Máte malý plat?

Z mailové pošty:
Přijde chlapík k šéfovi do kanceláře a stěžuje si: “Šéfe, nemohli
byste mi zvýšit plat? Vždyť tu už dělám 10 roků za 8000 Kč měsíčně.”

Šéf se pousměje, nalije mu štamprli borovičky a začne: “Podívej, je
pravda, že vyděláváš 8 000 Kč měsíčně, což je 96 000Kč ročně, ale rok má
365 dní. Z toho je 52 sobot a 52 nedělí. To je už jen 261 dní. Dál máš
28 dní dovolené a 5 dnů jsi byl nemocný, to je už jen 228 dní. Den má
sice 24 hodin, ale ty pracuješ jen 8 hodin, tedy jednu třetinu dne, to
znamená 76 dní. Nemluvě o tom, že v roce máme 13 svátků, což jsou dny
pracovního volna, a tedy pracuješ jen 63 dní. To je jen o dva dny víc
než dva měsíce do roka. No a co chceš víc za práci za dva měsíce? Vždyť
vyděláváš skoro 48 000 Kč měsíčně.”
“Promiňte, šéfe, nechtěl jsem vyrušovat.”

Napsat komentář