Koně

      

 Vracím se
k výběhům a stájím hřebčína
kde jméno žízně hovoří o napájení
kde jméno země a vody
Morava Magna
šeptáno jazykem vědmy
Vracím se ke koním
abych znova zůstavil
měřítko nahé dokonalosti
Vracím se k sobě
abych olepil slámou
pravoúhlé myšlení technické zběsilosti
když koně
velkým a klidným okem
pozorují příchozí když já 
krajícem chleba napůl
rozmlouvám s hříbaty
Vracím se ke koním

Princeznu tatárskou slyšel jsem zpívat
klapotem podkov postrojů cinkáním

Napsat komentář