými šátky a zapalovat jí k tomu vonné tyčinky. Ale co vy víte? Třeba jí to vzruší! Takže se nebojte zeptat, alespoň tak ušetříte, zbytečně promrhaného času. Základním bodem jsou erotogenní zóny. Začněte u ušních lalůčků. Hrajte si s nimi, laskejte je a do toho můžete šeptnout nějaké to romantické slovíčko. Pokračujte na rty. Nezapomeňte sledovat její oči, dokážou hodně napovědět, zda se jí to líbí či ne. Dále sjeďte na krk a postupně dolů přes prsíka na podbříšek. Jste pět palců od cíle, ale nespěchejte. Blíží se cílová rovinka! Zbývají čtyři palce, tři, dva, jedna, ale co to? Závodník nám sjel na stehna. Přesně tak! Nebojte se jí dráždit, uvidíte, že bude natěšená ještě víc. Vnitřní strana stehen a zadeček je pro ženy z hlediska příjemnosti také velmi atraktivní. Ale tak už jí netrapte =) S lehounkými pohyby přeleťte nad svatyni. Začněte opatrnými dotyky a snažte se být co nejjemnější

  Akce!
  Opět platí, nikam nespěchejte a nebuďte hrrr. Nejdříve si s jeskyňkou jen tak hrajte, ale neopomínejte partnerčinu horní část těla a alespoň se jí při tom dívejte do očí. Některé ženy mají velmi citlivý klitoris a to tak, že jakýkoliv kontakt s ním je pro ně až nepříjemný. Počkejte si tedy na stádium většího vzrušení, než se na něj vrhnete. Ze začátku se věnujte raději pyskům, nejsou tak citlivé.

  Technika jazyka
  Nejprve nalízněte celou važínku, aby byla pěkně vlhká. Poté to už nechám na Vás a Vaší domluvě s protějškem. Stále spolu buďte v kontaktu a komunikujte spolu. Můžete projíždět postupně kolem velkých stydkých pysků až k malým. Můžete dráždit hráz, nebo přejíždět po celé délce broskvičky sem, tam. Po chvíli začněte kmitat. Tato technika, při níž je v kontaktu jen špička jazyka bývá už trochu náročnější. Musíme brát v potaz, že jazyk je přeci jen také sval, který se časem unaví. Proto se postupně pročtete k cvičení, které jsem pro Vás připravil, aby se Vaše jazyčisko mohlo rovnat  s příslušnými technickými pomůckami. Nejnáročnější mohou pak zkusit svou samičku uspokojit svým namakaným jazykem stočeným do korýtka. Ano i soulož jazykem jde, ale je zapotřebí si najít vhodnou polohu, která bude pro oba partnery ideální a nebolestná. Jistě Vám nějaké doporučím.

  Zapojení rtů
  Nebojte se zapojení všech možných prostředků, která vám ústa nabízí. Vše znovu záleží jen na vás, jak budete nápaditý a jak svých rtů, jako další mocnou zbraní ze svého arsenálu využijete. Můžete s nimi svírat, žužlat, sát, hladit atd. Stačí si třeba jen představit, že pysky jsou svislé rty, zavřít oči, naklonit hlavu a začít líbat. Při líbání můžete něžně přejet k malým stydkým pyskům. Ty nasajte a začněte si s nimi hrát. To se zajisté ženě bude také líbit, a protože malé pysky nejsou zas tolik citlivé na dotyk. Nemusíte se bát trošku zatahat a poškádlit je.

  Najíždíme na klitoris
  Dejme tomu, že už máme ženu dokonale připravenou a je ve stádiu většího vzrušení. Můžeme tedy přejet na poštěváček.
  Poštěváček je magický čudlík vašeho ovládání, který dokáže naprostou většinu žen dovést do úplného konce. Dají se sním dělat opravdové divy. Naučte se ho dokonale stimulovat a budete král slůje pichu. Jenže je tu malý zádrhel, každá to má ráda jinak. Takže naučit se to dokonale půjde spíše u stálých partnerů. Tak jdeme to zkusit. Začněte jemně, ať máte možnost poznat, co je zrovna její parketa. Jazykem rozhrňte pysky a přejeďte k nejtku. Zkoušejte, co Vám partnerka dovolí. Kmitejte sem, tam, přejíždějte celou plochou jazyka, jezděte třeba do písmene O, lechtejte ho, když vám to dovolí, můžete ho i nasát. Nacházejte ty nejlepší pozice, které potom můžete střídat. Uvidíte, úspěch je téměř zaručen.

  Zapojte ruce
  Nebojte se zapojit své ruce. Při lízání můžete třeba stimulovat ostatní erotogenní zóny, jako jsou prsa, podbříšek nebo můžou posloužit k odrhnutí stydkých pysků. Úplně nejlepší je však požádat partnerku zda by vám je nerozhrnovala ona, poté máte obě ruce volné a můžete jednou rukou partnerku třeba hladit nebo si hrát se svým juniorem, zatímco druhou rukou dráždíte bod G. Můžete taky stimulovat zadeček, pokud vám to tedy partnerka dovolí a bude jí to příjemné. Nebo jsou vhodné i příslušné erotické pomůcky.

  Jazykové cviky a techniky
  Aby bylo možné partnerku uspokojovat co nejdéle. Existuje řada cvičení, které slouží k posílení svalů ve Vašich ústech.
  Vysuňte svůj jazyk co nejdále z úst. A pokuste se, dotknou svého nosu. Jakmile budete v této pozici, začněte s jazykem točit po směru a proti směru hodinových ručiček.

