Znalostní ekonomika

Stále častěji čtu nebo slyším názory prosazující znalostní ekonomiku jako nejdůležitější cestu k rozvojinárodního hospodářství, k růstu produktivity práce, k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti,k růstu hrubého domácího produktu a ke zvyšování životní úrovně. Chápu správně slovo „znalostní“jako termín pro vysokou kvalifikaci pro technicky náročné obory, v nichž se hodnota nedodává  materiálem a manuální prací, ale inteligencí a tvůrčí invencí?

Ptám se proto, že jistá znalostní ekonomika je u nás už značně rozvinutá. V naší  malé zemi každý někde někoho zná, každý také zná něco o někom, každý zná, jak a  čím  na někoho. Leckdo už těchto znalostí umí ke zvýšení své osobní konkurenceschopnosti a životní úrovně využít aniž by měl znalosti získané studiem.  Přijde to levněji!

Karel Kozmík

Napsat komentář