Varování

 

Nedotýkej se ohně
na konci tunelu;
je plný světlušek;
nocují v popelu,
mají strach
z měsíčních drtiček.

V době odlivu
obnažují břeh.

Napsat komentář