  Otevřete pusu dokořán a vysuňte svůj jazyk opět co nejdále. Začněte pomalými pohyby nahoru, dolu, doleva a doprava. Toto cvičení opakujte v pěti sériích po deseti, přitom každý pohyb určitým směrem trvá zhruba 2 sekundy.

  Držte svůj jazyk uvolněně a ústa mějte otevřená. Vysuňte jazyk ven a zas dovnitř. Takto opakujte v pěti sériích po dvaceti. Cha chá, kdybyste se teď viděli, tak si řeknete co to je za blázna. 🙂

  Koukám, že jazyk máme namakaný, a tak přejdeme k technikám. Jak už jsem sdělil. Celé uspokojování je jen na Vás a na tom, jak jste si vedli při přípravách. Proto tyto techniky berte jen jako doporučení, jedná se však o ty dlouhodobě vylízané postupy.

  Lízání
  Uvolněte jazyk s čelistí, zkoušejte lízání od dírky až nahoru k poštěváčku podél vnějšího okraje její pochvy po obou stranách. Opakování tohoto postupu může být skvělým „otvírákem“.

  V sevření rtů
  Vložte mezi pysky svůj jazyk a poté ten celý „hamburger“ ještě sevřete svými rty. Docílíte tak dráždění obou pysků z každé strany.

  Styk jazykem
  Jak už jsem zmínil, nervová zakončení jeskyňky jsou kolem vchodu a během prvních centimetrů směrem dovnitř. Neváhejte proto vložit svůj jazyk do ní. Zkuste jazykem pohybovat dovnitř a ven, nebo kružte kolem dokola. Technika však záleží na délce vašeho jazyka.

  Tulák
  Zasuňte prstík do ní a snažte se uvnitř co nejvíc toulat a hledat bod G. Jazykem přitom cestujte po klitorisu a hrajte si s ním. Před stimulací poštěváčku začněte opravdu zlehka, tedy pokud si nejste jisti, jak se jí to líbí. Tuto techniku dělejte až poté, kdy je stoprocentní, že máte partnerku rozpálenou.

  Vykouření klitorisu
  Vložte si poštěváček mezi rtíky. Nasajte krátce do úst, chvíli ho podržte a potom mu lehce povolte. Žena může cítit slastné pocity, ale může jí to taky být nepříjemné. Takže to nepřehánějte. Když s tím začínáte, nedoporučuje se používat zuby ani těžký sání.

  Držení klitorisu
  Opět sevřete poštěváček mezi rty. Jemně ho nasajte a začněte ho dráždit jazykem. Můžete dráždit velmi zlehka, či agresivně. V kombinaci s kvalitním prstokladem tato technika dělá opravdu divy.

  Psaníčko
  Máte s přítelkyní svou oblíbenou básničku či písničku? Zkuste její text vepsat písmenko po písmenku na poštěváček. Tím vytvoříte pohyby, které se jí zajisté budou líbit. A uvidíte, že když je text kvalitní. Bude ho po Vás chtít partnerka stále dokola 🙂
  Malá rada pro ty co žádnou básničku neznají, vyzkoušejte třeba abecedu.

  Vibrace
  Pokud jste viděli film Gympl, jistě si vzpomenete na scénu s transformátorem. Přisajte se tedy na jeskyňku a zkuste ten zvuk napodobit. Budete-li šikovní a podaří se Vám zvuk kvalitní, vznikne s ním vibrace, která vám doslova rozehraje partnerku.

  Pomůcky
  Pokud však vibrace pusou nestačí, nezoufejte. Na trhu dnes existuje velká řada věcí, které se dají s lízáním výborně sladit. Mezi ty nejatraktivnější se řadí roztomilá hračka Tongue Joy nebo Tongue Tiner

  Bezpečnost a rizika
  Jako asi všechny sexuální praktiky má cunnilingus svoje rizika a pravidla, co bychom měli dodržovat. Největší nebezpečí vznikají při lízání neznámé partnerky. Hrozí totiž nákaza infekcí a přenosu chorob. Samozřejmě existují ochranné pomůcky v podobě latexových roušek. Nebo se dá použít potravinářská fólie, či upravený (nastřihnutý) kondom. Nic méně tyto pomůcky celý prožitek znepříjemní a dá se říci, že i zkazí.

  Závěrem celého článku bych chtěl zmínit i velkou výhodu cunnilingu. Pokud se Vám totiž něco stane po stránce zdravotní. Nemusíte vyhledávat lékařskou pomoc a můžete se z toho vylízat sami 🙂 .

  Celý článek

 • Sexík: Ústní podání /1

   

  Je to asi ten nejčastěji provozovaný sex. Mám na mysli samozřejmě ten, který se provozuje jenom ústy, tedy že se o něm jen kecá. Myslel jsem donedávna, že je to převážně záležitost mužů, kteří se nad pivem chlubí počtem žen skolených na lopatky.

  S tím, jak stárnu a vypadám, jak vypadám, jevím se ženám asi méně nebezpečný a jako nezainteresovaný posluchač jsem občas svědkem drsného líčení sexuálních zápletek ze strany žen. V těchto pohádkách vítězí naopak silná, emancipovaná a bystrá blondýna nad domýšlivými a slaboduchými samci.

