Oslava

Nebe jen proplouvá,
zmocní se pramice,
s veslaři zamává;
nejednou zostří sudlice

k nápravě křivd i ke slávě.
Kdo vyšplhá nejvýše?
Poslední učeň hrnčíře
nebo jen píseň šprýmaře?

Svět chce být klamán,
zdi tlačí k horám;
nejkrásnější drtí v náručí.

Řečištním řekám
nabízí modlitby, říká: Trvám,
dokud slzy mé nohy nesmáčí.

Napsat komentář