Poděkování léčitelské…

 Díky ti Bože za Slunce svit
i za to že smíme tavený křišťál
z potoků horských pít
Pít z vod u nich Život přistál…

Díky ti za vzduch jež smíme dýchat
i za bolest za žal a za hoře
na nichž jak lodě na moře
odplouvá za bouře naše Pýcha….

 Díky  ti Bože za ruce co s jemností nejvyšší
 vichrnou Bolest dotykem utiší
díky ti za dlaně co z lidské kůže
 temnotu nemocí snímají
díky ti za jara za zimy za hnízda za růže
i za pírka ptačí co z nebe do vlasů padají…

Napsat komentář