  Pohádky se odjakživy šířily hlavně ústním podáním. Ale v tomto článku od pohádek k realitě.

  Dopřejme oběma stranám jejich skutečné nebo vymyšlené dominance a vraťme se k tomu neprokecanému ústnímu sexu.

  Opět jsem se spojil se zkušeným publicistou v tomto oboru, který vystupuje pod pseudonymem Milan XD.  Milan umí říkat věci natvrdo. Míra jeho otevřenosti je trochu šílená. Ale znáte to. Z úst někoho zní i slovo vole jako sprosťárna, zatímco jiný mluví o některých tabu stylem, že jeho způsob akceptujete, aniž by vám uši prohořely do hlavy.
  Když se mi zdá, že jeho výklad zachází  s popisem tak natvrdo, že uši hoří plamenem, občas musím do textu s Milanovým dovolením zasáhnout.
  Jsem zvědav, jakou míru otevřenosti v těchto přivřených tématech unesete. Těším se na vaše otevřené komentáře, klidně i pod pseudonymy.
  Naše generace byly většinou v sexu samouky. Takže to tak berme. Samouci radí samoukům!
  (Jazzík)

   
  +++
  Na jedné ze soukromých radiových stanic vyučuje v noční hodině sex mladá žena, která říká, že je „sexkoučka“. Ví všechno, zná všechno, zažila všechno. Nevěříte jí nic… Ale sexkoučink se rozmáhá.

  Na jednom portálu jsme objevili tento inzerát:
  Doučování orálního sexu. Ahoj, jmenuju se Petr, je mi 24 let, miluji sex, hlavně ten orální, a mám s ním obrovské zkušenosti. Můj penis mělo v puse přes 40 dívek ve věku 15 – 30 let a proto jsem založil tuto stránku. Doučuji doma (Praha 8) i mimo své bydliště orální sex pro dívky, které s touto praktikou ještě zápasí. Nejdříve dívce ukážu úplné základy na banánu. Banán má podobný tvar a velikost jako mužský penis, proto je vhodný do začátku. Po cca 15-ti minutách zkoušení na banánu dám k dispozici svůj penis, na kterém si vyzkoušíte všechny možné praktiky, od sání až po deep throat. Naučíte se co nejlépe udělat pusou svého kluka tak, aby už nikdy nechtěl jinou dívku!


  Při brouzdání po diskuzích jsem si všiml různých názorů, a hlavně dotazů, které se motaly okolo orálního sexu mužů – tedy stimulaci mužského penisu ústy partnerky. Přes řadu zajímavých nápadů mě ale zarazilo, kolik mladých dívek, ale i dospělých žen se o tuto techniku zajímá. Tak jsem vyzpovídal všechny kamarády i kamarádky a rozjel diskuze na toto téma. Ze svých zkušeností i ze získaných informací vznikl tento text.

  Orální sex mužů
  (Kouření, blow job, dýmka smíru, deep throat)
  Nedělám si rozhodně nárok na nějaké převratné novinky, ale myslím si, že trocha opakování by to mohla být zajímavá  nejen pro mladé, ale i pro ty zkušenější čtenářky.

  Orální sex je sex prováděný ústy. Vynechám ostatní techniky a soustředím se jen na tuto báječnou aktivitu. Při orálním sexu je samozřejmé používání rukou, což je u většiny mužů naprosto nezbytné. Ovšem přiznávám, že znám dvě ženy, které dokážou vykouřit chlapa i bez rukou. Jejich praxe ovšem čítá stovky a třeba i tisíce partnerů (vzhledem k jejich profesi) a tady se asi dá očekávat extrémní zkušenost. Orální sex může být využit pro dosažení erekce, pro přípravu orgasmu, vlastní orgasmus, následnou ejakulaci, no, a samozřejmě pro všechno dohromady.

  Orální sex – proč?
  A proč ne? Okolo orálního sexu koluje řada zajímavých názorů, které se snaží definovat, zda to je či není nevěra. Nemá cenu to rozhodovat – každý to cítí jinak. Když jsem byl mladý, považoval jsem to téměř za ekvivalent podání ruky a nepřikládal jsem tomu žádnou velkou důležitost. Jestliže jsem si navlékl nějakou dívčí hlavu jako korálek, tak jsem necítil nijak velké provinění. Dnes to mám v podstatě naopak. Orální sex považuji za vrchol intimity a ve spojení se zamilovaností je to pro mě nádherný akt – mnohdy mnohem silnější než běžná soulož.

  Orální sex se provádí z důvodu řady krásných i méně líbezných důvodů. Může to být předehra, nutná praktika pro dosažení erekce, jedna z možností styku při obavách z těhotenství, ukojení partnera v období menstruace či nějakého zdravotního omezení. No, ale taky z vypočítavosti, pro vyšší plat, za nové botičky nebo třeba v rámci nějaké veselé společenské hry. Pro řadu žen je vykouření chlapa stejně složité jako oloupání brambory, a přestože by ho mezi stehna nevpustily, tak do úst ho vcucnou bez problémů.

  Cesta k orálnímu sexu
  Jste muž a toužíte si nechat vyluxovat pytlík nebo jste žena a uvažujete, že byste mu ráda olízla jeho Magnum? U zaběhnutých partnerů asi není problém si to naznačit nebo říct, ale stejně existují určitá gesta, která jsou vždy milá a vzrušující. Jenže mám pocit, že orálek se odehrává spíš mezi čerstvými partnery a milenci a v manželství ho ubývá. U čerstvých partnerů vznikají občas takové ty roztomilé trapásky, kdy hlava ženy opouští líbací prostor a přesunuje se pod opasek. Bývá v tom roztomilý stud a nejistota. 

