Stáří má mnoho předností…

Pan profesor Vondráček vehementně brojil proti dehonestaci stáří a snad se mu podařilo vymýtit i tehdy často používané slovo „přestárlý“. Na psychiatrii jsem fiškusoval už jako medik a tak mi bylo dopřáno zúčastnit se oslav jeho kulatých narozenin.

Sešla se tam elita české medicíny v čele s akademikem Charvátem. Akademik Henner, otec české neurologie, od gymnaziálních let Vondráčkův spolužák, tehdy ve svém projevu řekl: „Vondráček se narodil jako neduživé dítě, neustále postonával, na medicíně omdlíval a padal do postelí pacientů. Čím je ale starší, tím je zdravější…“
Aktšlus dostal oslavenec. Zlomil svou téměř dvoumetrovou postavu nad řečnickým pultíkem a pravil: „Stáří má mnoho předností…“ Následovala pauza, taková ta co trvá sice dvacet vteřin, ale máte dojem, že už uběhla čtvrthodina, načež řečník pokračoval: „Momentálně si ale na žádnou nevzpomínám…”

Napsat komentář