Jsem v polospánku bdící

Jsem v polospánku bdící
Čas v autobuse nyní se zastavil
Za okny proud, skřivánčí mihotání
Šlehající myšlenky
Vyskakuji do tmy, propadám se do hloubky v hrudi a vzlétám

 Díky za rytmus, za vzdálenost a čas mezi námi
Kroužím a nacházím výraz
Tichou důstojnost
Spolykané vteřiny
Jsem v ohni a žhnu užaslá……
Poklekám na kámen a zůstávám skryta v přítomnosti nahodilých zvuků

Tak jemně objevuji tajemství se stožáry
Cupitám po chodníku, cinkot tramvaje ohlašuje přítomnost
Z nebe seskakují andělé aby tu byli
A já necítím nic kromě toho, že tu jsem
A pořád nevím proč

Napsat komentář