Klikyhák něhy

Stopy žil
čtený

 ))) Zvířením milenců

po hrdle
Tvora

vaří
vodu

i břehy
rozdupaný
zvětralými
mlýny… )))

Z ryb
odlesk
trhá
tětivu, …

jikry blednou
mlíčím
v hojným
půlměsíci
p.o.u.s.m.á.n.í

Doteky
vyhloubily
rýhy

rty
zuly
překypění.

Sny
vypřahují kůži.

Čím jsme byli?
Ještě viditelní
v převleku?

Do opony
klesly múzy.

Zdvíhám
odvěkost
na tvý
horký
kozy

 z doušku
soumraků.

 Dávání

 je cesta …I dočasnost
vlajných her
                    muže + ženy

 i otiskem povzdálí

 i pěny
na kadeřích stínů
v kabinetu
nehybnosti

i na cestě zpět
víc k bolesti
letního času

a beze vlajky slov
vprostřed
pěšinky

ubodaný
Sluncem
až k sleposti…

Kry modřím
podemleté
studí…

Ptáci vysekali
vlídnost z děr. Do sněhu
trčí hřebenatky
porcelánem
hadích spíží.

Slunce leží.
Oddaluje Netvoření.
Zarývá obzor
vším.

Je pěknost
i z boků odpoutaná
rezem vějíře.

Tam koně
nedoplují, a jak by mohli
není-li ještě

přehoz

rozkvetlý
JEN
TAK.

Napsat komentář