Bloudění po sopkách Sicílie

Vyžaduji poprašek,
nic víc,
hrst sopečného popela;
vůni andělů
padlých
i těch,
co sotva stojí na nohou.
Podpírají zeď
s tyrkysovou amforou,
pořádají gladiátorské hry
v hodu rybářskou sítí
na jakoukoliv vzdálenost.

Po hrdle jim mezitím stéká
užovka včerejšího dne;
lovila v bezedných tůních,
kde jsem si dopřával
jitřní koupele.

S tebou to bylo
ještě krásnější.

Napsat komentář