  Já osobně miluju hru očí. Takové ty okamžiky, kde se zadíváte partnerce dlouze do očí, mírně se pousmějete, pak skloníte hlavu a podíváte se na vlastní poklopec a zase zpět do jejích očí. Pozor! Při tom se ale nesmí hlava narovnat a jen se zvednou oči do jejího pohledu a je nutno zůstat v pohledu do očí 3-3,5sec. Poté se zase podívat na poklopec na vteřinu a nakonec zase do jejích očí, tajuplně se usmát a zaměřit pohled na její rty. Schválně to někdy zkuste. Pak už je cesta přes opasek, džíny a trenky jednodušší a oba víte, že se jde na to.  (Hehe – už to zkoušíte nanečisto?)

  U žen mám nejraději něco podobného, ale technika je trochu rozdílná. Žena nasadí rozverný výraz (pozor aby v tom nebylo ani zbla pohrdání nebo něco podobného), pohlédne partnerovi na kalhoty, kde předpokládá penis, zvedne oči do jeho očí, opět na penis, opět do očí a pomalu se stále více usmívá a rychleji střídá ty pohledy. Pak je luxusní, když žena nespustí pohled z jeho očí a přitom se zvedne, poklekne nebo usedne do potřebné polohy a do posledního okamžiku sleduje jeho výraz. Teprve až úplně vyprostí toho onanuka, tak se z očí urve a pustí se do díla.

  Příprava na orální sex?
   Pokud odchází chlap na rande a někde ve skrytu duše tuší či doufá, že na něm bude mít v průběhu večera kroužek od rtěnky, měl by předem udělat pár věcí: Alespoň týden předem si přestat mýt penis mýdlem, to totiž ve většině případů provokuje zvýšený mazotok. Na poslední chvíli si důkladně omýt penis a špricnout si nějakou lehčí vůni nad penis. Nepřežeňte to!!! Mnoho parfému spíš smrdí. Samozřejmě to chce dokonalé spodní prádlo. Na světě není mnoho žen, které si kleknou, rozepnou chlapovi poklopec a pak jsou na kaši vzrušené při pohledu na zaprané slipy, ze kterých lezou gumičky. To už si raději neberte žádné!  Čím později se provede očista, tím líp. Jednou jsem zastavil na nějaké benzínce, protože v autě se schylovalo k akci. Záchod plný řidičů tiráků a já tam kličkoval a snažil se u umyvadla najít chvilku o samotě. Samozřejmě mě jeden nachytal se šnorchlem v umyvadle. Zůstal zírat, a tak jsem bleskově naznačil, jaká mě čeká v autě zábava a on si správně tipnul, která kočka mezi regály to byla (vlastně bude). Spiklenecky se zasmál a zašlápnul dveře a vybídnul mě, abych byl důkladný. Provedl jsem hygienu a vyrazil na další cestu. A povedlo se.

  Orální sex – anatomie
  Jestliže jste na pokraji prvního orálního sexu, pak je dobré si vysvětlit pár základních věcí. Penis bude pravděpodobně v erekci, ale nemusí to být vždy. Pokud není penis obřezaný, pak žalud kryje předkožka, kterou je možno stáhnout odzadu a tím se dhalí něco, co vypadá jako zajímavá  jahoda. Na vrcholu má penis kolmou štěrbinu ústící močové trubice a v její spodní části bývá více či méně přirostlá spodní část předkožky. Při přetažení předkožky dozadu se tento srůst velmi napne a toto místo se lidově nazývá uzdička.  A právě ona a její blízké okolí se dá přirovnat k ženskému klitorisu. Je to skutečně citlivé místo na jakýkoliv dotyk a především na kontakt se suchou pokožkou. Další citlivá místa jsou okolo obvodu zadní hrany žaludu a v záhybu za ním. Celé tělo penisu má citlivost menší a v podstatě stejnou po celé ploše, přičemž spodní část je lehce citlivější. Na spodní hraně penisu vede těsně pod povrchem močová trubice.  Poslední důležitá zóna penisu je shora u jeho kořene. Řadu mužů vzrušuje mírný tlak prstem právě v tomto místě. Poslední zajímavé místo je měkký prostor mezi šourkem a konečníkem, kde je možné (opět tlakem) zlehka masírovat prostatu zvenku.
  Vedlejší zóny jsou třísla, šourek, varlata, prostor mezi šourkem a konečníkem, anální prostor a prostata. Tyto oblasti hrají při análním sexu poměrně důležitou roli.

  Orální sex věnovaný partnerovi a vzrušení partnerky
  Proč vlastně ženy dělají mužům orálek a co z toho mají? Zeptal jsem se 14 rozdílných žen, které nemají přede mnou problém hovořit o intimnostech. Bylo zajímavé, že tam samozřejmě hrála roli láska, chuť partnera uspokojit nebo mu udělat “dobře”, usmiřování, ale nemalou roli hrál i aspekt vlastního vzrušení. A tento efekt byl přímo úměrný projevům partnera. Zjednodušeně řečeno – pokud dával výrazně najevo své vzrušení a třeba používal i fráze, které se partnerce líbí (například i vulgarismy  nebo popisování její činnosti), tak se ženy více či méně vzrušily. To by pořád ještě nebylo tak výjimečné, ale překvapením bylo, že 4 ze 14 prožily v životě alespoň jeden orgasmus pouze ze stavu partnera = z jeho vzrušení – bez jakékoliv vlastní stimulace. Buď jsem zvolil výrazně eroticky založenou skupinu žen, nebo je to efekt, který úplně neznám. Já sám jsem to zažil, ale s natolik divokou partnerkou, že bych se až divil, kdyby se z toho ona neudělala. Že je takových žen tolik mě prostě překvapilo.

