Mrholivá

Vlasy Stromovky se zježily s táním kostí
rameno Vltavy pokrčilo pár sklerotických vrb
do hukotu kolejí

Koňským hnojem se pokoušeli překrýt zápach
nejistoty

Vanul od moře neskutečné bolesti
              utopené v poušti stresu

  Havrani odnesli drobky slitování
            krákání z igelitu

 Něco se marně dere na povrch

    zadřelo se v krku ostrova a vázne
           
zetlené bezvětří

 vteřinovník naděje pustil poslední list
     s příchodem jara

 to bylo to zlé
Ušmudlané gumy zneuctěných nohavic

tepláků

    měly přinést úlevu

 Ne… Jen nový strach v potrubí ústřední inteligence

   vytápí ledové večery

    ze vzpomínek na zbláznění

      Jen rám a rozmazané šmouhy všeho příštího

    Sychravost kabátů bez knoflíků se lepí

                na odosobněná srdce

 
bez klíčů

      pod zámkem

         bez dveří
 To pouze labutě podplují kříže Velkého pátku

Napsat komentář