Dovětek

toliko ticho žádám sobě

tišší blikání hvězd

signálů vzkazy šifrované

abecedou morseovou

 

ticho tišší mlčení hvězd

žádám sobě mzdou

andělů ztracených šepoty

toliko vzývám ozvěnou

Napsat komentář