  Také se u těchto žen objevil názor, že jde o vzrušující hru, ovládanou naběhlým joystickem. Ženám se líbí reakce mužů na různé stimulace, a jakmile získají praxi, tak střídají silně vzrušující techniky s uvolňujícími a relaxačními. Pak přivedou  svého divocha těsně před vrchol toho jeho kopce a než ho pustěj na druhé straně po svahu extáze, tak párkrát couvnou a zase vystoupají nahoru. A právě tato hra se mnohým ženám velice líbí. Mít ho ve své moci. Tahat za nitky a sledovat to bezmocné divadlo z roztomile podřízeného suterénu.

  V jaké poloze si zahulit?
  Pornografie vystavila do nejznámější polohy stojícího muže a klečící ženu. Ale to si myslím není úplná pravda. Vestoje se muž nemůže úplně uvolnit, nedovolí si vyletět do mrákotného stavu, ze kterého jsou ty infarkty. Sice má luxusně dominantní postavení a ta jeho pokorně klečí a kouří, ale ne každý má tyto dominantní potřeby.
   Pokud muž leží na zádech, tak je schopen podstatně lépe ovládat pánevní svaly a celou felaci si dokáže lépe užít. Ženě navíc tolik nehrozí ty známé orgastické záškuby jeho pánve, které jí mohou nečekaně vpravit jeho macka až do krku.  Žena může ležet či klečet z boku, ale nejlepší poloha je zespoda = od nohou. Aby jazyk byl na spodní straně žaludu. Relativně hrubý povrch jazyku a nejcitlivější místa penisu patří k sobě.

  Sedící muž je sice také pohodlná poloha, ale jeho šourek a análek je mnohem méně dostupný. Samozřejmě dívčí hlava pod volantem je snem každého řidiče, veselou zábavou pro cestující okolo jedoucího autobusu a noční můrou pro policii – potažmo i pohřební službu. Jasně, že jsem to zkusil a ne jednou. Pak ale přišlo zatmívání při jedné fakt kvalitní felandě a křeč v noze, která stlačila plyn na podlahu. Nestojí to za to. Krev do mozku se vracela zatraceně pomalu a dálnice se zúžila na blbej chodníček. Už bych to nerisknul.

  Ještě existují akrobatické polohy, kdy muž udělá stojku. Pokud se dokáže v této poloze vyhotovit, tak smekám, jenže pokud ho ta jeho nevysákne do poslední kapičky – tak ho krapet lituju. Kápne mu to totiž rovnou do nosu.  Lze to sice otočit a pověsit si partnerku za nohy – v tom případě doporučuju jí zavěsit za nohy roztažené a nastavit si jí ústy přesně před penis. Poté úd vložíme do jejích úst a okolo sebe i jejího krku omotáme latexový pás (terrabend /aerobic) – čímž hlavičku romanticky fixujeme. Pro maximální dokonalost scény jí zasuneme do vagíny vanilkové Cornetto a celou si jí natočíme tak, abychom viděli mezi stehny na televizi. 🙂

  (Pokračování příště) 

  Celý článek

 • Sexoun

   Když mi  Honza Krůta sdělil, že Sexík je jednou z nejsledovanějších rubrik Brejlí, zastyděl jsem se.  Do této rubriky jsem ještě nenapsal!  Dokonce nepatřím ani k těm surfařům statisticky nejčastěji hledajícím na internetu slovo sex.
  (Pokračování textu…)

  Celý článek

 • Dějiny masturbace /2

  Masturbace a boom vibrátorů od roku 1900
  Léčení hysterie se velmi rozšířilo a pro gynekology představovalo výrazný zdroj příjmů, protože “hysterii” samozřejmě nebylo možno takto nikdy plně vyléčit a určitě by se i dnes našla spousta žen, pospíchající na terapii. Léčba byla ale velmi časově náročná, protože lékaři většinu svých ordinačních hodin trávili péčí o bohaté hysterické pacientky. Trh  zareagoval a objevily se první přístroje, které zastoupily ruční práci.

