Není to vandalismus, je to blbost!

Rozčilujeme se nad pomalovanými zdmi čerstvě omítnutých budov, nad zdevastovanými hroby, nad poničenými zastávkami autobusů, nad polámanými mladými stromky v parcích. Pachatele těchto ohavností nazýváme vandaly a chceme je nacpat za mříže.

Myslím, že označení vandal, jde pro tyto lidi příliš lichotivé. Vandalové byli germánský kmen, který stejně jako jiné kmeny ve stejné době plenili a ničili dobytá území a nebyli jediní, kteří vyplenili Řím. Je náhoda, že právě jejich jméno se stalo synonymem pro ničení kulturních hodnot, jehož se na cizím území dopouštěly všechny národy, Husité i na svém vlastním. Vandalství je tedy termín označující chování ve své době běžné,  označení pro dnešní ničitele takřka lichotivé.

Původci ničení nejsou Vandalové ani vandalové. Jsou to jen a jen blbci! O to jsou nebezpečnější, protože ničí nevědomě, bez motivace, nejsou schopni pochopit nejen škodlivost, ale ani nesmyslnost svých činů, ať do nich hučíme po dobrém či po zlém. Stejně nebezpeční jsou sociologové, psychologové a advokáti, kteří se snaží vysvětlit jejich konání uvědomělými protesty proti konzumní společnosti, nešťastným dětstvím v rozvrácené rodině, stressy z málo svobodného školství, chudobou či předčasným zbohatnutím.

Co s tím? Doufat, že z toho vyrostou? Z blbosti nikdo nevyroste ani s diplomem z nejmenované fakulty.

Doufat, že je život naučí? Blbce ani život nenaučí!  Doufat, že vymřou jako národ Vandalů? Nevymřou, blbec si najde blbou, společně zplodí blbé děti, jejichž děti budou ještě blbější – až jich budou milióny!

A zbytek populace bude s láskou vzpomínat na Vandaly plenící jen kulturu svých nepřátel, protože Blbci  budou plenit všechno.

No já, vím, přeháním, možná, že klimatické změny blbce vyhubí, jako kdysi vyhubily dinosaury. Ale, co když ne? Co když nepřeháním?

Vážení a možná i milí čtenáři Vanilky! Napadá vás řešení?


Komentáře

  1. jiřička napsal(a)

    dejme tomu, že to je nuda z nevyslovené fantazie? Zdálo by se, že vše kolem je řečno, napsáno, namalováno: No, a tohle je důsledek ušlápnité seberealizace. Kde jsou ti mladíci ze zábradlí a z vandrů s kytarama, deníčkama, psáno i pro holky? Holky totiž pořád ještě zůstávají pozadu. Proč, když už se jinak tolik pochlapily?

  2. Hana napsal(a)

    Ohledně sprejerů vítám akce, při kterých se vyřádí na nevzhledných plotech a podobně. Někdy sice spíš pod vedením “dospěláka”, ale proč ne? V mém okolí jsou ploty, kde čas od času mají sprejeři políčka, autobudsovéí zastávky na různá témata (u rybníka vodní svět i s vodníkem, na kraji města roubená chaloupka s oknem, pod školou pestrá divočárna na náměty děcek… Zeď u nemocnice je pásmem různých výjevů, ještě i po dvou letech se doplňují a dokončují…

  3. petrpavel napsal(a)

    Tak sem s příspěvky podobnými těm z Vanilky k témuž článku : “sprejery bych si s chutí pozval domů, je to způsob sebevyjádření, kde se mají ti chudáci vyřádit?, je to moderní umění, vyčlenit jim městské plochy…. “. Já napíši jen svůj pohled : ať si na SVOJI zeď, ne SVÉ auto, na SVŮJ vagon maluje každý co chce. Maluje-li na cizí majetek, ruce bych mu urazil.

Napsat komentář