  Gynekologové byli nadšeni, protože dříve za hodinu mohli odbavit maximálně jednu pacientku a s přístrojem na vibrace jich podstatně více. To pochopitelně znamenalo i lepší zisky. Roku 1869 byl zkonstruován první mechanický masážní stroj (v tomto roce si jej nechal patentovat lékař George Tailor) – vibrátor na parní pohon (parní stroj pochopitelně nebyl ve vibrátoru, ale spolu s topičem ve vedlejší místnosti).
  I tak měl lékař většinou jeden přístroj a ženy si k němu docházely na masáže, které byly i tak ještě časově náročné. Mimo parní vibrátory šlo i o různé stolové přístroje poháněné vodou, vzduchem či na benzín nebo křesla, které pacientku různě houpala a natřásala.
  S příchodem elektřiny a jejím rozšířením se objevily i nové výkonné modely elektromechanických či elektromagnetických  vibrátorů.
  V osmdesátých letech 19. století přišel s elektric kým vibrátorem Kelsey Stinner a v roce 1880 britský lékař Joseph Mortimer Granville patentoval první vibrátor na baterie, který byl menší, lehčí a levnější.
  Kolem roku 1900 už vyrábělo více než deset firem vibrátory jak bezdrátové, tak se zapojením do elektrické sítě.
  V roce 1902 patentovala americká společnost Hamilton Brach elektrický vibrátor pro maloobchodní prodej. Vibrátor prošel z „domácích“ spotřebičů elektrifikací jako pátý, hned za šicím strojem, fénem, varnou konvicí a toustovačem. Asi deset let po něm dostal napájení ze sítě teprve vysavač nebo žehlička – jak vtipně poznamenala historička Rachel Mainesová – že to jasně odráží spotřebitelské priority.

  Prvních dvacet let dvacátého století znamenalo pro vibrátory obrovský boom. Sériová výroba je radikálně zlevnila a tím je vytrhla z rukou lékařů, kteří si až dosud za každou vibrační seanci účtovali vysoké poplatky. Najednou si každodenní přístup k příjemným vibracím mohla pořídit každá žena i z chudších vrstev.
  Vibrátorů bylo všude plno. Inzerovaly je ženské časopisy a časopisy o domácnosti nebo různé katalogy. Sexuální povaha účinků vibrátoru se ovšem nikdy nezmiňovala. Reklamy vychvalovaly přístroje tím, že ženám přinesou krásu, pohodu a mládí, růst vlasů, zlepšení pokožky, odstranění migrény a spoustu dalších zázraků.

  Masturbace a mraky nad vibrátory z pornografie
  Po dvacátých letech ale došlo ke veliké změně: vznikly šokující pornografické filmy a fotografie, kde ženy používaly vibrátor jako erotickou pomůcku. Pověst zdravotní prospěšnosti vibrátoru se rozplynula a vibrátor přešel do zavrženíhodné polohy a jeho používání dostalo nálepku deviace. Pokud se vibrátory prodávaly, pak jen jako masážní přístroje a strojky, které údajně měly sloužit jen k redukci hmotnosti nebo vklepávání krémů do pokožky. S touto nálepkou se prodávaly masážní strojky i v bývalé ČSSR s elektromagnetickým principem a několika nástavci. 

  V roce 1953 uveřejnil doktor Howard Kinsey článek nazvaný Sexuální chování lidské samice, kde svým výzkumem dokládal, že místem sexuální stimulace je u žen klitoris, a ne pochva. To upoutalo zájem veřejnosti a pomohlo přeměnit pohled na ženskou sexualitu. Bylo to také pohnutkou pro to, aby hysterie byla vyškrtnuta z oficiálního lékařského seznamu chorob. 

  Se sexuální revolucí šedesátých let se dostalo užívání vibrátorů opět do oblasti medicíny. Terapeuti je užívali při léčení různých sexuálních dysfunkcí u žen. Opět to naznačovalo, že ženská sexualita je vadná – tentokrát pokud nedosahuje orgasmu.

  Masturbace a sedmdesátá léta – sexuální revoluce a obrození vibrátorů
  Betty Dodson napsala jakýsi manuál Osvobozující masturbace (1974), a založila sexshop pro ženy Evina zahrada (rok 1975). Vibrátory se pak na nějakou dobu ztratily z očí veřejnosti, aby se opět vrátily v sedmdesátých letech. Tehdy byly ve větším množství otevřeny první sexshopy s pomůckami určenými pro ženy, vznikly zásilkové služby, u kterých bylo možno si vibrátory objednat, a výrobci přišli s novými modely.

  V Československu proběhla velká aféra s jednou kadeřnicí, která získala vibrátor ze zahraničí a obrovský zájem jejích kamarádek ji inspiroval k vytvoření konspirační půjčovny této pomůcky pro bohaté paničky a „papalášky“. S největší pravděpodobností tehdy vzniklo ono nevysvětlitelné označení „robertek“.  A nejspíš šokem bude i informace, že skutečný a „pravý“ robertek  se vyráběl i v Čechách .

  Vyrábělo ho Výrobní družstvo Mechanika pod označením ITES 722 a byl poháněn jedním malým buřtem. Tvarově to byl dokonalý robertek, ale byl velmi hlučný a poruchový.
  Ve stejné době odhadla americká feministka Shere Hite, že zhruba 70% amerických žen při pohlavním styku nedosahuje orgasmu – užívání vibrátorů se tudíž zdálo být způsobem, jak věc změnit. Ovšem kupříkladu stát Alabama v osmdesátých letech ze zákona zakázal výrobu a prodej přístrojů stimulujících pohlavní orgány. Ironií je, že tentýž stát povolil užívání Viagry. Je tudíž na místě se ptát, na čí straně stojí zákon, a proč se prostředky přinášející sexuální uspokojení ženám zakazují, zatímco ty pro muže jsou legální?

  Americká feministka Betty Dodson začala také pořádat workshopy a semináře, kde se ženy učily, jak dosáhnout orgasmu pomocí vibrátoru. Ji samotnou k užívání vibrátoru přivedl její přítel, který podobnou věc používal k masírování své pleši a stimulaci růstu vlasů. Ve feministických kruzích té doby se setkala s příznivým i negativním přijetím. Některé ženy chtěly romantický orgasmus při milování se svým partnerem a nelíbilo se jim užívání nějakého strojku. Semináře Dodson však přesto měly úspěch po nějakých 25 let, protože mnoho žen nemělo to štěstí mít partnera, který by se zajímal i o jejich požitek ze sexu.

  V bývalém Českosolvensku byl velmi rozšířený a používaný vibrátor ITES 720 a ITES 721, který vyráběl KOH-I-NOOR HARDTMUTH  v Trhových Svinách. Popis výrobku zněl: „Masážní strojek je vibrační elektrický spotřebič, který slouží k masáži různých částí těla, především obličeje. Jeho používání zmírňuje tvoření vrásek, činí pokožku svěží, hebkou a hladkou. Oživuje činnost znaveného svalstva a zmírňuje tak tělesnou únavu. Je tedy dobrým prostředkem ke zmírnění únavy a k získání svěžesti i u všech sportovců. Je nepostradatelnou pomůckou moderní ženy i muže.“
  Tento vibrátor měl značný výkon a jeho použití v oblasti genitálií bylo extrémně účinné. Nevýhodou byl poměrně vysoký hluk a síťový kabel, který nejen ze strojku vypadával, ale při zlomení  a poškození začal jiskřit a pak vyrazil pojistky.

  V roce 1976 vydala Američanka Joani Blank knihu Dobré vibrace: vyčerpávající průvodce po vibrátorech, která je prý dodnes tím nejlepším, co se o vibrátorech napsalo. Uvádí mnoho různých typů přístrojů a způsobů jejich užití a dokonce podněcuje muže, aby vibrátory nechápali jako soupeře, ale pomocníky.

  O rok později Blank založila v San Francisku obchod Dobré vibrace, který jednak prodával sexuální pomůcky pro ženy, a jednak byl i muzeem starožitných vibrátorů, které majitelka sbírala a odkupovala po bazarech od lidí, kteří si mysleli, že jejich babička je používala k masážím artritických kloubů.
  Současná doba je k erotickým pomůckám již mnohem ohleduplnější, ale zažité tabu přetrvává a i když to vnitřně většina lidí schvaluje, tak osob ochotných ke vstupu do prodejen s erotickými pomůckami je stále ještě menšina. Tento nedostatek ale už dokonale řeší internetové obchody, kde je možné si vybrat z obrovské nabídky. Firma Durex provedla koncem roku průzkum jenž ukázal, že již 46% žen vlastní erotickou pomůcku.
   
  Novým skokem v prodeji ale nastává zvrat, jehož nositelem je Švédsko. Síť švédských lékáren Apoteken se rozhodla zařadit do nabídky vybrané sexuální hračky. Prozatím se setkávají s převážně kladným hodnocením tohoto rozhodnutí, které normalizuje a oddramatizovává  tento prodej.
   Zatím není zcela jasné, jaké výrobky budou k mání, ale o jaký typ sortimentu se bude jednat, to jasné je. Podle Apoteket ukázal průzkum mezi jejich zákazníky, že mnozí Švédi a Švédky právě tento typ lékárny považují za vhodné a přirozené místo, kde si lze koupit sexuální pomůcky. Toto rozhodnutí považuji za veskrze rozumné a pro mnohé zákazníky i vítané. Mezi erotickými pomůckami figurují i takové, které přinášejí skutečně zdraví zlepšující či dokonce léčebné účinky. Mezi ně patří nepopiratelně vaginální (venušiny) kuličky, lubrikační gely, prezervativy, nástavce apod.
   
  Poslední otázkou zůstává postoj zdravotních pojišťoven, které by mohly u některých typů (s doporučením lékařů) přispívat. Vždyť hysterie je stále problém, sužující spoustu žen…
   

  Celý článek

 • Historie masturbace/1

   Slovo masturbace, pochází z latinského manus (ruka) a stuprare (hanobení) či turbare (vzrušování). “Onanie“ jako označení pochází od švýcarského lékaře André Tissot z roku 1760, který se odvolává na proslulého Onana… To je ovšem historická chyba, neboť Starý zákon vypráví příběh muže Onana, kterého jeho otec Juda ponoukal, aby oplodnil vdovu po svém bratrovi Erovi. To mu konečně nakazoval starý obyčej levirátu. Onan se tomu bránil a vypouštěl raději své semeno na zem, Bůh ho za to usmrtil…. Jediné vysvětlení je v tom, že církev zakazovala jak sebeukájení – tak i koitus interruptus a pravděpodobně obojí bylo považováno za stejně škodlivé pro zvyšování populace.

  Historie masturbace – Starší doba kamenná
  Pomůcky pro masturbaci jsou nejspíše stejně staré jako vznik Homo Sapiens. Důkazy o tom jsou sice spíše nepřímé, ale řada nalezených předmětů z kamene, dřeva, slonoviny i bronzu natolik nápadně připomíná falické tvary, že masturbační původ je jediným vysvětlením. Je možné, že některé předměty byly využity i jako kultovní, ale nevěřím, že tehdejší ženy, které k nim měly přístup,  to nevyzkoušely…  Ze starší doby kamenné (Paleolit) se zachovaly jeskynní malby, kde je již naprosto jasné, že vyobrazený předmět je kamennou náhražkou mužského penisu. Takový obrázek bych pak nejspíše zařadil jako prapornografii

  Masturbace – Antik
  Naprosto jasně se masturbační pomůcky objevily již v dobách starověkého Řecka i Egypta, kdy umělá dilda (v původní řeči Olisbos), pronikla do původního antického umění – již ve 4. století př.n.l.  Že nešlo jen o „jednoduché“ tvary dokazuje například váza s dvojitým dildem (bifalus)  Vzhledem k velké oblibě análního sexu již asi nikdy nezjistíme, zda šlo o lesbickou pomůcku – nebo třeba i manželskou. Tehdejší doba byla neuvěřitelně benevolentní k jakékoliv erotice a spojení stejného pohlaví nebo velké věkové rozdíly byly naprosto běžné. Dilda z již luxusních materiálů byla vítanou pomůckou ve všech druzích vztahů. Onanie byla natolik „normální“, že se umožňovala i žákům ve školách v době vyučování a z období Platóna a Sokrata jsou na tyto radovánky dochovány písemnosti. U těchto dvou pánů, ale šlo vcelku jistě o jistý druh pedofile, protože byli známi tím, že rádi sledovali a podporovali mladé chlapce. V tehdejší době ovšem věc naprosto běžná. Nedá se tedy u Platóna pravděpodobně mluvit jen o „platonické lásce“
   
  Sám Diogenes provedl dokonalou veřejnou propagaci masturbace  – kdy se na náměstí odhalil a začal onanovat s vysvětlením, že sexuální potřeby jsou naprosto stejné jako potřeba pití nebo jídla a jejich ukojení se má provádět ihned a kdekoliv.
  Také je znám příběh Dionýsa, který měl domluven anální styk s krasavcem  Prosymnósem, ale ten předčasně zemřel. Dionýsos proto vyřezal z fíkovníku umělý penis, který mladíkovi zasadil na hrob a aby splnil svůj slib, nasedl na něj a provedl slíbené (vcelku pašák)

  Masturbace a vznik vibrátorů
  Pod různými záminkami léčebných prostředků se pevná dilda používala ještě koncem 10. let minulého století. Tyto erotické pomůcky byly uznány coby sexuální stimulátory s rozšířením erotických filmů v třicátých letech 20. století.
  Zvýšením moci církví vznikl i velký odpor k sexualitě a tak není divu, že v Anglii se ve viktoriánské době již zakazovala jakákoliv zmínka o sexu.  Paradoxem zákazů ale je to, že právě tehdy vznikala první gumová dilda či dokonce anální masturbátory.  Existovalo také všeobecné povědomí, že ve veřejných lázních byly nabízeny služby, jež  zahrnovaly speciální   ruční masáže, masáže vodními tryskami a dokonce první vibrátory, poháněné parou. Tato vodoléčba se pochopitelně stávala velmi populární u obou pohlaví.
   Zdálo se také zcela normální, že ženy chodily k lékaři, aby se jim dostalo sexuálního uspokojení, které jim doma manžel nenabídl.

  Masturbace a orgasmem na hysterii
  Mužská onanie byla považována za běžnou a příjemnou zábavu či potřebu, ale již ve starověku vzniká zvláštní chápání ženské sexuality, která začaly být spojená s nemocí zvanou hysterie – jíž trpí ženy (od hystera – děloha). Podle Hippokrata (jehož poznatků se lékaři drželi ještě neuvěřitelně dlouho) je hysterie onemocněním dělohy. Pokud byla děloha zanedbaná, tj. žena se řádně nevěnovala její pravidelné stimulaci, stával se orgán neklidným, a to vyústilo v tzv. hysterii.
  Vagína a zevní genitál byl považován za součást dělohy. Ta měla putovat celým tělem a způsobovat všechny možné neduhy, které se mimo jiné projevovaly nervozitou, depresemi, příliš silnou touhu po sexu, nedostatkem sexuální touhy, svalovými křečemi, zadržováním vody, nechutenstvím, tendencemi způsobovat problémy, nespavostí, pocity tíže, přílišnému poševnímu zvlhnutí, nedostatečnému poševní zvlhnutí, podivínstvím, úzkostí, přebytkem energie, nedostatkem energie, hubnutím, tloustnutím, pobledlostí, křečemi obličejových svalů,  podrážděností, nevyzpytatelnými náladami a často i nutkavými nemravnými představami a mnoha dalšími příznaky.
  První pokyny k léčbě této zákeřné ženské choroby se objevují v lékařských knihách z 15. století, kde se tvrdí, že žena měla dělohu (tj. dosažitelné vnější části) masírovat prstem. Spousta žen trpící takzvanou hysterií, se léčilo masážemi vnějších rodidel, které vyústilo do křečí a tím přineslo úlevu. Křečovitým záchvatem byl pochopitelně orgasmus (tzv. hysterické paroxysma), který ale dříve vůbec nebyl považován za normální součást ženské sexuality. To, že jej lékaři nepoznali, by mohlo znamenat, že v tehdejší době ženy při pohlavním styku často nedosahovaly uspokojení – většina z nich to ale přinejmenším tušila. Viktoriánská doba by něco takového samozřejmě nepřipustila (je vskutku paradoxem, že si ženy do ordinací chodily pro něco, co doma se svým mužem zažít nemohly), a kdyby lékaři uznali, že svým pacientkám poskytují sexuální potěšení, léčba hysterie by byla zavržena a snadné výdělky by se ztratily v nenávratnu.

  (Pokračování příště)

  Celý článek